Posljednja novost

Donesena odluka o financiranju operacije „Dodjela stipendija studentima u prioritetnim područjima (STEM)“, Ministarstva znanosti i obrazovanja – Uprava za visoko obrazovanje

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ nakon provedenog postupka izravne dodjele sredstava u okviru Poziva Ministarstvu znanosti i obrazovanja – Upravi za visoko obrazovanje za dostavu prijedloga operacije koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“, Specifičnog cilja 10.ii.2 […]