FEAD

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije kojom se uspostavlja Fond europske pomoći za najpotrebitije (Fond) stupila je na snagu 12. ožujka 2014. godine. Fond je uspostavljen za razdoblje od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2020. godine, a u navedenom razdoblju za Republiku Hrvatsku su predviđena sredstva u iznosu od 36,7 milijuna eura. S obzirom da je Fond komplementaran Europskom socijalnom fondu (ESF), Republika Hrvatska je odlučila usmjeriti se na pružanje nefinancijske pomoći, dok će se aktivnosti socijalnog uključivanja financirati iz ESF-a.

Fond europske pomoći za najpotrebitije zamjenjuje dosadašnji Program raspodjele hrane najsiromašnijima, uspostavljen još 1987. godine u okviru Zajedničke poljoprivredne politike, a kroz koji su se distribuirali prehrambeni viškovi najsiromašnijima. S obzirom na rastuću stopu siromaštva u cijeloj Europskoj uniji, Fondu su dodijeljena veća financijska sredstva te je proširen na način da osim raspodjele hrane sada uključuje i raspodjelu osnovne materijalne pomoći te financiranje aktivnosti socijalne uključenosti.

Republika Hrvatska je izradila Operativni program za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020. (u daljnjem tekstu: Program), kao strateški okvir za korištenje sredstava Fonda europske pomoći za najpotrebitije za razdoblje 2014. – 2020. godine. Konačni nacrt Programa odobrila je Europska komisija Provedbenom odlukom Komisije od 18. prosinca 2014. godine.

Postojeći sustav upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda definiran je kao sustav za provedbu Programa te je sukladno tome Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike kao Upravljačko tijelo koordiniralo proces izrade Programa koji predstavlja osnovni strateški dokument za korištenje i provedbu Fonda, identificira najpotrebitije osobe, odnosno ciljnu skupinu i definira vrste materijalne pomoći koje se putem Fonda pružaju. Kako bi se osigurao učinkovit odgovor na potrebe najugroženijih građana, relevantne institucije, poštujući načelo partnerstva, u programiranje i provedbu Fonda uključile su i partnerske organizacije.

Kao pravni okvir korištenja sredstava Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike je izradilo i Odluku o potvrđivanju Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020. te u skladu s člankom 31. Uredbe (EU) br. 223/2014 i Odluku o tijelima u Sustavu upravljanja, provedbe i kontrole korištenja Fonda europske pomoći za najpotrebitije u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020.

Više o FEAD-u možete pronaći na www.fead.hr.