Natječaji

Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 19. 11. 2018. do 29. 3. 2019. Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja Područje: obrazovanje Prijavitelji: visoka učilišta Sažetak: Teorijska podloga na kojoj se temelji ovaj Poziv sastoji se u ideji da se učenjem kroz rad, prije svega, […]

Uključivanje učenika s teškoćama u obrazovanje za zapošljavanje

Osnovni cilj ovog natječaja je izjednačiti mogućnosti uključivanja djece s teškoćama u obrazovanje te poboljšati socijalno uključivanje mladih u nepovoljnijem položaju i mladih s posebnim obrazovnim potrebama na tržište rada. Zatvoren: 4. prosinca 2009. Više informacija o samom natječaju možete pronaći ovdje.

Zatvoren natječaj

Implementacija novih kurikuluma

Osnovni cilj ovog natječaja je modernizacija  postojećih kurikuluma strukovnih škola koji će se temeljiti na ishodima učenja, u skladu s promjenama na lokalnom i/ili regionalnom tržištu rada. Zatvoren: 18. prosinca 2009. Više informacija o samom natječaju možete pronaći ovdje.

Zatvoren natječaj

Regionalna mreža lokalnih obrazovnih ustanova

Cilj ovog natječaja je jačanje ustanova za obrazovanje odraslih stvaranjem novih kratkih programa i/ili modernizacijom postojećih radi razvijanja ključnih i drugih kompetencija odraslih te promicanje cjeloživotnog učenja, kako bi se stvorili uvjeti za poboljšanje konkurentnosti odraslih polaznika na tržištu rada, te poboljšanja njihova ekonomskoga i socijalnog statusa. Zatvoren: 28. siječnja 2010. Više informacija o ovom natječaju […]

Zatvoren natječaj

Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s promjenjivim potrebama tržišta rada/gospodarstva

Osnovni cilj ovog natječaja je pojačati uvođenje suvremenih i inovativnih sadržaja/obilježja u nastavu u strukovnim školama unutar postojećeg sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, u skladu sa Zakonom o strukovnom obrazovanju i Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s ciljem osiguranja njihove relevantnosti/prilagodljivosti na tržištu rada, povećanja kapaciteta za pružanje suvremene školske praktične […]

Zatvoren natječaj

Integracija skupina u nepovoljnome položaju u redoviti obrazovni sustav

Osnovni cilj ovog natječaja  jest promicanje jednakih prilika u pristupu obrazovanju za skupine u nepovoljnom položaju pružanjem mjerodavnih usluga te će se kroz potpore provoditi projekti koji će doprinijeti sveobuhvatnijem uključivanju djece/mladih iz različitih skupina u nepovoljnom položaju u obrazovni sustav. Zatvoren: 14. studenog 2011. Više informacija o samom natječaju možete pronaći ovdje.  

Zatvoren natječaj

Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih

Osnovni cilj ovog natječaja je uključivanje odraslih i nezaposlenih osoba u fleksibilne programe obrazovanja i osposobljavanja koji odgovaraju potrebama tržišta rada, kroz jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih, a s ciljem unaprjeđivanja kvalitete obrazovanja odraslih. Zatvoren: 2. svibnja 2012. Više informacija o samom natječaju možete pronaći ovdje.

Zatvoren natječaj