Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Tip natječaja: Otvoreni (trajni) poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 11.5.2022. do 31.8.2022.

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Područje: zapošljavanje, socijalno uključivanje

Sažetak:

Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ (UP.02.1.1.16) predstavlja nastavak financiranja aktivnosti zapošljavanja teže zapošljivih žena na poslovima pružanja potpore i podrške za starije i/ili nemoćne osobe, aktivnosti koje su se kroz dosadašnju provedbu pokazale vrlo uspješnima i nenadomjestivima u lokalnim zajednicama. Pozivom će se financirati provedba projekata u trajanju do 8 mjeseci, a u okviru kojih će se zapošljavati žene na najviše 6 mjeseci. Predviđena je alokacija od 200 mil HRK kojom će se financirati zapošljavanje oko 4.000 žena koje će raditi na poslovima potpore, podrške i brige za oko 24.000 krajnjih korisnika.

Prepoznato je kako ovakav Poziv izravno pridonosi višestrukim ciljevima ESF-a: zapošljavanju pripadnica ciljane skupine nezaposlenih žena s nižom i srednjom razinom obrazovanja, koje kontinuirano nailaze na niz poteškoća na tržištu rada, te ujedno socijalnom uključivanju krajnjih korisnika – starijih i nemoćnih osoba. Ova operacija ima za cilj uključivanje teže zapošljivih / ranjivih skupina žena na tržište rada, što ujedno podrazumijeva borbu protiv siromaštva i smanjenje nezaposlenosti te prevenciju prerane institucionalizacije i poboljšavanje kvalitete života krajnjih korisnika operacije, osoba u starijoj životnoj dobi i/ili  nemoćnih osoba pružajući im podršku u svakodnevnom životu, posebice onih koji žive u teško dostupnim i slabije naseljenim mjestima.

Izniman interes za ove aktivnosti pokazuje da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te neprofitne organizacije prepoznale u kojoj mjeri korištenje sredstava iz EU fondova može potaknuti i ubrzati razvoj pojedinih lokalnih sredina. Žene svojim radom doprinose boljitku lokalnih zajednica, a istovremeno se krajnjim korisnicima – starijim i/ili nemoćnim osobama omogućava njima nemjerljiv osjećaj brige i skrbi.

Poziv se provodi u okviru Specifičnog cilja 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.

Prihvatljivi prijavitelji: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, neprofitne organizacije.

Prihvatljivi partneri: obvezni partneri na projektu su područni ured ili područna služba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb.

Ostali partneri na projektu mogu biti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, neprofitna organizacija, ustanova koja ima registriranu djelatnost pružanja usluga starijim i/ili nemoćnim osobama.

Ukupna vrijednost Poziva na dostavu projektnih prijedloga: 200.000.000,00 HRK

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 400.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 1.500.000,00 HRK.

Sufinanciranje projekta: udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova, tj. prijavitelji/partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

Opći cilj Poziva: Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na slabije razvijena područja i područja s većom nezaposlenosti.

Specifični cilj Poziva: Osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom i srednjom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Pitanja i odgovori:

Pitanja mogu biti poslana na elektroničku adresu esf.pozivi@mrosp.hr najkasnije 14 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga. Pod predmet elektroničke pošte obavezno navesti referentni broj i naziv Poziva. Sva zaprimljena pitanja se s odgovorima objavljuju u dijelu ‘Pitanja i odgovori’ na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova i stranici ESF-a, odnosno pod predmetnim Pozivom, najkasnije 7 radnih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike nije obvezno davati pojašnjenja na pitanja koja nisu dostavljena na propisani način i u propisanom roku, kao niti na pitanja fizičkih osoba ili pravnih osoba koji nisu prihvatljivi prijavitelj ili partner na ovaj Poziv.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike nije obvezno davati pojašnjenja na pitanja pristigla u vrijeme obustave ili nakon što je Poziv zatvoren.

Informativne radionice za zainteresirane prijavitelje:

Za zainteresirane prijavitelje bit će organizirane informativne radionice o čemu će obavijest biti javno objavljena. Informacije o točnom datumu i mjestu održavanja radionica bit će objavljene na mrežnim stranicama ESI fondova http://www.strukturnifondovi.hr/ i ESF stranici http://www.esf.hr/.

Način prijava za radionice bit će pravovremeno objavljen i javno dostupan.

VAŽNO! Prijavni obrazac A za predmetni Poziv vidljiv je na poveznici https://esif-wf.mrrfeu.hr/. Projektni prijedlozi moći će se podnositi od 25. svibnja 2022. od 9:00 sati.

 

VAŽNO!!!

Poziv na informativne radionice za otvoreni trajni poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ u OSIJEKU, RIJECI, ZAGREBU i ZADRU

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatski zavod za zapošljavanje, Posredničko tijelo razine 2, pozivaju Vas na informativne radionice za otvoreni trajni Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena- faza III“ koje će se održavati prema sljedećem rasporedu:

 • 19.05.2022. godine – Osijek, Hotel Osijek, Šamačka 4, 31000 Osijek
 • Početak radionice: 10:00 sati
 • Prijave preko prijavnog obrasca:  Zatvoreno za prijave zbog popunjenih kapaciteta.
 • 19.05. 2022. godine – Rijeka, Gradska vijećnica, Korzo 16, 51000 Rijeka
 • Početak radionice: 12:00 sati
 • prijave preko prijavnog obrasca: Zatvoreno za prijave.
 • 20.05. 2022. godine – Zagreb, Hotel Sheraton, Ulica kneza Borne 2, 10000 Zagreb
 • Početak radionice: 10:00 sati
 • Prijave preko prijavnog obrasca: Zatvoreno za prijave zbog popunjenih kapaciteta.
 • 20.05.2022. godine – Zadar, Inovacija – centar za kreativne industrije, Put Murvice 3A, 23000 Zadar
 • Početak radionice: 10:00 sati
 • prijave preko prijavnog obrasca: Zatvoreno za prijave zbog popunjenih kapaciteta.

Informativne radionice su namijenjene svim potencijalnim prijaviteljima i partnerima na projektu, a na njima će biti predstavljeni ciljevi i svrha Poziva te uvjeti prijave u okviru ovoga Poziva.

Napominjemo da je kapacitet dvorana u kojima se radionice održavaju ograničen.

VAŽNO! 18.05.2022. Objavljen je prvi set Pitanja i odgovora (Q&A) od 12.05. do 16.05.2022.

VAŽNO! 23.05.2022. Objavljena prezentacija s info radionica održanih u Osijeku, Rijeci, Zagrebu i Zadru.

VAŽNO! 24.05.2022. Objavljen je drugi set Pitanja i odgovora (Q&A) od 17.05. do 23.05.2022.

VAŽNO! Obavijest o obustavi Poziva

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike na temelju informacije zaprimljene od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ureda za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije, Posredničkog tijela razine 2, dana 26. svibnja 2022. godine, objavljuje obavijest o obustavi Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ (UP.02.1.1.16).

Obustava stupa na snagu 26. svibnja 2022. u 16:00 sati te će biti na snazi do kraja dana 31. srpnja 2022. godine.

Poziv se obustavlja s obzirom na to da su zahtijevani iznosi bespovratnih sredstava dosegli 120% ukupno raspoloživog iznosa Poziva, što u skladu s ESF Smjernicama te Uputama za Prijavitelje predmetnog Poziva (točka 5.5.) predstavlja razlog za obustavu Poziva.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva. Molimo primite na znanje kako u vrijeme obustave nije moguće postavljati pitanja za predmetni Poziv.

VAŽNO! 27.05.2022. Objavljen je treći set Pitanja i odgovora (Q&A) od 24.05. do 26.05.2022.

VAŽNO! – Dana 26. srpnja 2022. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.”, donijelo je prvu Odluku o financiranju za 62 projekta ukupne vrijednosti 60.660.444,10 kuna u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III” (UP.02.1.1.16) koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda.

VAŽNO! – Dana 27. srpnja 2022. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.”, donijelo je Odluku o izmjeni prve Odluke o financiranju u dijelu teksta preambule. Ostale točke predmetne Odluke o financiranju ostaju nepromijenjene

VAŽNO! Obavijest o obustavi Poziva

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike na temelju informacije zaprimljene od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ureda za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije, Posredničkog tijela razine 2, dana 28. srpnja 2022. godine, objavljuje obavijest o nastavku obustave Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ (UP.02.1.1.16).

Obustava će biti na snazi do 31. kolovoza 2022., što je ujedno i datum zatvaranja Poziva.

Poziv se obustavlja s obzirom na to da se okolnosti nastanka obustave nisu promijenile (zahtijevani iznosi bespovratnih sredstava dosegli su 120% ukupno raspoloživog iznosa Poziva), što u skladu s ESF Smjernicama te Uputama za Prijavitelje predmetnog Poziva (točka 5.5.) predstavlja razlog za obustavu Poziva.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva. Molimo primite na znanje kako u vrijeme obustave nije moguće postavljati pitanja za predmetni Poziv.

VAŽNO! – Dana 12. kolovoza 2022. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.”, donijelo je drugu Odluku o financiranju za 52 projekta ukupne vrijednosti 55.176.696,47 kuna u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ (UP.02.1.1.16) koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda.

VAŽNO! Obavijest o povećanju alokacije

Dana 08. rujna 2022. godine Vlada Republike Hrvatske je na prijedlog  Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donijela Odluku o davanju suglasnosti za povećanje prethodno odobrenih sredstava za poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Zaželi – program zapošljavanje žena – faza III“, u okviru specifičnog cilja 9.i.1 Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”, za ukupno 245 milijuna kuna, čime će ukupna sredstva dodijeljena za predmetni Poziv iznositi 445 milijuna kuna.

Predmetnim povećanjem dostupnih financijskih sredstava omogućit će se financiranje projekata koji nisu ušli u prethodnu financijsku omotnicu te će se time izravno utjecati na veći obim zapošljavanja pripadnica ciljane skupine – nezaposlenih žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, koje kontinuirano nailaze na niz poteškoća na tržištu rada te ujedno socijalnom uključivanju krajnjih korisnika – starijih i/ili nemoćnih osoba.

Daljnje obavijesti o tijeku dodjele biti će pravovremeno objavljivane.

VAŽNO! – Dana 11. listopada 2022. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.”, donijelo je treću Odluku o financiranju za 94 projekta ukupne vrijednosti 94.915.910,59 HRK (12.597.506,19 EUR), u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ (UP.02.1.1.16) koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Treća Odluka o financiranju donesena je nakon što su ukupna sredstva Poziva povećana za 245 milijuna kuna na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za povećanje prethodno odobrenih sredstava za poziv „Zaželi – program zapošljavanje žena – faza III“ te ukupna alokacija Poziva sada iznosi 445 milijuna kuna (59.061.649,74 EUR).

VAŽNO! Dana 23. studenoga 2022. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.”, donijelo je četvrtu Odluku o financiranju za 46 projekata ukupne vrijednosti 44.466.341,03 HRK (5.901.697,64 EUR), u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ (UP.02.1.1.16) koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda.

VAŽNO!  Dana  6. prosinca 2022. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.”, donijelo je petu Odluku o financiranju za 170 projekata ukupne vrijednosti 141.225.243,84 HRK (18.743.810,97 EUR) od kojih bespovratna sredstva iznose 141.222.903,52 HRK (18.743.500,36 EUR) u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ (UP.02.1.1.16) koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda.

VAŽNO!– Dana 12. siječnja 2023. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.”, donijelo je šestu Odluku o financiranju za 16 projekata ukupne vrijednosti 2.140.160,33 EUR (16.125.038,00 HRK) od kojih bespovratna sredstva iznose 2.140.160,33 EUR (16.125.038,00 HRK), u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ (UP.02.1.1.16) koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda.

VAŽNO! – Dana 30. siječnja 2023. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.”, donijelo je sedmu Odluku o financiranju za 3 projekta ukupne vrijednosti 239.695,27 EUR (1.805.984,00 HRK) od kojih bespovratna sredstva iznose 239.695,27 EUR (1.805.984,00 HRK), u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ (UP.02.1.1.16) koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda.

VAŽNO! – Dana 8. veljače 2023. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.”, donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama pete Odluke o financiranju od 6. prosinca 2022. godine i sedme Odluke o financiranju od 30. siječnja 2023. godine.


Dokumenti