Natječaji

Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije

Fond: Europski socijalni fond Status: Otvoreno od 28.05.2020. do 31.12.2020. Program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020 Vrijednost natječaja: 100.000.000,00 kuna. Vrsta poziva: otvoreni poziv za  dodjelu bespovratnih sredstava-trajni poziv Prijavitelji: centar za socijalnu skrb, ustanova, udruga, vjerska zajednica, pravna osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj i zadruga.   Sažetak:  Cilj Poziva je pružiti podršku procesu […]

Zatvoren natječaj

Umjetnost i kultura online

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Tip poziva: Otvoreni (trajni) poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: Otvoren od 18. svibnja 2020. do 30. lipnja 2021. Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture i medija Područje: Socijalno uključivanje Prijavitelji: Organizacije civilnog društva (umjetničke organizacije, udruge koje djeluju u području kulture i […]

Zatvoren natječaj

Poziv Općini Darda za dostavu prijedloga operacije „Jačanje kompetencija nacionalnih manjina s područja Općine Darda“

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Tip natječaja: Izravna dodjela bespovratnih sredstava Status: otvoren od 29.04.2020. do 30.09.2020. Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Područje: Socijalno uključivanje Sažetak: Ovim Pozivom želi se na području Općine Darda provesti aktivnosti za romsku nacionalnu manjinu i druge nacionalne manjine, odnosno […]

Zatvoren natječaj

Poziv Petrinjskoj razvojnoj agenciji PETRA za dostavu prijedloga operacije „Uspostava usluga Poduzetničko društvenog centra Petrinje“

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Tip natječaja: Izravna dodjela bespovratnih sredstava Status: otvoren od 16.03.2020. do 30.09.2020. Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Područje: Socijalno uključivanje Sažetak: Ovim Pozivom želi se ojačati ljudske i operativne kapacitete poduzetničko potporne institucije s ciljem smanjenja nezaposlenosti, razvoja poduzetništva i […]

Zatvoren natječaj

Osiguravanje sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Vrsta poziva: ograničeni trajni poziv Status: otvoren od 6. ožujka 2020. do 31. prosinca 2020. Područje: socijalna uključenost Vrijednost natječaja: 70.000.000,00 kn Prijavitelji: jedinice područne (regionalne) samouprave: –  Koprivničko – križevačka županija –  Krapinsko – zagorska županija –  Virovitičko – podravska županija –  Požeško […]

Zatvoren natječaj

Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II”

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Tip natječaja: Otvoreni (trajni) poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 19.02.2020. do 31.05.2021. Nadležno tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Područje: zapošljavanje, socijalno uključivanje Sažetak: Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ predstavlja nastavak financiranja aktivnosti prethodnog […]

Zatvoren natječaj

Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb

Fond: Europski socijalni fond Operativni program:  Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Vrsta poziva: Otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Status: Otvoren od 18. prosinca 2019. godine do 01. veljače 2021. godine Područje: Socijalno uključivanje Sažetak:  Poziv na dostavu projektnih prijedloga doprinijet će povećanju socijalne uključenosti i/ili zapošljivosti […]

Zatvoren natječaj

„Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine – faza I“

Fond: Europski socijalni fond Operativni program:  Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020 Vrsta poziva: izravna dodjela Status: otvoren od 07.10.2019.  do 01.12.2019. Područje: socijalna uključenost Vrijednost natječaja:  10.854.000,00 kn Sažetak: Ovim Pozivom Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH omogućuje se odabir operacije „Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine – faza […]

Zatvoren natječaj

Poziv za izravnu dodjelu sredstava Gradu Belom Manastiru za dostavu prijedloga operacije „Uključivanje djece u sustav zdravog odgoja i obrazovanja s posebnim naglaskom na integraciju djece u nepovoljnom položaju kroz uređenje Doma Branjin vrh“

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Tip natječaja: Izravna dodjela bespovratnih sredstava Status: otvoren od 27.09.2019. do 06.03.2020. Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Područje: Socijalno uključivanje Sažetak: Ovim Pozivom želi se poboljšati kvaliteta života djece u Gradu Belom Manastiru kroz uključivanje djece u sustav zdravog odgoja […]

Zatvoren natječaj

Poziv za izravnu dodjelu sredstava Gradu Petrinji za dostavu prijedloga operacije „Dodjela bespovratne potpore za razvoj poduzetništva na području Grada Petrinje“

Dodjela bespovratne potpore za razvoj poduzetništva na području Grada Petrinje Fond: Europski socijalni fond Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Tip natječaja: Izravna dodjela bespovratnih sredstava Status: otvoren od 09.07.2019. do 31.12.2019. Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Područje: Socijalno uključivanje Sažetak: Ovim Pozivom želi se potaknuti otvaranje novih radnih mjesta […]

Zatvoren natječaj