Odbor za praćenje 2014.-2020.

Odbor za praćenje Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. (u daljnjem tekstu: OzP) stalno je tijelo uspostavljeno s ciljem praćenja provedbe Programa i napretka u ostvarenju njegovih ciljeva uzimajući u obzir financijske podatke, zajedničke te specifične pokazatelje.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike kao Upravljačko tijelo za Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. uspostavilo je i predsjeda radom OzP-a te je odgovorno za provedbu svih aktivnosti u radu.

OzP se sastoji od predstavnika tijela državne uprave, tijela regionalne i lokalne samouprave, gospodarskih i socijalnih partnera, te predstavnika civilnog društva.

Predstavnici tijela zastupljenih u OzP-u imenuju njegove članove i po jednog zamjenika ili zamjenicu. Organizacijsku podršku radu OzP-a pruža Tajništvo Odbora uspostavljeno u okviru Upravljačkog tijela.

U slučaju potrebe u radu OzP-a mogu se koristiti i usluge stručnjaka koji se imenuju trajno ili privremeno na zahtjev Predsjedavajuće osobe ili najmanje jedne trećine svojih članova.

Sjednice OzP-a održavaju se barem dva puta godišnje na inicijativu Predsjedavajuće osobe te se u slučaju potrebe mogu sazvati i češće, na inicijativu Predsjedavajuće osobe ili na pisani zahtjev minimalno trećine svih članova. Sjednice su važeće ako je na njima prisutno više od polovice članova koji imaju pravo glasa ili njihovih zamjenika.


Dokumenti