Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Tip poziva: Otvoreni (trajni) poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: Otvoren od 18. svibnja 2020. do 30. lipnja 2021.

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture i medija

Područje: Socijalno uključivanje

Prijavitelji: Organizacije civilnog društva (umjetničke organizacije, udruge koje djeluju u području kulture i umjetnosti)

Sažetak:
Poziv Umjetnost i kultura online usmjeren je na povećanje socijalne uključenosti osoba mlađih od 25 i starijih od 54 godine sudjelovanjem u kulturnim i umjetničkim aktivnostima putem interneta. Pozivom će se financirati aktivnosti pripreme i provedbe online participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti usmjerenih na socijalno uključivanje pripadnika ciljanih skupina.

Poziv se provodi u okviru specifičnog cilja 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.

Opći cilj operacije: Povećanje socijalne uključenosti osoba mlađih od 25 i starijih od 54 godine sudjelovanjem u kulturnim i umjetničkim aktivnostima putem interneta.

Ukupna alokacija: Za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga osigurano je 35.000.000,00 HRK.

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može biti 100.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može biti 500.000,00 HRK.

Sufinanciranje projekata: Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100 % prihvatljivih troškova, tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

Informativne radionice:

VAŽNO!

Dana 25. svibnja 2020. Ministarstvo kulture objavilo je obavijest o organiziranju online informativne radionice za potencijalne prijavitelje i partnere.

Online informativna radionica održat će se 4. lipnja 2020. od 10 do 12 sati putem aplikacije Microsoft Teams.

Svrha je online informativne radionice detaljnije informirati potencijalne prijavitelje/ partnere o ciljevima i kriterijima natječaja te procedurama za prijavu, ocjenjivanje i provedbu projekata.

Sudjelovanje na online informativnoj radionici je besplatno. Za prijavu sudjelovanja na radionici potrebno je popuniti prijavni obrazac i poslati ga na adresu elektroničke pošte esf-prijava@min-kulture.hr.

U obzir će se uzimati prijave pristigle do 1. lipnja 2020. odnosno popunjenosti kapaciteta i to prema redoslijedu zaprimanja. Prihvatljivi sudionici primit će putem elektroničke pošte potvrdu o prihvaćanju prijave te uputu o načinu prisustvovanja online informativnoj radionici.

Pitanja i odgovori:
Pitanja u vezi s PDP-om prihvatljivi prijavitelji i partneri mogu slati elektroničkom poštom na adresu elektroničke pošte esf@min-kulture.hr kontinuirano do zatvaranja poziva. Pod predmet elektroničke pošte obavezno je navesti referentni broj i naziv Poziva. Sva zaprimljena pitanja se s odgovorima objavljuju u dijelu ‘Pitanja i odgovori’ na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova i stranici ESF-a, svakih 7 radnih dana počevši od dana zaprimanja prvog pitanja. Ministarstvo kulture nije obavezno davati pojašnjenja na pitanja koja nisu dostavljena na propisani način i u propisanom roku, uključujući i pitanja pristigla u vrijeme obustave ili nakon zatvaranja Poziva niti odgovarati na pitanja fizičkih ili pravnih osoba koji nisu prihvatljivi prijavitelj ili partner na ovaj Poziv.

Pitanja i odgovori, 1. dio – 26.05.2020.

Pitanja i odgovori, 2. dio – 27.05.2020.

Pitanja i odgovori, 3. dio – 1.06.2020.

Pitanja i odgovori, 4. dio – 5.6.2020.

Pitanja i odgovori, 5. dio – 9.6.2020.

Pitanja i odgovori, 6. dio – 10.6.2020.

Pitanja i odgovori, 7. dio – 16.6.2020.

Pitanja i odgovori, 8. dio – 17.6.2020.

Pitanja i odgovori, 9. dio – 7.7.2020.

Pitanja i odgovori_1_Info radionica

Pitanja i odgovori_2_Info radionica

Pitanja i odgovori 10. dio – 15. 6. 2021.

VAŽNO! Obavijest o obustavi Poziva „Umjetnost i kultura online

Ministarstvo kulture, temeljem informacije zaprimljene od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva dana 8. lipnja 2020. godine, objavljuje obavijest o obustavi Poziva UP.02.1.1.14 „Umjetnost i kultura online.

S obzirom kako zaprimljeni projektni prijedlozi iznosima dosežu 110% ukupno raspoloživih sredstava predmetnog Poziva, Ministarstvo je sukladno važećim Uputama za prijavitelje, Točka 5.6 Obustava, i (ranije) zatvaranje Poziva, obustavilo Poziv do 20. kolovoza 2020. godine uključujući cijeli taj dan. Obustava počinje 8. lipnja 2020. godine u 17 sati.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.

Molimo primite na znanje kako u vrijeme obustave nije moguće postavljati pitanja u vezi predmetnog Poziva.

Pozivamo Vas da pratite daljnje informacije vezane uz predmetni Poziv koje će biti objavljene na službenim stranicama Europskog socijalnog fonda www.esf.hr i na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr.

 

VAŽNO! Obavijest o izmjeni natječajne dokumentacije i povećanju alokacije

Ministarstvo kulture je, slijedom zaprimanja velikog broja projektnih prijedloga, odlučilo o povećanju dostupnih financijskih sredstava za otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Umjetnost i kultura online“ (UP.02.1.1.14), čime ukupna financijska alokacija za predmetni Poziv iznosi 35.000.000,00 HRK.

Slijedom navedenog, dana 26. lipnja 2020. Ministarstvo kulture objavljuje prve izmjene i dopune Poziva na dostavu projektnih prijedloga za otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Umjetnost i kultura online“ (UP.02.1.1.14.). Natječajna dokumentacija mijenjala se u točki 1.6 Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava, Uputa za prijavitelje, a slijedom odluke o povećanju dostupnih financijskih sredstava za predmetni Poziv. Dokument s evidentiranim izmjenama, kao i nova važeća verzija Uputa za prijavitelje (26. lipnja 2020.), dostupni su za preuzimanje na listi dokumenata.

Obavijest o povećanju financijskih sredstava za PDP Umjetnost i kultura online

Navedenim izmjenama stavlja se izvan snage obustava Poziva te će projektne prijedloge biti moguće podnositi od 26. lipnja 2020. godine od 9:00 sati.

 

VAŽNO! Obavijest o obustavi Poziva „Umjetnost i kultura online“ – 29. lipnja 2020.

Ministarstvo kulture, temeljem informacije zaprimljene od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva dana 29. lipnja 2020. godine, objavljuje obavijest o obustavi Poziva UP.02.1.1.14 „Umjetnost i kultura online.

S obzirom kako zaprimljeni projektni prijedlozi iznosima dosežu 110% ukupno raspoloživih sredstava predmetnog Poziva, Ministarstvo je sukladno važećim Uputama za prijavitelje, Točka 5.6 Obustava, i (ranije) zatvaranje Poziva, obustavilo Poziv do 20. kolovoza 2020. godine uključujući cijeli taj dan. Obustava počinje 29. lipnja 2020. godine u 17 sati.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.

Molimo primite na znanje kako u vrijeme obustave nije moguće postavljati pitanja u vezi predmetnog Poziva.

Pozivamo Vas da pratite daljnje informacije vezane uz predmetni Poziv koje će biti objavljene na službenim stranicama Europskog socijalnog fonda www.esf.hr i na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr.

 

VAŽNO! Obavijest o produljenju obustave Poziva „Umjetnost i kultura online“ – 20. kolovoza 2020.

Ministarstvo kulture i medija, temeljem informacije zaprimljene od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, dana 20. kolovoza 2020. godine, objavljuje obavijest o produljenju obustave Poziva UP.02.1.1.14 „Umjetnost i kultura online“.

S obzirom kako zaprimljeni projektni prijedlozi iznosima dosežu 110% ukupno raspoloživih sredstava predmetnog Poziva te činjenicu da do trenutka ove obavijesti za sve pristigle projektne prijedloge postupak dodjele nije u potpunosti okončan, Ministarstvo sukladno važećim Uputama za prijavitelje, Točka 5.6 Obustava, i (ranije) zatvaranje Poziva, produljuje obustavu Poziva do 15. listopada 2020. godine uključujući cijeli taj dan.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva. Molimo primite na znanje kako u vrijeme obustave nije moguće postavljati pitanja u vezi predmetnog Poziva.

Pozivamo Vas da pratite daljnje informacije vezane uz predmetni Poziv koje će biti objavljene na službenim stranicama Europskog socijalnog fonda www.esf.hr i na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr.

 

VAŽNO! Obavijest o produljenju obustave Poziva „Umjetnost i kultura online“ – 15. listopada 2020.

Ministarstvo kulture i medija, temeljem informacije zaprimljene od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, dana 15. listopada 2020. godine objavljuje obavijest o produljenju obustave Poziva UP.02.1.1.14 „Umjetnost i kultura online“.

Budući da zaprimljeni projektni prijedlozi iznosima dosežu 110 % ukupno raspoloživih sredstava predmetnog Poziva te da do trenutka ove obavijesti za sve pristigle projektne prijedloge postupak dodjele nije u potpunosti okončan, Ministarstvo, sukladno važećim Uputama za prijavitelje, točka 5.6 Obustava, i (ranije) zatvaranje Poziva, produljuje obustavu Poziva do 16. studenoga 2020. godine do 10:00 sati.

Projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva. Molimo primite na znanje kako u vrijeme obustave nije moguće postavljati pitanja u vezi predmetnog Poziva.

Pozivamo Vas da pratite daljnje informacije vezane uz predmetni Poziv koje će biti objavljene na službenim stranicama Europskog socijalnog fonda www.esf.hr i na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr.

 

VAŽNO! Obavijest o produljenju obustave Poziva „Umjetnost i kultura online” – 13. studenog 2020.

Ministarstvo kulture i medija, temeljem informacije zaprimljene od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, dana 13. studenog 2020. godine objavljuje obavijest o produljenju obustave Poziva UP.02.1.1.14 „Umjetnost i kultura online“.

Budući da zaprimljeni projektni prijedlozi iznosima dosežu 110 % ukupno raspoloživih sredstava predmetnog Poziva te da do trenutka ove obavijesti za sve pristigle projektne prijedloge postupak dodjele nije u potpunosti okončan, Ministarstvo, sukladno važećim Uputama za prijavitelje, točka 5.6 Obustava, i (ranije) zatvaranje Poziva, produljuje obustavu Poziva do 14. prosinca 2020. godine do 10:00 sati.

Projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva. Molimo primite na znanje kako u vrijeme obustave nije moguće postavljati pitanja u vezi predmetnog Poziva.

Pozivamo Vas da pratite daljnje informacije vezane uz predmetni Poziv koje će biti objavljene na službenim stranicama Europskog socijalnog fonda www.esf.hr i na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr.

 

VAŽNO! Obavijest o produljenju obustave Poziva „Umjetnost i kultura online” – 11. prosinca 2020.

Ministarstvo kulture i medija, temeljem informacije zaprimljene od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, dana 11. prosinca 2020. godine objavljuje obavijest o produljenju obustave Poziva UP.02.1.1.14 „Umjetnost i kultura online“.

Budući da zaprimljeni projektni prijedlozi iznosima dosežu 110 % ukupno raspoloživih sredstava predmetnog Poziva te da do trenutka ove obavijesti za sve pristigle projektne prijedloge postupak dodjele nije u potpunosti okončan, Ministarstvo, sukladno važećim Uputama za prijavitelje, točka 5.6 Obustava, i (ranije) zatvaranje Poziva, produljuje obustavu Poziva do 22. prosinca 2020. godine do 10 sati.

Projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva. Molimo primite na znanje kako u vrijeme obustave nije moguće postavljati pitanja u vezi predmetnog Poziva.

Pozivamo Vas da pratite daljnje informacije vezane uz predmetni Poziv koje će biti objavljene na službenim stranicama Europskog socijalnog fonda www.esf.hr i na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr.

 

VAŽNO! 2. izmjena natječajne dokumentacije otvorenog trajnog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Umjetnost i kultura online“ – 21. prosinca 2020.

Dana 21. prosinca 2020., Ministarstvo kulture i medija objavilo je 2. izmjenu natječajne dokumentacije otvorenog trajnog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Umjetnost i kultura online“ (UP.02.1.1.14). Izmjene Uputa za prijavitelje odnose se na produženje krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga do 30. lipnja 2021. godine. Preostale izmjene dokumentacije Poziva odnose se na usklađivanje naziva tijela državne uprave sadržanih u natječajnoj dokumentaciji sa Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj: 85/20). Dokument s evidentiranim izmjenama, kao i nove važeće verzije Uputa za prijavitelje (21.12.2020.), Općih uvjeta Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, Posebnih uvjeta Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, Prijavnog obrasca B, Izjave prijavitelja o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele bespovratnih sredstava i Izjava o partnerstvu (Obrazac 2), Izjave partnera o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele bespovratnih sredstava i Izjava o partnerstvu (Obrazac 3) te dokumenta Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi dostupni su za preuzimanje na listi dokumenata. Napominjemo kako su prijavitelji obvezni poštovati sve izmjene i dopune Poziva u skladu s točkom 5.5. Uputa za prijavitelje.

 

VAŽNO! Obavijest o produljenju obustave Poziva „Umjetnost i kultura online“ – 21. prosinca 2020.

Ministarstvo kulture i medija, temeljem informacije zaprimljene od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, dana 21. prosinca 2020. godine objavljuje obavijest o produljenju obustave Poziva UP.02.1.1.14 „Umjetnost i kultura online“.

Budući da zaprimljeni projektni prijedlozi iznosima dosežu 110 % ukupno raspoloživih sredstava predmetnog Poziva te da do trenutka ove obavijesti za sve pristigle projektne prijedloge postupak dodjele nije u potpunosti okončan, Ministarstvo, sukladno važećim Uputama za prijavitelje, točka 5.6 Obustava, i (ranije) zatvaranje Poziva, produljuje obustavu Poziva do 20. siječnja 2021. godine do 10:00 sati.

Projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva. Molimo primite na znanje kako u vrijeme obustave nije moguće postavljati pitanja u vezi predmetnog Poziva.

Pozivamo Vas da pratite daljnje informacije vezane uz predmetni Poziv koje će biti objavljene na službenim stranicama Europskog socijalnog fonda www.esf.hr i na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr.

 

VAŽNO! Obavijest o produljenju obustave Poziva „Umjetnost i kultura online“ – 19. siječnja 2021.

Ministarstvo kulture i medija, temeljem informacije zaprimljene od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, dana 19. siječnja 2021. godine objavljuje obavijest o produljenju obustave Poziva UP.02.1.1.14 „Umjetnost i kultura online“.

Budući da zaprimljeni projektni prijedlozi iznosima dosežu 110 % ukupno raspoloživih sredstava predmetnog Poziva te da do trenutka ove obavijesti za sve pristigle projektne prijedloge postupak dodjele nije u potpunosti okončan, Ministarstvo, sukladno važećim Uputama za prijavitelje, točka 5.6 Obustava, i (ranije) zatvaranje Poziva, produljuje obustavu Poziva do 31. ožujka 2021. godine do 10:00 sati.

Projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva. Molimo primite na znanje kako u vrijeme obustave nije moguće postavljati pitanja u vezi predmetnog Poziva.

Pozivamo Vas da pratite daljnje informacije vezane uz predmetni Poziv koje će biti objavljene na službenim stranicama Europskog socijalnog fonda www.esf.hr i na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr.

 

VAŽNO! Obavijest o produljenju obustave Poziva „Umjetnost i kultura online“ – 30. ožujka 2021.

Ministarstvo kulture i medija, temeljem informacije zaprimljene od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, dana 30. ožujka 2021. godine objavljuje obavijest o produljenju obustave Poziva UP.02.1.1.14 „Umjetnost i kultura online“.

Budući da zaprimljeni projektni prijedlozi iznosima dosežu 110 % ukupno raspoloživih sredstava predmetnog Poziva te da do trenutka ove obavijesti za sve pristigle projektne prijedloge postupak dodjele nije u potpunosti okončan, Ministarstvo, sukladno važećim Uputama za prijavitelje, točka 5.6 Obustava, i (ranije) zatvaranje Poziva, produljuje obustavu Poziva do 10. svibnja 2021. godine do 10:00 sati.

Projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva. Molimo primite na znanje kako u vrijeme obustave nije moguće postavljati pitanja u vezi predmetnog Poziva.

Pozivamo Vas da pratite daljnje informacije vezane uz predmetni Poziv koje će biti objavljene na službenim stranicama Europskog socijalnog fonda www.esf.hr i na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr.

 

VAŽNO! Obavijest o produljenju obustave Poziva „Umjetnost i kultura online“ –  7. svibnja 2021.

Ministarstvo kulture i medija, temeljem informacije zaprimljene od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, dana 7. svibnja 2021. godine objavljuje obavijest o produljenju obustave Poziva UP.02.1.1.14 „Umjetnost i kultura online“.

Budući da zaprimljeni projektni prijedlozi iznosima dosežu 110 % ukupno raspoloživih sredstava predmetnog Poziva te da do trenutka ove obavijesti za sve pristigle projektne prijedloge postupak dodjele nije u potpunosti okončan, Ministarstvo, sukladno važećim Uputama za prijavitelje, točka 5.6 Obustava, i (ranije) zatvaranje Poziva, produljuje obustavu Poziva do 7. lipnja 2021. godine do 10:00 sati.

Projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva. Molimo primite na znanje kako u vrijeme obustave nije moguće postavljati pitanja u vezi predmetnog Poziva.

Pozivamo Vas da pratite daljnje informacije vezane uz predmetni Poziv koje će biti objavljene na službenim stranicama Europskog socijalnog fonda www.esf.hr i na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr.

 

VAŽNO! OBAVIJEST O 3. IZMJENI NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE I PREKIDU OBUSTAVE OTVORENOG TRAJNOG POZIVA „UMJETNOST I KULTURA ONLINE“ (UP.02.1.1.14)

Temeljem informacija zaprimljenih od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, Ministarstvo kulture i medija na dan 4. lipnja 2021. objavljuje treću izmjenu natječajne dokumentacije i prekid obustave Poziva UP.02.1.1.14 „Umjetnost i kultura online“. Dokumenti su dostupni za preuzimanje na listi dokumenata.

Projektni prijedlozi ponovno će se zaprimati od 7. lipnja 2021. godine od 10:00 sati.

 

VAŽNO! Obavijest o obustavi Poziva „Umjetnost i kultura online

Ministarstvo kulture i medija, temeljem informacije zaprimljene od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, dana 8. lipnja 2021. godine objavljuje obavijest o obustavi Poziva UP.02.1.1.14 „Umjetnost i kultura online“. Obustava počinje 9. lipnja 2021. godine u 10:00 sati.

Budući da zaprimljeni projektni prijedlozi iznosima dosežu 110 % ukupno raspoloživih sredstava predmetnog Poziva, Ministarstvo, sukladno važećim Uputama za prijavitelje, točka 5.6 Obustava, i (ranije) zatvaranje Poziva, objavljuje obustavu Poziva do 28. lipnja 2021. godine do 10:00 sati.

Projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva. Molimo primite na znanje kako u vrijeme obustave nije moguće postavljati pitanja u vezi predmetnog Poziva.

Pozivamo Vas da pratite daljnje informacije vezane uz predmetni Poziv koje će biti objavljene na službenim stranicama Europskog socijalnog fonda www.esf.hr i na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr.

 

VAŽNO! Obavijest o produljenju obustave Poziva „Umjetnost i kultura online“ – 25. lipnja 2021.

Ministarstvo kulture i medija, temeljem informacije zaprimljene od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, dana 25. lipnja 2021. godine objavljuje obavijest o produljenju obustave Poziva UP.02.1.1.14 „Umjetnost i kultura online“.

Budući da zaprimljeni projektni prijedlozi iznosima dosežu 110 % ukupno raspoloživih sredstava predmetnog Poziva te da do trenutka ove obavijesti za sve pristigle projektne prijedloge postupak dodjele nije u potpunosti okončan, Ministarstvo, sukladno važećim Uputama za prijavitelje, točka 5.6, produljuje obustavu Poziva do njegovog zatvaranja odnosno do 30. lipnja 2021. godine u 24:00 sata.

Projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva. Molimo primite na znanje kako u vrijeme obustave nije moguće postavljati pitanja u vezi predmetnog Poziva.

Pozivamo Vas da pratite daljnje informacije vezane uz predmetni Poziv koje će biti objavljene na službenim stranicama Europskog socijalnog fonda www.esf.hr i na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr.

 

VAŽNO! Obavijest o 4. izmjeni natječajne dokumentacije otvorenog trajnog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Umjetnost i kultura online“ – 30. lipnja 2021.

Dana 30. lipnja 2021., Ministarstvo kulture i medija objavilo je 4. izmjenu natječajne dokumentacije otvorenog trajnog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Umjetnost i kultura online“ (UP.02.1.1.14). Izmjene Uputa za prijavitelje odnose se na točku 3.3 Prihvatljive aktivnosti i točku 5.5 Izmjene i dopune Poziva na dostavu projektnih prijedloga. Dokument s evidentiranim izmjenama, kao i nova važeća verzija Uputa za prijavitelje (30. lipnja 2021.), dostupni su za preuzimanje na listi dokumenata. Izmjene i dopune Poziva neće utjecati na postupak dodjele bespovratnih sredstava za već podnesene projektne prijedloge, ali će se primjenjivati na projektne prijedloge za koje su Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava već sklopljeni, kao i za projektne prijedloge za koje će Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava tek biti sklopljeni.

 

VAŽNO! Obavijest o izmjeni krajnjeg roka trajanja razdoblja prihvatljivosti izdataka

Temeljem suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od dana 12. srpnja 2022., produljeno je maksimalno trajanje razdoblja prihvatljivosti izdataka za projekte do 30. rujna 2023. godine. Isto je propisano derogacijom Posebnih uvjeta Ugovora:

Posebni uvjeti Ugovora  -(Prilog 02), fusnota 3:

Razdoblje prihvatljivosti izdataka započinje s najranijim mogućim datumom i završava sa zadnjim datumom na koji izdatak može nastati, a da se pritom smatra prihvatljivim za dodjelu doprinosa iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU, a stoga i za dodjelu doprinosa nacionalnog sufinanciranja te za uključivanje u Izjavu o izdacima koju podnosi TO, pod uvjetom da je sukladan s odredbama Pravilnika o prihvatljivosti izdataka (Narodne novine, broj 149/2014, 14/16, 74/16), relevantnim Operativnim programom i relevantnim Pozivom na dostavu prijedloga. Razdoblje prihvatljivosti izdataka u svakom slučaju mora biti unutar sljedećeg vremenskog okvira: 01. siječnja 2014. do 30. rujna 2023.

 

VAŽNO! 1. Odluka o financiranju

Dana 26. siječnja 2021. godine Ministarstvo kulture i medija objavilo je dokument 1. Odluka o financiranju. Dokument je dostupan za preuzimanje na listi dokumenata.

VAŽNO! 2. Odluka o financiranju

Dana 8. ožujka 2021. godine Ministarstvo kulture i medija objavilo je dokument 2. Odluka o financiranju. Dokument je dostupan za preuzimanje na listi dokumenata.

VAŽNO! 3. Odluka o financiranju

Dana 17. svibnja 2021. godine Ministarstvo kulture i medija objavilo je dokument 3. Odluka o financiranju. Dokument je dostupan za preuzimanje na listi dokumenata.

VAŽNO! 4. Odluka o financiranju

Dana 17. lipnja 2021. godine, Ministarstvo kulture i medija objavilo je dokument 4. Odluka o financiranju. Dokument je dostupan za preuzimanje na listi dokumenata.

VAŽNO! 5. Odluka o financiranju

Dana 21. listopada 2021. godine, Ministarstvo kulture i medija donijelo je 5. Odluku o financiranju. Dokument je dostupan za preuzimanje na listi dokumenata.

VAŽNO! 6. Odluka o financiranju

Dana 27. travnja 2022. godine, Ministarstvo kulture i medija donijelo je 6. Odluku o financiranju. Dokument je dostupan za preuzimanje na listi dokumenata.

VAŽNO! 7. Odluka o financiranju

Dana 25. svibnja 2022. godine, Ministarstvo kulture i medija donijelo je 7. Odluku o financiranju. Dokument je dostupan za preuzimanje na listi dokumenata.

VAŽNO! 8. Odluka o financiranju

Dana 29. lipnja 2022. godine, Ministarstvo kulture i medija donijelo je 8. Odluku o financiranju. Dokument je dostupan za preuzimanje na listi dokumenata.

 

Natječajna dokumentacija:

Upute za prijavitelje Umjetnost i kultura_online_1. izmjena natječajne dokumentacije_26. lipnja 2020. – NEVAŽEĆA VERZIJA

Prva izmjena natječajne dokumentacije Umjetnost i kultura online 26. lipnja 2020.

Upute za prijavitelje – nevažeća verzija
Prijavni obrazac B – NEVAŽEĆA VERZIJA
Obrazac 2_Izjava prijavitelja – NEVAŽEĆA VERZIJA
Obrazac 3_Izjava partnera – NEVAŽEĆA VERZIJA
Prilog_1_Opci uvjeti ugovora – NEVAŽEĆA VERZIJA
Prilog_2_Posebni uvjeti ugovora – NEVAŽEĆA VERZIJA
Prilog_3_Nabava za NOJN – NEVAŽEĆA VERZIJA
Prilog_4_Predlozak adresiranja paketa-omotnice
Prilog_5_Izjava prijavitelja o odricanju od prava na prigovor

Druga izmjena natječajne dokumentacije Umjetnost i kultura online 21. prosinca 2020.
Upute za prijavitelje Umjetnost i kultura online 2. izmjena natječajne dokumentacije_ 21. prosinca 2020. godine -NEVAŽEĆA VERZIJA
Prijavni obrazac B_ 21. prosinca 2020. – VAŽEĆA VERZIJA
Obrazac 2 Izjava prijavitelja_21. prosinca 2020. – VAŽEĆA VERZIJA
Obrazac 3 Izjava partnera_21. prosinca 2020. – VAŽEĆA VERZIJA
Prilog 1 Opći uvjeti ugovora_21. prosinca 2020. – NEVAŽEĆA VERZIJA
Prilog 2 Posebni uvjeti ugovora_21. prosinca 2020. – VAŽEĆA VERZIJA
Prilog 3 Nabava za NOJN_21. prosinca 2020. – VAŽEĆA VERZIJA 

Treća izmjena natječajne dokumentacije Umjetnost i kultura online 4. lipnja 2021.

Upute za prijavitelje Umjetnost i kultura online_ 3. izmjena natječajne dokumentacije_nevažeća verzija_4 6 21

Prilog 1_Opći uvjeti ugovora – VAŽEĆA VERZIJA

Četvrta izmjena natječajne dokumentacije Umjetnost i kultura online_30. lipnja 2021.

Upute za prijavitelje Umjetnost i kultura online_ 4. izmjena natječajne dokumentacije_30. lipnja 2021. – VAŽEĆA VERZIJA

 

Prezentacija_Info radionica_Umjetnost i kultura online_4.6.2020.
Prezentacija_UIK online_1. izmjena_ natječajne dokumentacije_26.6.2020.

1. Odluka o financiranju_26. siječnja 2021.

2. Odluka o financiranju_8. ožujka 2021.

3. Odluka o financiranju_17. svibnja 2021.

4. Odluka o financiranju 17. lipnja 2021.

5. Odluka o financiranju_21. listopada 2021.

6. Odluka o financiranju_27. travnja 2022.

7. Odluka o financiranju_25. svibnja 2022.

8. Odluka o financiranju_29. lipnja 2022.