Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Tip natječaja: Otvoreni (privremeni) poziv

Status: otvoren od 19. ožujka 2021. do 18. svibnja 2021.

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma i sporta

Područje: Socijalno uključivanje

Prihvatljivi prijavitelji:

 • ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih
 • strukovne udruge u turizmu i ugostiteljstvu

Prihvatljivi partneri:

 • Strukovne udruge u turizmu i ugostiteljstvu
 • Udruge koje se bave osobama s invaliditetom
 • Ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih
 • Poslodavci/gospodarski subjekti
 • Regionalni ili područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 • Ustanove koje se bave osobama s invaliditetom

Ukupan iznos Poziva: 27.655.000,00 HRK

Minimalni iznos potpore po projektu: 500.000,00 HRK

Maksimalni iznos potpore po projektu: 2.500.000,00 HRK

Trajanje projekata: od 12 do 20 mjeseci

Sažetak:

U okviru ovog Poziva financirat će se socijalno uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada u sektor turizma i ugostiteljstva te jačanje ljudskih kapaciteta u sektoru. Pozivom će se izravno odgovoriti na društvene potrebe osoba s invaliditetom kroz promociju i provedbu obrazovnih programa u sektoru turizma i ugostiteljstva. Korisnici u ovom pozivu bit će ustanove registrirane za obrazovanje odraslih i strukovne udruge u turizmu i ugostiteljstvu. Provedbom ovog poziva ciljna skupina osoba s invaliditetom bit će lakše zapošljiva i konkurentnija na tržištu rada, a sektor će se dodatno ojačati kvalitetno osposobljenim ljudskim potencijalom u skladu s potrebama tržišta rada. Također, cilj je unaprijediti stručna i andragoška znanja predavača i mentora za rad s osobama s invaliditetom.

Opći cilj:

Povećanje zapošljivosti ranjivih skupina kroz obrazovanje i stručno usavršavanje s ciljem integracije na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Specifični ciljevi:

 1. Razvoj i stjecanje stručnih znanja osoba s invaliditetom potrebnih za rad u sektoru turizma i ugostiteljstva kroz razvoj i provedbu programa osposobljavanja i/ili usavršavanja te organiziranu praktičnu nastavu na radnom mjestu kod poslodavaca;
 2. Poboljšanje i unaprjeđenje stručnih i andragoških znanja stručnjaka u sektoru turizma i ugostiteljstva, odnosno predavača i mentora za rad s osobama s invaliditetom
 3. Promocija pristupa tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva za osobe s invaliditetom

Ciljne skupine:

 • Nezaposlene osobe s invaliditetom
 • Stručnjaci u sektoru turizma i ugostiteljstva: predavači i mentori koji će unaprijediti svoja stručna i andragoška znanja za rad s osobama s invaliditetom u sklopu projekta

Pitanja i odgovori:

Pitanja mogu biti poslana elektroničkom poštom najkasnije 14 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga na adresu EUobrazovanje@mints.hr. Pod predmet elektroničke pošte se navodi referentni broj i naziv Poziva.

PT1 nije obvezan davati pojašnjenja na pitanja pristigla nakon navedenog roka. Pitanja i odgovori će se objaviti najkasnije 7 radnih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga na internetskoj stranici Europskoga socijalnog fonda www.esf.hr i središnjoj internetskoj stranici ESI fondova https://www.strukturnifondovi.hr/.

Informativne radionice za zainteresirane prijavitelje:

NOVO!

Zbog izvanrednih okolnosti uslijed bolesti predavača, radionica planirana 8. travnja 2021. godine se odgađa te je novi datum održavanja 20. travanj u 10:30 sati.

Prethodno zaprimljene prijave za stari termin su važeće i za novi termin, a svi ostali zainterensirani dionici se mogu prijaviti do 16. travnja 2021. godine popunjavanjem online prijavnog obrazasca: obrazac.

Svi sudionici koji pošalju prijavu bit će povratno obaviješteni o svom statusu najkasnije do 19. travnja, kada će dobiti i detaljne upute o prijavi i sudjelovanju na on-line radionici.

___________________________________________________________________

Ministarstvo turizma i sporta će 8. travnja 2021. održati online informativnu radionicu u okviru Poziva „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II.“ s početkom u 10:30 sati korištenjem aplikacije Microsoft Teams.

Svrha je online informativne radionice detaljnije informirati potencijalne prijavitelje/partnere o ciljevima i prihvatljivim aktivnostima Poziva. Sudjelovanje na online informativnoj radionici je besplatno. Broj sudionika na radionici je ograničen zbog tehničkih ograničenja stoga molimo da na radionici sudjeluje do najviše 2 predstavnika po ustanovi koji će izravno biti uključeni u pripremu projekata.

Svi sudionici koji pošalju prijavu bit će povratno obaviješteni o svom statusu u srijedu 7. travnja, kada će dobiti i detaljne upute o prijavi i sudjelovanju na on-line radionici.

Za prijavu sudjelovanja potrebno je popuniti online prijavni obrazac: obrazac.

U obzir će se uzimati prijave pristigle do utorka 6. travnja 2021. do 15 sati. Za sve dodatne informacije obratite se putem emaila EUobrazovanje@mints.hr.

 


Dokumenti