Status: otvoren od 23.06.2020. do 01.08.2020.

Vrsta poziva: izravna dodjela

Referentna oznaka: UP.02.2.2.13

Prijavitelji: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku-Uprava za socijalnu politiku

Vrijednost natječaja: 10.158.000,00 kn

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program:  Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Sažetak: Svrha ovog Poziva je daljnje unaprjeđenje sustava prevencije i zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u obitelji s ciljem podizanja javne svijesti u borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, jačanja kapaciteta stručnjaka i unaprjeđenja međuresorne suradnje u području prevencije i zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u obitelji te osiguravanja usluge besplatne 24-satne telefonske linije kao dio sustava prevencije od nasilja i zaštite žrtava s posebnim naglaskom na žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji.

Ova operacija poslužit će kao nadopuna nacionalnim sredstvima predviđenim za provedbu mjera definiranih donesenim strategijama, planovima i dokumentima, odnosno predstavljat će nadogradnju aktivnosti koje provode Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i druga nacionalna tijela u suradnji s organizacijama civilnog društva, a s ciljem sveobuhvatnije i kvalitetnije prevencije i zaštite žena žrtava nasilja i žrtava nasilja u obitelji.


Dokumenti