Natječaji

Poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 5 – Tehnička pomoć, koji će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Specifičnog cilja 1 – Osiguranje učinkovite pripreme, upravljanja, provedbe, praćenja, vrednovanja i kontrole Operativnog programa za aktivnosti vrednovanja i studija

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., dana 14. veljače 2020. godine objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 5 – Tehnička pomoć, koji će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Specifičnog cilja 1 – Osiguranje učinkovite pripreme, […]

Zatvoren natječaj

Poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 5 – Tehnička pomoć, koji će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Specifičnog cilja 3 – Podrška komunikacijskim aktivnostima u svrhu djelotvorne provedbe Komunikacijske strategije i osiguranje kvalitetnog informiranja potencijalnih korisnika i voditelja projekata o mogućnostima i uvjetima financiranja u okviru Operativnog programa za aktivnosti: informiranja, komunikacije i vidljivosti

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., dana 10. veljače 2020. godine objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 5 – Tehnička pomoć, koji će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Specifičnog cilja Specifičnog cilja 3 – Podrška komunikacijskim […]

Zatvoren natječaj

Poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 5 – Tehnička pomoć, koji će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Specifičnog cilja 1 – Osiguranje učinkovite pripreme, upravljanja, provedbe, praćenja, vrednovanja i kontrole Operativnog programa za aktivnosti: pripreme, provedbe, praćenja i nadzora

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., dana 2. listopada 2019. godine objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 5 – Tehnička pomoć, koji će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Specifičnog cilja 1 – Osiguranje učinkovite pripreme, upravljanja, […]

Zatvoren natječaj

Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava korisničkim institucijama iz Prioritetne osi 5 – Tehnička pomoć

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., dana 29. ožujka 2017. godine objavilo je  Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava korisničkim institucijama iz Prioritetne osi 5 – Tehnička pomoć. Fond: Europski socijalni fond Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Tip natječaja: Izravna dodjela […]

Zatvoren natječaj