Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Tip natječaja: Otvoreni trajni poziv

Nadležno tijelo: Ministarstvo zdravstva

Područje: Zdravstvo

Ovim Pozivom ukupne vrijednosti 26.935.794,57 kuna omogućit će se podizanje svijesti svih građana o važnosti brige za vlastito zdravlje u svrhu poboljšanja zdravstvenog statusa građana Republike Hrvatske.

Opći cilj Poziva je povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području Republike Hrvatske.

Specifični cilj Poziva jest promicanje zdravih navika i zdravlja i/ili povećanje znanja i/ili povećanje svijesti građana Republike Hrvatske o važnosti prevencije bolesti.

Najniži iznos koji se može dodijeliti iznosi 200.000,00 HRK, dok je najviši iznos 500.000,00 HRK uz intenzitet potpore od 100%.

VAŽNO!

Ministarstvo zdravstva dana 17. lipnja 2022. objavljuje Treću (3.) Odluku o financiranju, koja je dostupna za preuzimanje.

 

VAŽNO!

Ministarstvo zdravstva, sukladno odobrenju Upravljačkoga tijela, 17. lipnja 2022. godine, u svrhu financiranja projektnih prijedloga s rezervne liste, povećava alokaciju Poziva, čija ukupna vrijednost nakon povećanja iznosi 28.343.805,28 kn.

U to, Ministarstvo zdravstva obavještava prijavitelje na Poziv na dostavu projektnih prijedloga Promocija zdravlja i prevencija bolesti- Faza 2 o sljedećoj izmjeni Poziva na način:

 

Uputama za prijavitelje, točka 3.2 Trajanje i početak provedbe propisano je da je planirano trajanje provedbe projekata od 12 do 18 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Zbog činjenice da se postupak dodjele i ugovaranja zbog objektivnih razloga produljio te u svrhu omogućavanja prijaviteljima s rezervne liste provedbu svih aktivnosti u skladu s planiranim u projektnim prijedlozima, produljuje se maksimalno trajanje razdoblja provedbe do 30. prosinca 2023. godine.

Isto će biti izmijenjeno i u Posebnim uvjetima ugovora (bilješka 4).

 

VAŽNO!

Ministarstvo zdravstva dana 05. svibnja 2022. objavljuje Drugu (2.) Odluku o financiranju, koja je dostupna za preuzimanje.

 

VAŽNO!

Obavijest o izmjeni krajnjeg roka trajanja razdoblja provedbe projekata (03.05.2022.)

Ministarstvo zdravstva obavještava prijavitelje na Poziv na dostavu projektnih prijedloga Promocija zdravlja i prevencija bolesti- Faza 2 kako slijedi:

Uputama za prijavitelje, točka 3.2 Trajanje i početak provedbe propisano je da je planirano trajanje provedbe projekata od 12 do 18 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Zbog činjenice da se postupak dodjele i ugovaranja zbog objektivnih razloga produljio te u svrhu omogućavanja prijaviteljima provedbu svih planiranih aktivnosti u skladu s planiranim u projektnim prijedlozima, produljuje se maksimalno trajanje razdoblja provedbe do 15. prosinca 2023. godine.

Isto će biti izmijenjeno i u Posebnim uvjetima ugovora (bilješka 4).

 

VAŽNO!

Ministarstvo zdravstva dana 8. ožujka 2022. objavljuje Prvu (1.) Odluku o financiranju, koja je dostupna za preuzimanje.

 

VAŽNO!

Obavijest o izmjeni krajnjeg roka trajanja razdoblja provedbe projekata (24.02.2022.)

Ministarstvo zdravstva obavještava prijavitelje na Poziv na dostavu projektnih prijedloga Promocija zdravlja i prevencija bolesti- Faza 2 kako slijedi:

Uputama za prijavitelje, točka 3.2 Trajanje i početak provedbe propisano je da je planirano trajanje provedbe projekata od 12 do 18 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Zbog činjenice da se postupak dodjele i ugovaranja zbog objektivnih razloga produljio te u svrhu omogućavanja prijaviteljima provedbu svih planiranih aktivnosti u skladu s planiranim u projektnim prijedlozima,  produljuje se maksimalno trajanje razdoblja provedbe do 30. rujna 2023. godine. Isto će biti izmijenjeno i u Posebnim uvjetima ugovora (bilješka 4).

 

S obzirom da je u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 2“ višestruko premašena alokacija te da na dan 30. lipnja 2021. godine istječe krajnji rok za zaprimanje projektnih prijedloga, Ministarstvo zdravstva, u svojstvu Posredničkog tijela razine 1, a sukladno pravilima i procedurama EU/ESI fondova, ZATVARA POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA OD DANA 30. LIPNJA 2021. GODINE. Više informacija možete saznati iz dokumenta koji je dostupan za preuzimanje na dnu liste dokumenata.

VAŽNO!!!

Ministarstvo zdravstva PRODULJUJE PRIVREMENU OBUSTAVU mogućnosti podnošenja novih projektnih prijedloga u sklopu Poziva „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 2“ do 30. lipnja 2021. godine do 12.00 sati. Više informacija možete saznati iz dokumenta koji je dostupan za preuzimanje na dnu liste dokumenata.

VAŽNO!!!

Ministarstvo zdravstva PRODULJUJE PRIVREMENU OBUSTAVU mogućnosti podnošenja novih projektnih prijedloga u sklopu Poziva „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 2“ do 30. travnja 2021. godine do 12.00 sati. Više informacija možete saznati iz dokumenta koji je dostupan za preuzimanje na dnu liste dokumenata.

VAŽNO!! 2. izmjena natječajne dokumentacije

Ministarstvo zdravstva, Posredničko tijelo razine 1 u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, dana 29. siječnja 2021. godine objavilo je Drugu izmjenu natječajne dokumentacije u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 2“ (UP.02.2.1.08). Više informacija možete saznati iz dokumenata dostupnih za preuzimanje na dnu liste dokumenata.

VAŽNO!!!

Ministarstvo zdravstva PRIVREMENO OBUSTAVLJA mogućnost podnošenja novih projektnih prijedloga u sklopu Poziva „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 2“ u razdoblju od 1. prosinca 2020. godine (utorak) u 17:00 h do 02. veljače 2021. godine (utorak) do 12:00h.
Više informacija možete saznati iz dokumenta koji je dostupan za preuzimanje na dnu liste dokumenata.

VAŽNO!! 1. izmjena natječajne dokumentacije

Ministarstvo zdravstva,  Posredničko tijelo razine 1 u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, dana 23. studenog 2020. godine objavilo je Prvu izmjenu natječajne dokumentacije u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 2“ (UP.02.2.1.08). Više informacija možete saznati iz dokumenata dostupnih za preuzimanje na dnu liste dokumenata.

VAŽNO 20.11.2020 – OBAVIJEST O POČETKU PODNOŠENJA PROJEKTNIH PRIJEDLOGA!

Projektne prijedloge će biti moguće podnositi od 30.11.2020. godine u 9:00 sati.

Prijavni obrazac A bit će dostupan u ESIF MIS sustavu od 24.11.2020. godine.

VAŽNO 20.11.2020 – Zbog tehničkih poteškoća nismo u mogućnosti objaviti izmjenu dokumentacije Poziva i odgovore na pitanja te ćemo isto objaviti čim se poteškoće otklone.

Natječajna dokumentacija dostupna je na dnu stranice.

VAŽNO!!!

INFORMATIVNA RADIONICA

Datum: 13. studenog 2020. godine

Mjesto i vrijeme održavanja: Informativna radionica održat će se putem video veze s početkom u 10:00 h

Za prijavu sudjelovanja potrebno je popuniti on-line prijavni obrazac:

POVEZNICA

S obzirom na tehnička ograničenja, broj prijava je ograničen.

Materijale predstavljene na informativnoj radionici možete pronaći ovdje: PREZENTACIJA – Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 2

VAŽNO – INFORMATIVNA RADIONICA

Uzimajući u obzir tehnička ograničenja, izrazito velik odaziv potencijalnih prijavitelja te izvanrednu situaciju uslijed pandemije COVID -19, pritom poštujući načelo jednakog postupanja, snimku informativne radionice možete zatražiti putem elektronske pošte eufondovi-promoprev@miz.hr.
NAPOMENA: Molimo da uzmete u obzir da je snimka informativne radionice nastala prije objave Izmjena i dopuna Poziva, te se pravila Poziva razlikuju u dijelovima koji su obuhvaćeni predmetnim Izmjenama i dopunama od 23. studenog 2020. godine.

Eventualna pitanja molimo postavljajte na eufondovi-promoprev@miz.hr te ćemo ih s odgovorima objaviti na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova (http://www.strukturnifondovi.hr/), ESF stranici (http://www.esf.hr) i stranicama Ministarstva zdravstva (https://zdravstvo.gov.hr/ ) svakih 7 radnih dana počevši od dana zaprimanja prvog pitanja.

 

Ministarstvo zdravstva objavilo je 1. i 2. set pitanja i odgovora. Dokumentacija se nalazi na dnu stranice.

Ministarstvo zdravstva objavilo je 3. set pitanja i odgovora. Dokumentacija se nalazi na dnu stranice.

Ministarstvo zdravstva objavilo je 4. set pitanja i odgovora. Dokumentacija se nalazi na dnu stranice. 

Ministarstvo zdravstva objavilo je ispravak 1. i 2. seta pitanja i odgovora. Dokumentacija se nalazi na dnu stranice. 

Ministarstvo zdravstva objavilo je 5. set pitanja i odgovora. Dokumentacija se nalazi na dnu stranice. 

Ministarstvo zdravstva objavilo je 6. set pitanja i odgovora. Dokumentacija se nalazi na dnu stranice. 

 

 


Dokumenti