Posljednja novost

Poziv za izravnu dodjelu sredstava Gradu Petrinji za dostavu prijedloga operacije „Dodjela bespovratne potpore za razvoj poduzetništva na području Grada Petrinje“

Dana 12. srpnja 2019. godine Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava uputilo Gradu Petrinji Poziv za dostavu prijedloga operacije „Dodjela bespovratne potpore za razvoj poduzetništva na području Grada Petrinje“ koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje“ Specifičnog cilja 9.i.2 „Jačanje aktivnog uključivanja kroz implementaciju integriranih projekata za obnovu […]