Kriteriji odabira

Na sve operacije u okviru Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020. (u daljnjem tekstu OPULJP) primjenjuju se kriteriji odabira (KO) koji uključuju:

  • Kriterije prihvatljivosti (KP) – kriteriji koji proizlaze iz zahtjeva nacionalnih propisa i propisa EU, potvrdio ih je Odbor za praćenje Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. na sjednici održanoj 18. svibnja 2015. godine. Predmetni kriteriji moraju biti ispunjeni kako bi se projektni prijedlog mogao uzeti u obzir za financiranje.
  • Kriterije dodjele (KD) – kriteriji koje je odobrio Odbor za praćenje Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. na sjednici održanoj 18. svibnja 2015. godine. Predmetni kriteriji  se primjenjuju za ocjenjivanje kvalitete svih projektnih prijedloga unutar OP-a.

Specifični cilj: 8i1 Povećanje zapošljavanja nezaposlenih osoba, posebice dugotrajno nezaposlenih i osoba čije vještine ne odgovaraju potrebama tržišta rada (Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava)

Specifični cilj: 8i2 Povećanje održivog samozapošljavanja nezaposlenih osoba, posebice žena (Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava)

Specifični cilj: 8i3 Očuvanje radnih mjesta, zadržavanje u zaposlenju radnika koji su proglašeni viškom te jačanje brzog ponovnog zapošljavanja osoba koje su postale nezaposlene nakon što su proglašene viškom (Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava)

Specifični cilj: 8ii1 (ESF) Povećanje zapošljavanja i integracije dugotrajno nezaposlenih iz NEET skupine na tržište rada i za sve iz NEET skupine od 2019. godine (Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava)

Specifični cilj: 8ii1 (IZM) Povećanje zapošljavanja i brze integracije NEET skupine kroz Inicijativu za zapošljavanje mladih na tržište rada (Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava)

Specifični cilj: 8ii1 Povećanje zapošljavanja i brze integracije NEET skupine kroz Inicijativu za zapošljavanje mladih (IZM) na tržište rada (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta)

Specifični cilj: 8vii1 Jačanje kapaciteta lokalnih partnerstava za zapošljavanje i povećanje zaposlenosti najranjivijih skupina na lokalnim tržištima rada (Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava)

Specifični cilj: 8vii2 Povećanje dostupnosti i kvalitete javno dostupnih informacija i usluga na tržištu rada, uključujući mjere APZ (Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava)

Specifični cilj: 9i1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije (Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava)

Specifični cilj: 9i2 Jačanje aktivnog uključivanja kroz implementaciju integriranih projekata za obnovu 5 nerazvijenih pilot područja (Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava)

Specifični cilj: 9v1 Povećanje broja i održivosti društvenih poduzeća i njihovih zaposlenika (Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava)

Specifični cilj: 9i1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije (Ministarstvo socijalne politike i mladih)

Specifični cilj: 9iv1 Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocija zdravlja (Ministarstvo zdravlja)

Specifični cilj: 9iv2 Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije (Ministarstvo socijalne politike i mladih)

Specifični cilj: 9v1 Povećanje broja i održivosti društvenih poduzeća i njihovih zaposlenika (Ministarstvo socijalne politike i mladih)

Specifični cilj: 9i1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije (Ministarstvo kulture)

Specifični cilj: 9iv2 Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije (Ministarstvo turizma)

Specifični cilj: 10ii1 Poboljšanje kvalitete, relevantnosti i učinkovitosti visokog obrazovanja (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta)

Specifični cilj: 10ii2 Povećanje stope završnosti u visokom obrazovanju (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta)

Specifični cilj: 10ii3 Poboljšanje uvjeta rada za hrvatske istraživače (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta)

Specifični cilj: 10iii1 Omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima u nepovoljnom položaju u pred-tercijarnom obrazovanju (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta)

Specifični cilj: 10iii2 Promicanje pristupa cjeloživotnom učenju kroz unapređivanje ključnih kompetencija studenata, te primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija u poučavanju i učenju (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta)

Specifični cilj: 10iii3 Poboljšanje obrazovnog sustava za odrasle i unapređenje vještina i kompetencija odraslih polaznika (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta)

Specifični cilj: 10iv1 Modernizacija ponude strukovnog obrazovanja te podizanje njegove kvalitete radi povećanja zapošljivosti učenika kao i mogućnosti za daljnje obrazovanje (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta)

Specifični cilj: 10iv1 Modernizacija ponude strukovnog obrazovanja te podizanje njegove kvalitete radi povećanja zapošljivosti učenika kao i mogućnosti za daljnje obrazovanje (Ministarstvo turizma)

Specifični cilj: 11i1 Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima godine (Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava)

Specifični cilj: 11i2 Unapređenje kapaciteta i funkcioniranja pravosuđa kroz poboljšanje upravljanja i kompetencija (Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava)

Specifični cilj: 11ii1 Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera, te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja (Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava)

Specifični cilj: 11ii1 Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera, te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja (Ministarstvo kulture)

Specifični cilj: 11ii1 Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera, te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja (Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske)