Natječaji

Zaustavimo nasilje nad ženama i nasilje u obitelji – Za nasilje nema opravdanja

Status: otvoren od 23.06.2020. do 01.08.2020. Vrsta poziva: izravna dodjela Referentna oznaka: UP.02.2.2.13 Prijavitelji: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku-Uprava za socijalnu politiku Vrijednost natječaja: 10.158.000,00 kn Fond: Europski socijalni fond Operativni program:  Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Sažetak: Svrha ovog Poziva je daljnje unaprjeđenje sustava prevencije i zaštite od nasilja nad […]

Poziv Hrvatskoj komori dentalne medicine „Program podizanja razine oralnog zdravlja 2020.–2022.“

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Tip natječaja: Izravna dodjela bespovratnih sredstava Status: otvoren od 19.06.2020.-15.08.2020. Nadležno tijelo: Ministarstvo zdravstva Područje: Socijalno uključivanje Sažetak: Cilj Poziva jest unaprjeđenje zdravstvene zaštite i doprinos održivosti zdravstvenog sustava kroz edukaciju zdravstvenih djelatnika u području dentalne medicine. Specifični cilj poziva je unaprijediti znanja i vještina zdravstvenih […]

Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije

Fond: Europski socijalni fond Status: OTVOREN Program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020 Vrijednost natječaja: 100.000.000,00 kuna. Vrsta poziva: otvoreni poziv za  dodjelu bespovratnih sredstava-trajni poziv Prijavitelji: centar za socijalnu skrb, ustanova, udruga, vjerska zajednica, pravna osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj i zadruga. Sažetak:  Cilj Poziva je pružiti podršku procesu deinstitucionalizacije razvojem, širenjem i unaprjeđenjem […]

Umjetnost i kultura online

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Tip poziva: Otvoreni (trajni) poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: Otvoren od 18. svibnja 2020. do 31. prosinca 2020. Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture Područje: Socijalno uključivanje Prijavitelji: Organizacije civilnog društva (umjetničke organizacije, udruge koje djeluju u području kulture i umjetnosti) Sažetak: […]

Poziv Općini Darda za dostavu prijedloga operacije „Jačanje kompetencija nacionalnih manjina s područja Općine Darda“

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Tip natječaja: Izravna dodjela bespovratnih sredstava Status: otvoren od 29.04.2020. do 30.09.2020. Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Područje: Socijalno uključivanje Sažetak: Ovim Pozivom želi se na području Općine Darda provesti aktivnosti za romsku nacionalnu manjinu i druge nacionalne manjine, odnosno […]

Poziv Petrinjskoj razvojnoj agenciji PETRA za dostavu prijedloga operacije „Uspostava usluga Poduzetničko društvenog centra Petrinje“

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Tip natječaja: Izravna dodjela bespovratnih sredstava Status: otvoren od 16.03.2020. do 30.09.2020. Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Područje: Socijalno uključivanje Sažetak: Ovim Pozivom želi se ojačati ljudske i operativne kapacitete poduzetničko potporne institucije s ciljem smanjenja nezaposlenosti, razvoja poduzetništva i […]

Osiguravanje sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Vrsta poziva: ograničeni trajni poziv Status: otvoren od 6. ožujka 2020. do 31. prosinca 2020. Područje: socijalna uključenost Vrijednost natječaja: 70.000.000,00 kn Prijavitelji: jedinice područne (regionalne) samouprave: –  Koprivničko – križevačka županija –  Krapinsko – zagorska županija –  Virovitičko – podravska županija –  Požeško […]

Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II”

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Tip natječaja: Otvoreni (trajni) poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 19.02.2020. do 28.02.2021. Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Područje: zapošljavanje, socijalno uključivanje Sažetak: Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ predstavlja nastavak financiranja aktivnosti prethodnog Poziva „Zaželi – program […]

Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb

Fond: Europski socijalni fond Operativni program:  Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Vrsta poziva: Otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Status: Otvoren od 18. prosinca 2019. godine do 18. prosinca 2020. godine Područje: Socijalno uključivanje Sažetak:  Poziv na dostavu projektnih prijedloga doprinijet će povećanju socijalne uključenosti i/ili zapošljivosti […]

Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.”

Fond: Europski socijalni fond Operativni program:  „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020. Vrsta poziva: otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga (PDP) Status: od 21. svibnja 2019. do 31. prosinca 2020. Područje: socijalno uključivanje Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Prijavitelji: Skupina 1 Postojeća društvena poduzeća/društveni poduzetnici koja ispunjavaju uvjete iz definicije poduzeća iz Uredbe br. 651/2014 te […]