Pozivom se želi osigurati razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj koji osigurava ujednačen regionalni društveno – ekonomski rast i demokratski razvoj Republike Hrvatske.

Specifično, Poziv je usmjeren jačanju kapaciteta OCD-a aktivnih u lokalnim zajednicama za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima te za neposredan rad na područjima koja se financiraju kroz Europski socijalni fond (zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje, dobro upravljanje) na lokalnoj razini. Također, Poziv je usmjeren unaprjeđenju kapaciteta organizacija civilnoga društva za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama.

Planirano trajanje provedbe projekata je od 12 do 18 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 120.000.000,00 kn (podijeljenih u tri skupine za financiranje), pri čemu potencijalni prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava.

Poziv se vodi u modalitetu otvorenog trajnog Poziva.

Projektne prijedloge će biti moguće podnositi od 4. siječnja 2021. godine od 9:00 sati. Prijavni obrazac A dostupan je u ESIF MIS sustavu od dana objave Poziva, 16. prosinca 2020.

Pitanja mogu biti poslana elektroničkom poštom na adresu esf@udruge.vlada.hr najkasnije prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga. Pod predmet elektroničke pošte obvezno je navesti referentni broj i naziv Poziva.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske dužan je dati odgovore na sva zaprimljena pitanja koja se s odgovorima objavljuju na središnjoj mrežnoj stranici ESI fondova i ESF stranici svakih 7 radnih dana počevši od dana zaprimanja prvog pitanja.

Informacije o načinu, datumu i mjestu održavanja radionica bit će objavljene na mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, te na www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr.

Informativna radionica održat će se virtualnim putem u utorak, 29. prosinca 2020., s početkom u 11.00 sati. Više informacija pronađite na stranicama Ureda za udruge.

Dio snimke s informativne radionice dostupan je na Youtube kanalu Ureda za udruge. Prezentacija koja je korištena za vrijeme Informativne radionice objavljena je na stranicama strukturnifondovi.hr.

Zbog snažnog potresa koji se dogodio za vrijeme trajanja radionice, informativna radionica je prekinuta te će ostatak radionice biti naknadno proveden, a pozivamo sve zainteresirane da svoja pitanja na koja žele dobiti odgovore u okviru radionice, pošalju uobičajenim putem – mailom na esf@udruge.vlada.hr.

Snimka drugog dijela informativne radionice dostupna je na YouTube kanalu Ureda za udruge.

  • Peta izmjena natječajne dokumentacije objavljena je 31. ožujka 2021.
  • Četvrta izmjena natječajne dokumentacije objavljena je 27. siječnja 2021.
  • Treća izmjena natječajne dokumentacije objavljena je 22. siječnja 2021.:

Projektne prijedloge će biti moguće podnositi od 15. veljače 2021. godine od 9:00 sati.

  • Druga izmjena natječajne dokumentacije objavljena je 8. siječnja 2021.
  • Prva izmjena natječajne dokumentacije (18.12.2020.):

Projektne prijedloge će biti moguće podnositi od 25. siječnja 2021. godine od 9:00 sati.

Prvi set odgovora na pitanja koja su pristigla 16. i 17. prosinca 2020. dostupna su ovdje.

Drugi set odgovora na pitanja koja su pristigla od 18. do 23. prosinca 2020. dostupna su ovdje.

Treći set odgovora na pitanja koja su pristigla od 24. prosinca 2020. do 4. siječnja 2021. dostupna su ovdje.

Četvrti set odgovora na pitanja koja su pristigla od 5. do 11. siječnja 2021. dostupna su ovdje.

Peti set odgovora na pitanja koja su pristigla od 12. do 17. siječnja 2021. dostupna su ovdje.

Šesti set odgovora na pitanja koja su pristigla od 18. do 21. siječnja 2021., uz ispravak jednog pitanja iz prethodnog seta, dostupna su ovdje.

Sedmi set odgovora na pitanja koja su pristigla od 22. do 31. siječnja 2021. dostupna su ovdje.

Osmi set odgovora na pitanja koja su pristigla od 1. do 8. veljače 2021. dostupna su ovdje.

Deveti set odgovora na pitanja koja su pristigla od 9. do 14. veljače 2021. dostupna su ovdje.

Deseti set odgovora na pitanja koja su pristigla od 15. do 26. veljače 2021. dostupna su ovdje.

Jedanaesti set odgovora na pitanja koja su pristigla od 27. veljače do 31. ožujka 2021. dostupan je ovdje.

Dvanaesti set odgovora na pitanja koja su pristigla od 31. ožujka do 12. travnja 2021. dostupan je ovdje.

Prezentacija s informativne radionice.

VAŽNO! Obavijest o obustavi za prvu i drugu skupinu za financiranje u okviru Poziva

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, temeljem informacije zaprimljene od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, dana 16. veljače 2021. objavljuje obavijest o obustavi prve i druge skupine za financiranje Poziva UP.04.2.1.11 „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“ do 31. ožujka 2021. do 9,00 sati. Obustava počinje 17. veljače u 9,00 sati.

Poziv (prva i druga skupina) se obustavlja s obzirom da su zahtijevani iznosi bespovratnih sredstava prve i druge skupine dosegli 120% ukupno raspoloživog iznosa Poziva, što sukladno ESF Smjernicama te Uputama za prijavitelje predstavlja razlog za obustavu Poziva.

Svi projektni prijedlozi u okviru prve i druge skupine za financiranje predani unutar razdoblja obustave neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.

U okviru treće skupine za financiranje moguće je i dalje predavati projektne prijedloge.

VAŽNO! Obavijest o obustavi Poziva za sve tri skupine

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, temeljem informacije zaprimljene od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, dana 26. ožujka 2021. objavljuje obavijest o produljenju obustave prve i druge skupine za financiranje Poziva UP.04.2.1.11 „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“ do 30. travnja 2021. do 9,00 sati te obavijest o obustavi treće skupine za financiranje do 30. travnja 2021. do 9,00 sati. Obustava treće skupine za financiranje počinje 27. ožujka u 9,00 sati.

VAŽNO! Obavijest o produljenju obustave Poziva za sve tri skupine

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, temeljem informacije zaprimljene od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, dana 29. travnja 2021. objavljuje obavijest o produljenju obustave sve tri skupine za financiranje Poziva UP.04.2.1.11 „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“ do 15. lipnja 2021. do 9,00 sati.

VAŽNO! Obavijest o produljenju obustave Poziva za sve tri skupine

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, temeljem informacije zaprimljene od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, dana 14. lipnja 2021. objavljuje obavijest o produljenju obustave sve tri skupine za financiranje Poziva UP.04.2.1.11 „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“ do 23. lipnja 2021. do 10,00 sati.

VAŽNO! Obavijest o produljenju obustave dijela Poziva

Ured za udruge temeljem obavijesti Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva od 18. lipnja 2021. objavljuje obavijest kako se obustava Poziva za prvu i drugu skupinu za financiranje produljuje do krajnjeg roka za prijavu na Poziv, odnosno do 30. lipnja 2021. godine. Projektne prijedloge za treću skupinu za financiranje moguće je predavati od 23. lipnja 2021., od 10 sati.


Dokumenti