Natječaji

Poziv Hrvatskoj komori dentalne medicine „Program podizanja razine oralnog zdravlja 2020.–2022.“

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Tip natječaja: Izravna dodjela bespovratnih sredstava Status: otvoren od 19.06.2020.-15.08.2020. Nadležno tijelo: Ministarstvo zdravstva Područje: Socijalno uključivanje Sažetak: Cilj Poziva jest unaprjeđenje zdravstvene zaštite i doprinos održivosti zdravstvenog sustava kroz edukaciju zdravstvenih djelatnika u području dentalne medicine. Specifični cilj poziva je unaprijediti znanja i vještina zdravstvenih […]

Zatvoren natječaj

Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije

Fond: Europski socijalni fond Status: Otvoreno od 28.05.2020. do 31.12.2020. Program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020 Vrijednost natječaja: 100.000.000,00 kuna. Vrsta poziva: otvoreni poziv za  dodjelu bespovratnih sredstava-trajni poziv Prijavitelji: centar za socijalnu skrb, ustanova, udruga, vjerska zajednica, pravna osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj i zadruga.   Sažetak:  Cilj Poziva je pružiti podršku procesu […]

Zatvoren natječaj

Umjetnost i kultura online

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Tip poziva: Otvoreni (trajni) poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: Otvoren od 18. svibnja 2020. do 30. lipnja 2021. Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture i medija Područje: Socijalno uključivanje Prijavitelji: Organizacije civilnog društva (umjetničke organizacije, udruge koje djeluju u području kulture i […]

Zatvoren natječaj

Poziv Općini Darda za dostavu prijedloga operacije „Jačanje kompetencija nacionalnih manjina s područja Općine Darda“

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Tip natječaja: Izravna dodjela bespovratnih sredstava Status: otvoren od 29.04.2020. do 30.09.2020. Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Područje: Socijalno uključivanje Sažetak: Ovim Pozivom želi se na području Općine Darda provesti aktivnosti za romsku nacionalnu manjinu i druge nacionalne manjine, odnosno […]

Zatvoren natječaj

Poziv Petrinjskoj razvojnoj agenciji PETRA za dostavu prijedloga operacije „Uspostava usluga Poduzetničko društvenog centra Petrinje“

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Tip natječaja: Izravna dodjela bespovratnih sredstava Status: otvoren od 16.03.2020. do 30.09.2020. Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Područje: Socijalno uključivanje Sažetak: Ovim Pozivom želi se ojačati ljudske i operativne kapacitete poduzetničko potporne institucije s ciljem smanjenja nezaposlenosti, razvoja poduzetništva i […]

Zatvoren natječaj

Osiguravanje sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Vrsta poziva: ograničeni trajni poziv Status: otvoren od 6. ožujka 2020. do 31. prosinca 2020. Područje: socijalna uključenost Vrijednost natječaja: 70.000.000,00 kn Prijavitelji: jedinice područne (regionalne) samouprave: –  Koprivničko – križevačka županija –  Krapinsko – zagorska županija –  Virovitičko – podravska županija –  Požeško […]

Zatvoren natječaj

Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II”

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Tip natječaja: Otvoreni (trajni) poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 19.02.2020. do 31.05.2021. Nadležno tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Područje: zapošljavanje, socijalno uključivanje Sažetak: Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ predstavlja nastavak financiranja aktivnosti prethodnog […]

Zatvoren natječaj

Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb

Fond: Europski socijalni fond Operativni program:  Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Vrsta poziva: Otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Status: Otvoren od 18. prosinca 2019. godine do 01. veljače 2021. godine Područje: Socijalno uključivanje Sažetak:  Poziv na dostavu projektnih prijedloga doprinijet će povećanju socijalne uključenosti i/ili zapošljivosti […]

Zatvoren natječaj

„Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine – faza I“

Fond: Europski socijalni fond Operativni program:  Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020 Vrsta poziva: izravna dodjela Status: otvoren od 07.10.2019.  do 01.12.2019. Područje: socijalna uključenost Vrijednost natječaja:  10.854.000,00 kn Sažetak: Ovim Pozivom Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH omogućuje se odabir operacije „Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine – faza […]

Zatvoren natječaj

Poziv za izravnu dodjelu sredstava Gradu Belom Manastiru za dostavu prijedloga operacije „Uključivanje djece u sustav zdravog odgoja i obrazovanja s posebnim naglaskom na integraciju djece u nepovoljnom položaju kroz uređenje Doma Branjin vrh“

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Tip natječaja: Izravna dodjela bespovratnih sredstava Status: otvoren od 27.09.2019. do 06.03.2020. Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Područje: Socijalno uključivanje Sažetak: Ovim Pozivom želi se poboljšati kvaliteta života djece u Gradu Belom Manastiru kroz uključivanje djece u sustav zdravog odgoja […]

Zatvoren natječaj