Pozivom Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži – CARNET za dostavu prijedloga operacije „e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola (II faza)“ koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“, OP ULJP 2014.-2020., odabrat će se za financiranje operacija u okviru investicijskog prioriteta 10.iii. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnom, neformalnom i informalnom okruženju, unapređenje znanja, vještina i kompetencija radne snage, promicanje fleksibilnih načina učenja, između ostalog profesionalnim savjetovanjem i potvrđivanjem stečenih kompetencija, te specifičnog cilja 10.iii.2. Promicanje pristupa cjeloživotnom učenju kroz unapređivanje ključnih kompetencija studenata, te primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija u poučavanju i učenju.

Prijavitelj: Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET

Partneri:

  • Agencija za odgoj i obrazovanje;
  • Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih;
  • Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu;
  • Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja;
  • Inovacijski centar Nikola Tesla.

Opći cilj:

Podizanjem digitalne zrelosti škola doprinijeti digitalnoj transformaciji nastavnih i poslovnih procesa u sustavu obrazovanja te osnažiti učenike za život i rad u 21. stoljeću.

Specifični ciljevi:

  • Unaprijediti strateško vođenje škole u području podizanja digitalne zrelosti;
  • Unaprijediti digitalne kompetencije odgojno-obrazovnih djelatnika i ostalih zaposlenika škola u vezi s digitalnom zrelosti škola.

Ciljna skupina: 

  • odgojno-obrazovni djelatnici u javnim osnovnim i srednjim školama koji osim nastavnika uključuju ravnatelje, stručne suradnike te administrativno osoblje i stručnjake za tehničku podršku u školi.

Ukupan iznos Poziva: 350.000.000,00 kn


Dokumenti