Natječaji

Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini

Europski socijalni fond Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 13.10.2016. do 12.12.2016. Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Područje: obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje Prijavitelji: jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, škole Sažetak: Provedbom operacije „Poticanje rada s darovitom djecom […]

Zatvoren natječaj

Poziv tijelima za dostavu prijedloga operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“ Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020.

Cilj poziva je financiranje operacija putem izravne dodjele sredstava u okviru Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“ Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Fond: Europski socijalni fond Operativni program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Tip natječaja: Ograničeni postupak/Izravna dodjela sredstava Status: otvoren do 31.3.2017. Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Područje: Obrazovanje […]

Zatvoren natječaj

Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza II.

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 2.6.2016. do 13.7.2016. Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Područje: obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje Prijavitelji: jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave Kratki sažetak:  Ovom operacijom osigurava se financiranje troškova rada […]

Zatvoren natječaj

“Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama”

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 13.7.2015. do 14.8.2015. Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Područje: obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje Prijavitelji: jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave Sažetak: Opći cilj ovog poziva na dostavu projektnih […]

Zatvoren natječaj

Promocija kvalitete i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja na srednjoškolskoj razini

Poziv na dostavu projektnih prijedloga Promocija kvalitete i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja na srednjoškolskoj razini provodi se u okviru Prioriteta 3 Unaprjeđenje ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i razvoju. Fond: Europski socijalni fond Operativni program: Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: otvoren od […]

Zatvoren natječaj

Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih – faza II

Poziv na dostavu projektnih prijedloga Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih – II provodi se u okviru Prioriteta 3 Unaprjeđenje ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i razvoju. Fond: Europski socijalni fond Operativni program: Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 19.2.2015. do 20.4.2015. Nadležno […]

Zatvoren natječaj

Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih učilišta

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: Razvoj ljudskih potencijala Tip natječaja: Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 3.12.2014. do 20.2.2015. Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Područje: obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje Sažetak: Unapređenje sustava kvalitete, upravljanja i financiranja visokog obrazovanja kroz programske ugovore je i jedan od podciljeva […]

Zatvoren natječaj

Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada

Osnovni cilj ovog natječaja je povećati  broja istraživača kojima je pružena potpora u profesionalnom  razvoju kako bi se osigurali preduvjeti za znanstvenu izvrsnost, međunarodnu vidljivost istraživanja te njihovu društvenu i gospodarsku relevantnost. Zatvoren: 31. listopada 2014. Više informacija o samom natječaju možete pronaći ovdje.

Zatvoren natječaj

Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

Osnovni cilj ovog natječaja je podržati unapređenje kvalitete visokog obrazovanja kroz razvoj i provedbu HKO, izradom standarda zanimanja, standarda kvalifikacija te modernizacijom i/ili izradom novih studijskih programa temeljenih na ishodima učenja i u skladu s potrebama tržišta rada. Zatvoren: 13. listopada 2014. Više informacija o samom natječaju možete pronaći ovdje.    

Zatvoren natječaj