Natječaji

Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti

Fond: Europski socijalni fond Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 3.3.2017. do 31.5.2017. Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja Područje: obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje   Sažetak: Ovaj Poziv usmjeren je na identificirani problem niske zastupljenosti odraslih osoba u programima obrazovanja odraslih, […]

Zatvoren natječaj

Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III.

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 14.6.2017. do 21.7.2017. Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja Područje: obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje Prijavitelji: jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave   Sažetak: Ovom operacijom osigurava se financiranje troškova rada […]

Zatvoren natječaj

Internacionalizacija visokog obrazovanja

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 4.12.2017. do 5.3.2018. Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja Područje: obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje Prijavitelji: visoka učilišta Sažetak: S obzirom na mali broj studija na stranim jezicima te združenih studija […]

Zatvoren natječaj

Programska, stručna i financijska potpora obrazovanju djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 30.3.2018. do 14.5.2018. Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja Područje: obrazovanje Prijavitelji: jedinice lokalne samouprave jedinice regionalne (područne) samouprave Sažetak:  Provedbom različitih aktivnosti kojima će se uključiti veći broj učenika pripadnika romske nacionalne manjine u kvalitetne programe […]

Zatvoren natječaj

Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 12.3.2018. do 4.6.2018. Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja Područje: obrazovanje Prijavitelji: visoka učilišta Sažetak: Radi pune primjene HKO-a u visokom obrazovanju ovim Pozivom omogućit će se izrada standarda zanimanja i standarda kvalifikacija uz korištenje smjernica i metodologija […]

Zatvoren natječaj

Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 19. 11. 2018. do 29. 3. 2019. Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja Područje: obrazovanje Prijavitelji: visoka učilišta Sažetak: Teorijska podloga na kojoj se temelji ovaj Poziv sastoji se u ideji da se učenjem kroz rad, prije svega, […]

Zatvoren natječaj