Posljednja novost

Poziv za izravnu dodjelu sredstava Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje za dostavu prijedloga operacije „Modernizacija IKT podrške Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – eHZMO“

Dana 06. rujna 2019. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava uputilo je Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje Poziv za dostavu prijedloga operacije „Modernizacija IKT podrške Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – eHZMO“ koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 1. „Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“ Specifičnog cilja 8.vii.2 „Povećanje dostupnosti […]