Natječaji

Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih – faza II

Poziv na dostavu projektnih prijedloga Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih – II provodi se u okviru Prioriteta 3 Unaprjeđenje ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i razvoju. Fond: Europski socijalni fond Operativni program: Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 19.2.2015. do 20.4.2015. Nadležno […]

Zatvoren natječaj

Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih učilišta

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: Razvoj ljudskih potencijala Tip natječaja: Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 3.12.2014. do 20.2.2015. Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Područje: obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje Sažetak: Unapređenje sustava kvalitete, upravljanja i financiranja visokog obrazovanja kroz programske ugovore je i jedan od podciljeva […]

Zatvoren natječaj

Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada

Osnovni cilj ovog natječaja je povećati  broja istraživača kojima je pružena potpora u profesionalnom  razvoju kako bi se osigurali preduvjeti za znanstvenu izvrsnost, međunarodnu vidljivost istraživanja te njihovu društvenu i gospodarsku relevantnost. Zatvoren: 31. listopada 2014. Više informacija o samom natječaju možete pronaći ovdje.

Zatvoren natječaj

Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

Osnovni cilj ovog natječaja je podržati unapređenje kvalitete visokog obrazovanja kroz razvoj i provedbu HKO, izradom standarda zanimanja, standarda kvalifikacija te modernizacijom i/ili izradom novih studijskih programa temeljenih na ishodima učenja i u skladu s potrebama tržišta rada. Zatvoren: 13. listopada 2014. Više informacija o samom natječaju možete pronaći ovdje.    

Zatvoren natječaj

Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih

Osnovni cilj ovog natječaja je uključivanje odraslih i nezaposlenih osoba u fleksibilne programe obrazovanja i osposobljavanja koji odgovaraju potrebama tržišta rada, kroz jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih, a s ciljem unaprjeđivanja kvalitete obrazovanja odraslih. Zatvoren: 2. svibnja 2012. Više informacija o samom natječaju možete pronaći ovdje.

Zatvoren natječaj

Integracija skupina u nepovoljnome položaju u redoviti obrazovni sustav

Osnovni cilj ovog natječaja  jest promicanje jednakih prilika u pristupu obrazovanju za skupine u nepovoljnom položaju pružanjem mjerodavnih usluga te će se kroz potpore provoditi projekti koji će doprinijeti sveobuhvatnijem uključivanju djece/mladih iz različitih skupina u nepovoljnom položaju u obrazovni sustav. Zatvoren: 14. studenog 2011. Više informacija o samom natječaju možete pronaći ovdje.  

Zatvoren natječaj

Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s promjenjivim potrebama tržišta rada/gospodarstva

Osnovni cilj ovog natječaja je pojačati uvođenje suvremenih i inovativnih sadržaja/obilježja u nastavu u strukovnim školama unutar postojećeg sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, u skladu sa Zakonom o strukovnom obrazovanju i Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s ciljem osiguranja njihove relevantnosti/prilagodljivosti na tržištu rada, povećanja kapaciteta za pružanje suvremene školske praktične […]

Zatvoren natječaj

Uključivanje učenika s teškoćama u obrazovanje za zapošljavanje

Osnovni cilj ovog natječaja je izjednačiti mogućnosti uključivanja djece s teškoćama u obrazovanje te poboljšati socijalno uključivanje mladih u nepovoljnijem položaju i mladih s posebnim obrazovnim potrebama na tržište rada. Zatvoren: 4. prosinca 2009. Više informacija o samom natječaju možete pronaći ovdje.

Zatvoren natječaj

Implementacija novih kurikuluma

Osnovni cilj ovog natječaja je modernizacija  postojećih kurikuluma strukovnih škola koji će se temeljiti na ishodima učenja, u skladu s promjenama na lokalnom i/ili regionalnom tržištu rada. Zatvoren: 18. prosinca 2009. Više informacija o samom natječaju možete pronaći ovdje.

Zatvoren natječaj