Status: otvoreno od 21.07.2020.  do 30.06.2021.

Vrsta poziva: Otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka: UP.02.2.2.14

Prijavitelji : Neprofitne organizacije

Organizacije civilnog društva

Vrijednost natječaja: 150.000.000,00 kn

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program:   Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Sažetak: Opći cilj Poziva je jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz osiguranje pružanja i unapređenja kvalitetnih usluga osobnih asistencija, komunikacijskog posrednika i videća pratitelja. Nadalje, operacija je pridonijela razvoju socijalnih usluga u zajednici, sprječava institucionalnu uporabu korisnika usluga te promiče pomirenje poslovnog i obiteljskog života koji nudi osobine s najtežom vrstom i glupim tjelesnim oštećenjima, osobama s intelektualnim i mentalnim oštećenjima, te gluhim, gluhoslijepim i slijepim osobama koje samostalno imaju život i život uključeni u zajednicu.

Poziv se financira u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., Prioritetne osi 2 Socijalno uključivanje, ulaganje investicijskog prioriteta 9.iv Poboljšanje dostupnih, održivih i visokokvalitetnih usluga, uključujući i usluge zaštite i socijalne usluge od općih interesa i specifične potrebe 9 .iv.2 Poboljšanje pristupa visokim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesa deinstitucionalizacije.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga počinje teći od 4. kolovoza 2020. godine u 9:00 sati.

 

VAŽNO! – 1. IZMJENA NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE 12.10.2020.

Dana 12. listopada 2020. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Posredničko tijelo razine 1, objavilo je 1. Izmjene natječajne dokumentacije. Izmjene Uputa za prijavitelje odnose se na izmjenu nadležne ustrojstvene jedinice za podnošenje zahtjeva za dostavom informacija za fazu donošenja Odluke o financiranju unutar točke 6.6 Osiguranje dostupnosti informacija o postupku dodjele. Nadalje, izmijenjen je opis načina bodovanja prilikom ocjene kvalitete i iznos koeficijenta kriterija odabira br. 3.1. unutar točke 6.2. Procjena kvalitete. Preostale izmjene dokumentacije Poziva proizlaze iz činjenice da je Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj: 85/20), Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike postalo pravni sljednik Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Navedene izmjene natječajne dokumentacije obuhvaćaju izmjene Uputa za prijavitelje, Posebnih uvjeta ugovora, Općih uvjeta ugovora, Postupaka nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, Izjave prijavitelja i Izjave partnera. Napominjemo kako su prijavitelji obvezni poštovati sve izmjene i dopune Poziva u skladu s točkom 5.4. Uputa za prijavitelje.

 

Informativna radionica u okviru Poziva „Razvoj usluge osobnih asistencija za osobe s invaliditetom – faza III“

Dana 30. srpnja 2020. s početkom u 10 sati, Ministarstvo rada, mirovnoga sustava, obitelji i socijalne politike održat će on-line informativne radionice u okviru Poziva „Razvoj usluge osobne ustanove za osobe s invaliditetom – faza III“.

Cilj informativnih radionica pružio je informacije o ciljevima i prihvatljivim aktivnostima Poziva, a usmjerena je na predstavnike potencijalnih prijavitelja i partnera.

Za prijavu sudjelovanja potrebno je popuniti on-line prijavljeni obrazac:  http://tiny.cc/vo2ksz

Napominjemo da je broj sudionika na radijskim ograničenjima upućen na radnike koji su sudjelovali po 1 do najviše 2 proizvoda koji će biti izravno uključeni u pripremu projekta.

Prijave su zatvorene do srijede 29. srpnja 2020. do 12:00 sati.

U slučaju velikog broja zatvorenih prijava, zbog tehničkih ograničenja aplikacija, osigurat će se dodatne informacije o terminima – radionica koja će se također održavati 30. srpnja 2020., s početkom u 13h.

Svi sudionici koji pošalju prijavu bit će povratno obaviješteni o svom statusu kada će dobiti i detaljne upute o prijavi i sudjelovanju na on-line radionici.

 

VAŽNO! – OBUSTAVA ESF POZIVA 26. KOLOVOZA 2020. – ZA SKUPINU 2

Dana 26. kolovoza 2020. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, pravni sljednik Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, kao Posredničko tijelo razine 1 u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, obustavlja ESF poziv „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III“ i to za Skupinu 2 – „Pružanje usluge komunikacijskog posrednika“, u razdoblju od 26. kolovoza 2020. u 10:00 sati do 30. studenoga 2020. godine do kraja dana.

U skladu s točkom 5.5. Uputa za prijavitelje, Poziv se obustavlja u trenutku kada zaprimljeni projektni prijedlozi, u odnosu na zahtijevani iznos bespovratnih sredstava, dosegnu 105 % ukupno raspoloživog iznosa predviđenog za pojedinu skupinu Poziva. Budući da su zaprimljeni projektni prijedlozi u odnosu na zahtijevani iznos bespovratnih sredstava dosegli 105 % ukupno raspoloživog iznosa predviđenog za Skupinu 2, Poziv se obustavlja za Skupinu 2 počevši od 26. kolovoza 2020. u 10:00 sati do 30. studenoga 2020. godine do kraja dana.

Projektni prijedlozi podneseni na Poziv unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen za Skupinu 2, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće dalje razmatrati u slučaju ponovnog otvaranja Poziva. Za vrijeme trajanja obustave nije moguće postavljanje pitanja vezano uz uvjete Poziva odnosno Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike nije obvezno odgovarati na ista.

 

VAŽNO! – OBUSTAVA ESF POZIVA 29. RUJNA 2020. – ZA SKUPINU 1

Dana 29. rujna 2020. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, pravni sljednik Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, kao Posredničko tijelo razine 1 u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, obustavlja ESF poziv „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III“ i to za Skupinu 1 – „Pružanje usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom“, u razdoblju od 29. rujna 2020. u 18:00 sati do 30. studenoga 2020. godine do kraja dana.

U skladu s točkom 5.5. Uputa za prijavitelje, Poziv se obustavlja u trenutku kada zaprimljeni projektni prijedlozi, u odnosu na zahtijevani iznos bespovratnih sredstava, dosegnu 105 % ukupno raspoloživog iznosa predviđenog za pojedinu skupinu Poziva. Budući da su zaprimljeni projektni prijedlozi u odnosu na zahtijevani iznos bespovratnih sredstava dosegli 105 % ukupno raspoloživog iznosa predviđenog za Skupinu 1, Poziv se obustavlja za Skupinu 1 počevši od 29. rujna 2020. u 18:00 sati do 30. studenoga 2020. godine do kraja dana.

Projektni prijedlozi podneseni na Poziv unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen za Skupinu 1, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće dalje razmatrati u slučaju ponovnog otvaranja Poziva. Za vrijeme trajanja obustave nije moguće postavljanje pitanja vezano uz uvjete Poziva odnosno Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike nije obvezno odgovarati na ista.


Dokumenti