Natječaji

Poziv tijelima za dostavu prijedloga operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“ Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020.

Cilj poziva je financiranje operacija putem izravne dodjele sredstava u okviru Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“ Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Fond: Europski socijalni fond Operativni program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Tip natječaja: Ograničeni postupak/Izravna dodjela sredstava Status: otvoren do 31.3.2017. Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Područje: Obrazovanje […]

Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja

Fond: Europski socijalni fond Operativni program:OP Učinkoviti ljudski potencijali Tip natječaja:Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status:otvoren od 29.12.2016. do 19. 04.2017. Nadležno tijelo:Ministarstvo znanosti i obrazovanja Područje:obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje Prijavitelji: osnovne i srednje škole Sažetak: Poziv na dostavu projektnih prijedloga Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja usmjeren je na razvoj […]

Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti

Fond: Europski socijalni fond Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 3.3.2017. do 12.5.2017. Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja Područje: obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje   Sažetak: Ovaj Poziv usmjeren je na identificirani problem niske zastupljenosti odraslih osoba u programima obrazovanja odraslih, […]

Uključivanje učenika s teškoćama u obrazovanje za zapošljavanje

Osnovni cilj ovog natječaja je izjednačiti mogućnosti uključivanja djece s teškoćama u obrazovanje te poboljšati socijalno uključivanje mladih u nepovoljnijem položaju i mladih s posebnim obrazovnim potrebama na tržište rada. Zatvoren: 4. prosinca 2009. Više informacija o samom natječaju možete pronaći ovdje.

Zatvoren natječaj

Implementacija novih kurikuluma

Osnovni cilj ovog natječaja je modernizacija  postojećih kurikuluma strukovnih škola koji će se temeljiti na ishodima učenja, u skladu s promjenama na lokalnom i/ili regionalnom tržištu rada. Zatvoren: 18. prosinca 2009. Više informacija o samom natječaju možete pronaći ovdje.

Zatvoren natječaj

Regionalna mreža lokalnih obrazovnih ustanova

Cilj ovog natječaja je jačanje ustanova za obrazovanje odraslih stvaranjem novih kratkih programa i/ili modernizacijom postojećih radi razvijanja ključnih i drugih kompetencija odraslih te promicanje cjeloživotnog učenja, kako bi se stvorili uvjeti za poboljšanje konkurentnosti odraslih polaznika na tržištu rada, te poboljšanja njihova ekonomskoga i socijalnog statusa. Zatvoren: 28. siječnja 2010. Više informacija o ovom natječaju […]

Zatvoren natječaj

Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s promjenjivim potrebama tržišta rada/gospodarstva

Osnovni cilj ovog natječaja je pojačati uvođenje suvremenih i inovativnih sadržaja/obilježja u nastavu u strukovnim školama unutar postojećeg sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, u skladu sa Zakonom o strukovnom obrazovanju i Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s ciljem osiguranja njihove relevantnosti/prilagodljivosti na tržištu rada, povećanja kapaciteta za pružanje suvremene školske praktične […]

Zatvoren natječaj

Integracija skupina u nepovoljnome položaju u redoviti obrazovni sustav

Osnovni cilj ovog natječaja  jest promicanje jednakih prilika u pristupu obrazovanju za skupine u nepovoljnom položaju pružanjem mjerodavnih usluga te će se kroz potpore provoditi projekti koji će doprinijeti sveobuhvatnijem uključivanju djece/mladih iz različitih skupina u nepovoljnom položaju u obrazovni sustav. Zatvoren: 14. studenog 2011. Više informacija o samom natječaju možete pronaći ovdje.  

Zatvoren natječaj

Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih

Osnovni cilj ovog natječaja je uključivanje odraslih i nezaposlenih osoba u fleksibilne programe obrazovanja i osposobljavanja koji odgovaraju potrebama tržišta rada, kroz jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih, a s ciljem unaprjeđivanja kvalitete obrazovanja odraslih. Zatvoren: 2. svibnja 2012. Više informacija o samom natječaju možete pronaći ovdje.

Zatvoren natječaj