Status: otvoreno od 23.12.2020. do 30.6.2021.

 Poziv je obustavljen od 16. veljače 2021. godine do 17. svibnja 2021. godine 

Rok za podnošenje projektnih prijedloga počinje teći od 15.02.2021. godine od 9 sati ujutro.

Vrsta poziva: Otvoreni trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Referentna oznaka: UP.02.2.2.16

Područje: Socijalna uključenost

Prijavitelji : dječji vrtići, jedinice lokalne samouprave (JLS)

Vrijednost natječaja: 300.000.000,00 kn

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program:  Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Sažetak: Opći cilj Poziva je doprinijeti usklađivanju poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenima u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Pozivom će se financirati projekti koji će poticati inovativan pristup u osiguranju produljenog radnog vremena vrtića s ciljem veće dostupnosti, priuštivosti i obuhvaćenosti djece  programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Dječjim vrtićima, omogućit će se i razvoj posebnih programa te jačanje kapaciteta odgojitelja/ica, stručnih suradnika i stručnih radnika (logopeda) s ciljem unaprjeđenja usluga kroz edukacije usmjerene na jačanje stručnih kompetencija te edukacije kuhara/ica o zdravoj prehrani. U skladu s navedenim, projekti koji će se financirati u okviru ove operacije doprinijet će usklađivanju poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima kroz unaprjeđenje usluga, produljenje radnog vremena dječjih vrtića te daljnji razvoj postojećih i/ili novih programa.

Poziv se financira u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., Prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje“, Investicijskog prioriteta 9.iv „Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa“, Specifičnog cilja 9.iv.2 „Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije“.

 

VAŽNO – OBUSTAVA ESF POZIVA (16.02.2021.)

Dana 16. veljače 2021. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, kao Upravljačko tijelo u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ obustavlja Poziv ”Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja”, UP.02.2.2.16.

Obustava stupa na snagu 16. veljače 2021. u 17:00 sati te će biti na snazi do 17. svibnja 2021. godine do kraja dana.

Kako je propisano točkom 5.5. Uputa za prijavitelje, Poziv se obustavlja u trenutku kada zaprimljeni projektni prijedlozi, u odnosu na zahtijevani iznos bespovratnih sredstava, dosegnu 105% ukupno raspoloživog iznosa alokacije Poziva. Budući da su zaprimljeni projektni prijedlozi, u odnosu na zahtijevani iznos bespovratnih sredstava, dosegli 105% ukupno raspoloživog iznosa alokacije Poziva, isti se obustavlja.

Projektni prijedlozi podneseni na Poziv u razdoblju trajanja obustave neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće dalje razmatrati u slučaju ponovnog otvaranja Poziva. Za vrijeme trajanja obustave nije moguće postavljanje pitanja vezano uz uvjete Poziva odnosno Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike nije obvezno odgovarati na ista.

 

VAŽNO! – 3. IZMJENE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE (09.02.2021.)

Dana 9. veljače 2021. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Posredničko tijelo razine 1, objavilo je 3. izmjene natječajne dokumentacije koje se odnose na izmjene Uputa za prijavitelje.

Izmjene se odnose na izmjenu roka navedenog u točki 5.1. Način podnošenja projektnog prijedloga te će projektne prijedloge biti moguće podnositi od 15.02.2021. godine od 9 sati ujutro. Izmjene uključuju i izmjenu krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga navedenog u točki 5.3 Rok za podnošenje projektnih prijedloga te je novi krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga 30. lipnja 2021. godine.

Ostale izmjene odnose se na sljedeće točke Uputa za prijavitelje:

3.2. Trajanje i početak provedbe

5.7. Dodatne informacije i

6.1. Administrativna provjera

Napominjemo kako su prijavitelji obvezni poštovati sve izmjene i dopune Poziva u skladu s točkom 5.4. Uputa za prijavitelje.

 

VAŽNO! – 2. IZMJENE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE (01.02.2021.)

Dana 1. veljače 2021. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Posredničko tijelo razine 1, objavilo je 2. Izmjene natječajne dokumentacije koje se odnose na izmjene Uputa za prijavitelje.

Izmjene Uputa za prijavitelje odnose se na izmjenu roka navedenog u točki 5.1. Način podnošenja projektnog prijedloga te će projektne prijedloge biti moguće podnositi od 10.02.2021. godine od 9 sati ujutro.

Napominjemo kako su prijavitelji obvezni poštovati sve izmjene i dopune Poziva u skladu s točkom 5.4. Uputa za prijavitelje.

 

VAŽNO – OBAVIJEST !!!

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike kao Posredničko tijelo razine 1 najavljuje drugu izmjenu natječajne dokumentacije za otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ (kodni broj UP.02.2.2.16), koja će uključivati i novi rok za dostavu projektnih prijedloga.

Izmjene natječajne dokumentacije bit će objavljene u ponedjeljak, 1. veljače 2021. godine.

 

Obavijest o održavanju informativnih radionica:

Zbog velikog broja zaprimljenih prijava, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike organizirat će online informativne radionice prema sljedećem rasporedu:

  1. siječnja 2021. (utorak)

Prva online radionica – u vremenu od 10:00 do 12:15 h

Druga online radionica – u vremenu od 13:00 do 15:15 h

  1. siječnja 2021. (srijeda)

Treća online radionica – u vremenu od 10:00 do 12:15 h

Četvrta online radionica – u vremenu od 13:00 do 15:15 h

Svi prijavljeni za sudjelovanje bit će podijeljeni po radionicama s obzirom na redoslijed zaprimanja prijava, o čemu će dobiti obavijest 11. siječnja 2021. putem e-mail adresa.

 

Informativne radionice:

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike će 12. siječnja 2021. od 10:00 do 12:15 sati održati online informativnu radionicu u okviru Poziva “Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja“.

Svrha je online informativne radionice detaljnije informirati potencijalne prijavitelje/partnere o ciljevima i prihvatljivim aktivnostima Poziva. Sudjelovanje na online informativnoj radionici je besplatno. Broj sudionika na radionici je ograničen stoga molimo da na radionici sudjeluje do najviše 2 predstavnika jednog prijavitelja/partnera koji će biti izravno uključeni u pripremu i/ili provedbu projekta.

Za prijavu sudjelovanja potrebno je popuniti online prijavni obrazac: obrazac

U obzir će se uzimati prijave pristigle do petka 8. siječnja 2021. do 14:00 sati.

U slučaju velikog broja zaprimljenih prijava, zbog tehničkih ograničenja aplikacija, osigurat će se dodatna online radionica koja će se održati istog dana. Svi sudionici koji pošalju prijavu bit će povratno obaviješteni o svom statusu, kada će dobiti i detaljne upute o prijavi i sudjelovanju na on-line radionici.

 

VAŽNO! – 1. IZMJENA NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE (15.1.2021.)

Dana 15. siječnja 2021. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Posredničko tijelo razine 1, objavilo je 1. Izmjene natječajne dokumentacije koje se odnose na izmjene Uputa za prijavitelje.

Izmjene Uputa za prijavitelje odnose se na izmjenu roka navedenog u točki 5.1. Način podnošenja projektnog prijedloga te će projektne prijedloge biti moguće podnositi od 02.02.2021. godine od 9 sati ujutro.

Druga izmjena Uputa za prijavitelje odnosi se na izmjenu odredbe u točki 4.1.1. Prihvatljivi izdaci, koja je usuglašena s ostalim navodima u Uputama za prijavitelje vezano uz ukupni iznos zbroja izravnih troškova osoblja u sklopu elemenata 1. Upravljanje projektom i administracija i 3. Promidžba i vidljivost prihvatljiv je do najviše 15% ukupnih ugovorenih troškova projekta.

Napominjemo kako su prijavitelji obvezni poštovati sve izmjene i dopune Poziva u skladu s točkom 5.4. Uputa za prijavitelje.


Dokumenti