Fond: Europski socijalni fond

Program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020

Vrsta poziva: Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: Otvoren od 31.07.2019. do 29.11.2019.

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma

Područje: Obrazovanje

Prijavitelji: Škole

Raspoloživost sredstava: Ukupna raspoloživa sredstva u okviru ovoga Poziva iznose 300.000.000,00 HRK. Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu prijavitelja iznosi 3.000.000,00 HRK . Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu prijavitelja iznosi 75.000.000,00 HRK. Intenzitet potpore po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova.

Sažetak:
Ministarstvo turizma prepoznalo je regionalne centre kompetentnosti (RCK) kao instrument kojim može unaprijediti kvalitetu obrazovanja za turizam i ugostiteljstvo te prilagođavati ga potrebama tržišta rada s ciljem jačanja konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu i ugostiteljstvu. Prema Zakonu o izmjenama i dopuni Zakona o strukovnom obrazovanju (Narodne novine, broj 25/2018), Centar je mjesto izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u kojemu se uz osnovnu djelatnost strukovnog obrazovanja, koja obuhvaća i provedbu učenja temeljenog na radu, obavlja i osposobljavanje i usavršavanje i druge djelatnosti koje pridonose poboljšanju kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i njegove prilagodbe potrebama gospodarstva i tržišta rada.

Imenovanjem regionalnih centara kompetentnosti, odnosno mjesta u kojima će se moći osigurati kvaliteta praktične nastave i vježbi za svaki obrazovni program u sektoru turizma i ugostiteljstva, pojačat će se suradnja s poslodavcima i visokim učilištima, povećati relevantnost kurikuluma te njihova provedba, a učenicima će se povećati mogućnost pristupa kvalitetnom učenju temeljenom na radu. U sklopu ovoga poziva financirat će se aktivnosti uspostave organizacije rada i razvoja regionalnoga centra kompetentnosti, razvoj i/ili unaprjeđenje te provedba programa redovitoga strukovnog obrazovanja, programa za obrazovanje odraslih i programa cjeloživotnog učenja u regionalnim centrima kompetentnosti, aktivnosti namijenjene jačanju kompetencija odgojno-obrazovnih radnika i mentora zaposlenih kod poslodavaca, promocije strukovnih zanimanja i rada Centra te inovativnih aktivnosti suradnje između centara.

Temeljna obilježja regionalnih centara kompetentnosti su inovativne metode poučavanja i inovativni modeli učenja, omogućena vertikalna prohodnost, izvrsnost nastavnika, visokokvalitetna infrastruktura, konstruktivna i kreativna suradnja sa socijalnim partnerima, javnim sektorom, gospodarskim subjektima, visokim učilištima i drugim zainteresiranim institucijama šire zajednice.

Izbor prihvatljivih prijavitelja u sklopu ove operacije (Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva) temelji se na Odluci o imenovanju regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju.
Navedena odluka donesena je 20. srpnja 2018. godine, a u sektoru turizma i ugostiteljstva imenovane su sljedeće ustanove za strukovno obrazovanje:

1. Srednja škola Zabok
2. Turističko-ugostiteljska škola Split
3. Ugostiteljsko-turistička škola Osijek
4. Ugostiteljska škola Opatija
5. Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula
6. Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik.

VAŽNO!!

 11.10. 2019. Prva izmjena Poziva

Obavještavamo Vas kako je u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava “Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva” referentna oznaka: UP.03.3.1.05, 11. listopada 2019. godine Ministarstvo turizma objavilo prvu izmjenu natječajne dokumentacije. Unaprijed određenim prijaviteljima dostavljena je izmjena Poziva, kojom se izmjenjuje rok za zaprimanje projektnih prijedloga. Dokumentacija je poslana svim  prihvatljivim prijaviteljima. Izmijenjeni Sažetak poziva možete pronaći na dnu stranice.

VAŽNO!!

 8.11. 2019. Druga izmjena Poziva

Obavještavamo Vas kako je u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava “Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva” referentna oznaka: UP.03.3.1.05, 8. studenoga 2019. godine Ministarstvo turizma objavilo drugu izmjenu natječajne dokumentacije. Unaprijed određenim prijaviteljima dostavljena je izmjena Poziva u kojoj se mijenja tumačenje opisa pokazatelja sukladno Zakonu o strukovnom obrazovanju čl. 33., st.11, dopunjuje se tekst koji se odnosi na trajanje projekta, produljuje se rok za podnošenje projektnih prijedloga te se mijenjaju posebni uvjeti ugovora, kao i određeni dijelovi sporazuma o partnerstvu, uz određene tehnikalije. Dokumentacija je poslana svim  prihvatljivim prijaviteljima. Izmijenjeni Sažetak poziva možete pronaći na dnu stranice.

VAŽNO!!

14.5.2020. Obavijest o povećanju alokacije

Objavljena je Obavijest o povećanju alokacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga UP.03.3.1.05 “Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva”.

Obavijest o povećanju alokacije

14.5.2020. Odluka o financiranju

Objavljena je Odluka o financiranju projekata iz Poziva UP.03.3.1.05 “Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva”, kojom je dodijeljeno 388.251.944,33 HRK.

ODLUKA O FINANCIRANJU

 


Dokumenti