Natječaji

e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola (II faza)

Pozivom Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži – CARNET za dostavu prijedloga operacije „e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola (II faza)“ koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“, OP ULJP 2014.-2020., odabrat će se za financiranje operacija u okviru investicijskog prioriteta 10.iii. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za […]

Zatvoren natječaj

Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva

Fond: Europski socijalni fond Program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020 Vrsta poziva: Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: Otvoren od 31.07.2019. do 29.11.2019. Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma Područje: Obrazovanje Prijavitelji: Škole Raspoloživost sredstava: Ukupna raspoloživa sredstva u okviru ovoga Poziva iznose 300.000.000,00 HRK. Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu […]

Zatvoren natječaj

Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo

U Republici Hrvatskoj strukovno obrazovanje provodi se u ustanovama za strukovno obrazovanje, a dijelom i kod poslodavaca. Učenje temeljeno na radu odnosi se na stjecanje znanja i vještina sudjelovanjem u aktivnostima u radnom okruženju, a sastavni je dio strukovnog obrazovanja. Prisutno je u tri oblika u strukovnim programima/kurikulumima: kombinirani programi ili naukovanje; u školi s […]

Zatvoren natječaj

Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 19. 11. 2018. do 29. 3. 2019. Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja Područje: obrazovanje Prijavitelji: visoka učilišta Sažetak: Teorijska podloga na kojoj se temelji ovaj Poziv sastoji se u ideji da se učenjem kroz rad, prije svega, […]

Zatvoren natječaj

Programska, stručna i financijska potpora obrazovanju djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 30.3.2018. do 14.5.2018. Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja Područje: obrazovanje Prijavitelji: jedinice lokalne samouprave jedinice regionalne (područne) samouprave Sažetak:  Provedbom različitih aktivnosti kojima će se uključiti veći broj učenika pripadnika romske nacionalne manjine u kvalitetne programe […]

Zatvoren natječaj

Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 12.3.2018. do 4.6.2018. Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja Područje: obrazovanje Prijavitelji: visoka učilišta Sažetak: Radi pune primjene HKO-a u visokom obrazovanju ovim Pozivom omogućit će se izrada standarda zanimanja i standarda kvalifikacija uz korištenje smjernica i metodologija […]

Zatvoren natječaj

Internacionalizacija visokog obrazovanja

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 4.12.2017. do 5.3.2018. Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja Područje: obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje Prijavitelji: visoka učilišta Sažetak: S obzirom na mali broj studija na stranim jezicima te združenih studija […]

Zatvoren natječaj

Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III.

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 14.6.2017. do 21.7.2017. Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja Područje: obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje Prijavitelji: jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave   Sažetak: Ovom operacijom osigurava se financiranje troškova rada […]

Zatvoren natječaj

Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti

Fond: Europski socijalni fond Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 3.3.2017. do 31.5.2017. Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja Područje: obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje   Sažetak: Ovaj Poziv usmjeren je na identificirani problem niske zastupljenosti odraslih osoba u programima obrazovanja odraslih, […]

Zatvoren natječaj

Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 29.12.2016. do 19. 04.2017. Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja Područje: obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje Prijavitelji: osnovne i srednje škole Sažetak: Poziv na dostavu projektnih prijedloga Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja usmjeren je na razvoj […]

Zatvoren natječaj