Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Tip natječaja: Otvoreni (trajni) poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 11.5.2022. do 31.8.2022.

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Područje: zapošljavanje, socijalno uključivanje

Sažetak:

Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ (UP.02.1.1.16) predstavlja nastavak financiranja aktivnosti zapošljavanja teže zapošljivih žena na poslovima pružanja potpore i podrške za starije i/ili nemoćne osobe, aktivnosti koje su se kroz dosadašnju provedbu pokazale vrlo uspješnima i nenadomjestivima u lokalnim zajednicama. Pozivom će se financirati provedba projekata u trajanju do 8 mjeseci, a u okviru kojih će se zapošljavati žene na najviše 6 mjeseci. Predviđena je alokacija od 200 mil HRK kojom će se financirati zapošljavanje oko 4.000 žena koje će raditi na poslovima potpore, podrške i brige za oko 24.000 krajnjih korisnika.

Prepoznato je kako ovakav Poziv izravno pridonosi višestrukim ciljevima ESF-a: zapošljavanju pripadnica ciljane skupine nezaposlenih žena s nižom i srednjom razinom obrazovanja, koje kontinuirano nailaze na niz poteškoća na tržištu rada, te ujedno socijalnom uključivanju krajnjih korisnika – starijih i nemoćnih osoba. Ova operacija ima za cilj uključivanje teže zapošljivih / ranjivih skupina žena na tržište rada, što ujedno podrazumijeva borbu protiv siromaštva i smanjenje nezaposlenosti te prevenciju prerane institucionalizacije i poboljšavanje kvalitete života krajnjih korisnika operacije, osoba u starijoj životnoj dobi i/ili  nemoćnih osoba pružajući im podršku u svakodnevnom životu, posebice onih koji žive u teško dostupnim i slabije naseljenim mjestima.

Izniman interes za ove aktivnosti pokazuje da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te neprofitne organizacije prepoznale u kojoj mjeri korištenje sredstava iz EU fondova može potaknuti i ubrzati razvoj pojedinih lokalnih sredina. Žene svojim radom doprinose boljitku lokalnih zajednica, a istovremeno se krajnjim korisnicima – starijim i/ili nemoćnim osobama omogućava njima nemjerljiv osjećaj brige i skrbi.

Poziv se provodi u okviru Specifičnog cilja 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.

Prihvatljivi prijavitelji: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, neprofitne organizacije.

Prihvatljivi partneri: obvezni partneri na projektu su područni ured ili područna služba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb.

Ostali partneri na projektu mogu biti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, neprofitna organizacija, ustanova koja ima registriranu djelatnost pružanja usluga starijim i/ili nemoćnim osobama.

Ukupna vrijednost Poziva na dostavu projektnih prijedloga: 200.000.000,00 HRK

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 400.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 1.500.000,00 HRK.

Sufinanciranje projekta: udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova, tj. prijavitelji/partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

Opći cilj Poziva: Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na slabije razvijena područja i područja s većom nezaposlenosti.

Specifični cilj Poziva: Osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom i srednjom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Pitanja i odgovori:

Pitanja mogu biti poslana na elektroničku adresu esf.pozivi@mrosp.hr najkasnije 14 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga. Pod predmet elektroničke pošte obavezno navesti referentni broj i naziv Poziva. Sva zaprimljena pitanja se s odgovorima objavljuju u dijelu ‘Pitanja i odgovori’ na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova i stranici ESF-a, odnosno pod predmetnim Pozivom, najkasnije 7 radnih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike nije obvezno davati pojašnjenja na pitanja koja nisu dostavljena na propisani način i u propisanom roku, kao niti na pitanja fizičkih osoba ili pravnih osoba koji nisu prihvatljivi prijavitelj ili partner na ovaj Poziv.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike nije obvezno davati pojašnjenja na pitanja pristigla u vrijeme obustave ili nakon što je Poziv zatvoren.

Informativne radionice za zainteresirane prijavitelje:

Za zainteresirane prijavitelje bit će organizirane informativne radionice o čemu će obavijest biti javno objavljena. Informacije o točnom datumu i mjestu održavanja radionica bit će objavljene na mrežnim stranicama ESI fondova http://www.strukturnifondovi.hr/ i ESF stranici http://www.esf.hr/.

Način prijava za radionice bit će pravovremeno objavljen i javno dostupan.

VAŽNO! Prijavni obrazac A za predmetni Poziv vidljiv je na poveznici https://esif-wf.mrrfeu.hr/. Projektni prijedlozi moći će se podnositi od 25. svibnja 2022. od 9:00 sati.

 

VAŽNO!!!

Poziv na informativne radionice za otvoreni trajni poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ u OSIJEKU, RIJECI, ZAGREBU i ZADRU

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatski zavod za zapošljavanje, Posredničko tijelo razine 2, pozivaju Vas na informativne radionice za otvoreni trajni Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena- faza III“ koje će se održavati prema sljedećem rasporedu:

 • 19.05.2022. godine – Osijek, Hotel Osijek, Šamačka 4, 31000 Osijek
 • Početak radionice: 10:00 sati
 • Prijave preko prijavnog obrasca:  Zatvoreno za prijave zbog popunjenih kapaciteta.
 • 19.05. 2022. godine – Rijeka, Gradska vijećnica, Korzo 16, 51000 Rijeka
 • Početak radionice: 12:00 sati
 • prijave preko prijavnog obrasca: Zatvoreno za prijave.
 • 20.05. 2022. godine – Zagreb, Hotel Sheraton, Ulica kneza Borne 2, 10000 Zagreb
 • Početak radionice: 10:00 sati
 • Prijave preko prijavnog obrasca: Zatvoreno za prijave zbog popunjenih kapaciteta.
 • 20.05.2022. godine – Zadar, Inovacija – centar za kreativne industrije, Put Murvice 3A, 23000 Zadar
 • Početak radionice: 10:00 sati
 • prijave preko prijavnog obrasca: Zatvoreno za prijave zbog popunjenih kapaciteta.

Informativne radionice su namijenjene svim potencijalnim prijaviteljima i partnerima na projektu, a na njima će biti predstavljeni ciljevi i svrha Poziva te uvjeti prijave u okviru ovoga Poziva.

Napominjemo da je kapacitet dvorana u kojima se radionice održavaju ograničen.

VAŽNO! 18.05.2022. Objavljen je prvi set Pitanja i odgovora (Q&A) od 12.05. do 16.05.2022.

VAŽNO! 23.05.2022. Objavljena prezentacija s info radionica održanih u Osijeku, Rijeci, Zagrebu i Zadru.

VAŽNO! 24.05.2022. Objavljen je drugi set Pitanja i odgovora (Q&A) od 17.05. do 23.05.2022.


Dokumenti