U Republici Hrvatskoj strukovno obrazovanje provodi se u ustanovama za strukovno obrazovanje, a dijelom i kod poslodavaca. Učenje temeljeno na radu odnosi se na stjecanje znanja i vještina sudjelovanjem u aktivnostima u radnom okruženju, a sastavni je dio strukovnog obrazovanja. Prisutno je u tri oblika u strukovnim programima/kurikulumima: kombinirani programi ili naukovanje; u školi s razdobljima osposobljavanja kod poslodavaca; i integrirano u programu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Na taj način pokušalo se svim učenicima učiniti dostupnijim strukovno obrazovanje koje vodi ka zapošljavanju. Posljednjih nekoliko godina prisutan je trend prelaska većeg broja škola na „klasičan model“ obrazovanja za obrtništvo i industriju, u kojima se veći broj sati praktične nastave i vježbi izvodi u školama.

Imenovanjem regionalnih centara kompetentnosti, odnosno mjesta u kojima će se moći osigurati kvaliteta praktične nastave i vježbi za svaki obrazovni program u prioritetnim (pod)sektorima, pojačat će se suradnja s poslodavcima i visokim učilištima, povećati relevantnost kurikuluma te njihova provedba, a učenicima će se povećati mogućnost pristupa kvalitetnom učenju temeljenom na radu. U sklopu ovoga poziva financirat će se aktivnosti uspostave organizacije rada i razvoja regionalnoga centra kompetentnosti, razvoj i/ili unaprjeđenje te provedba programa redovitoga strukovnog obrazovanja, programa za obrazovanje odraslih i programa cjeloživotnog učenja u regionalnim centrima kompetentnosti, aktivnosti namijenjene jačanju kompetencija odgojno-obrazovnih radnika i mentora zaposlenih kod poslodavaca te promocije strukovnih zanimanja i rada Centra.

Prijavitelji: Regionalni centi kompetentnosti sukladno Odluci o imenovanju regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju (KLASA: 602-03/18-03/00117; URBROJ: 533-05-18-0047; od 20. srpnja 2018.), koji djeluju u (pod)sektorima strojarstva, elektrotehnike i računalstva, poljoprivrede i zdravstva

Opći cilj:
Uspostava regionalnih centara kompetentnosti s ciljem pružanja relevantnih praktičnih vještina učenicima i odraslim polaznicima u strukovnom obrazovanju kako bi se povećale njihove mogućnosti za ulazak na tržište rada.

Specifični cilj:
Uspostava programskih i kadrovskih uvjeta u regionalnim centrima kompetentnosti koji će unaprijediti mogućnosti za učenje temeljeno na radu učenicima i odraslim polaznicima strukovnog obrazovanja u pod(sektorima) strojarstva, elektrotehnike i računalstva, poljoprivrede te zdravstva.

 Ciljne skupine:

  • odgojno-obrazovni radnici u ustanovama za strukovno obrazovanje
  • učenici upisani u ustanove strukovnog obrazovanja
  • odrasli polaznici.

 Ukupan iznos Poziva: 400.000.000,00 KN

Minimalni iznos potpore po projektu: 3.000.000,00 KN

Maksimalni iznos potpore po projektu: 50.000.000,00 KN

Trajanje projekata: 36-48 mjeseci

 

POZIV NA INFORMATIVNE RADIONICE

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Služba za programe i projekte EU, objavljuje poziv za sudjelovanje na informativnim radionicama u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo“ (Europski socijalni fond – Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.).

Informativne radionice održat će se u Zagrebu 12. i 13. 9. 2019., a namijenjene su potencijalnim prijaviteljima i partnerima u okviru ovog Poziva. Molimo vas da prilikom prijave odaberete termin radionice koji vam više odgovara. Cilj radionica je detaljnije informirati potencijalne prijavitelje/partnere o ciljevima, prioritetima i ostalim kriterijima Poziva te procedurama za prijavu, ocjenjivanje i odabir projekata.

U obzir će se uzimati prijave pristigle do 4. rujna 2019. godine do 16.00 sati i to prema redoslijedu zaprimanja. Svi sudionici koji su poslali prijavu bit će obaviješteni o rezultatima prijave najkasnije tri radna dana nakon roka zatvaranja prijava. Sudjelovanje na informativnim radionicama je besplatno, a organizator je za sve sudionike osigurao osvježenja za kratke pauze.

Za prijavu sudjelovanja na informativnoj radionici potrebno je popuniti Prijavni obrazac.

VAŽNO!

Prva izmjena Poziva – 14.10.2019.

Obavještavamo Vas kako je u sklopu ograničenog poziva za dostavu projektnih prijedloga “Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo” odobrena prva izmjena natječajne dokumentacije. Izmjena natječajne dokumentacije poslana je prihvatljivim prijaviteljima, a krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 31. listopada 2019. godine.

Niže je objavljen izmijenjeni Sažetak Poziva.

VAŽNO!

Prva izmjena Poziva – 18.10.2019.

Obavještavamo Vas o opozivu prve izmjene Poziva od 14. listopada 2019. godine za ograničeni poziv za dostavu projektnih prijedloga “Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo” te u nastavku objavljujemo izmjenu Sažetka poziva. Izmjena natječajne dokumentacije poslana je prihvatljivim prijaviteljima, a krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 15. studenoga 2019. godine.

VAŽNO!

Druga izmjena Poziva – 8.11.2019.

Obavještavamo Vas kako je u sklopu ograničenog poziva za dostavu projektnih prijedloga “Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo” odobrena druga izmjena natječajne dokumentacije. Izmjena natječajne dokumentacije poslana je prihvatljivim prijaviteljima, a krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 29. studenoga 2019. godine.

Niže je objavljen izmijenjeni Sažetak Poziva.


Dokumenti