Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 8.1.2021. do 22.3.2021.

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Područje: obrazovanje

Prijavitelji:

 • jedinice lokalne samouprave
 • jedinice regionalne (područne) samouprave

Partneri: 

 • osnivači dječjih vrtića sukladno članku 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  koji geografski pripadaju području županije prijavitelja,
 • osnivači osnovnoškolskih odgojno-obrazovnih ustanova sukladno članku 90. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a u kojima se provode programi predškolskog odgoja sukladno Pravilniku o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja i koji geografski pripadaju području županije prijavitelja,
 • osnovnoškolska odgojno-obrazovna ustanova koja provodi program predškolskog odgoja u koju su upisana djeca koja će sudjelovati u projektu,
 • dječji vrtić u koji su upisana djeca koja će sudjelovati u projektu,
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na čijem području djeluje prijavitelj,
 • regionalne i lokalne razvojne agencije i regionalni koordinatori.

Sažetak:

U okviru ovog Poziva financirat će se uključivanje djece iz skupina u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe kroz financiranje cjelodnevnog redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu pripadnike ciljane skupine te uključuju rad s djecom u programu i osiguravanje materijalnih uvjeta boravka (prehrana, održavanje prostorija, nabavu namještaja i opreme te sitnog materijala).

Opći cilj:
Povećanje sudjelovanja djece iz skupina u socioekonomski nepovoljnom položaju u predškolskim programima u svrhu smanjenja rizika ranog napuštanja školovanja te rizika od siromaštva i socijalne isključenosti.

Specifični cilj:
Pružiti podršku uključivanju djece iz skupina u socioekonomski nepovoljnom položaju u predškolske programe.

Ciljna skupina:

Djeca u dobi između četiri godine i godine za početak obveznog osnovnog obrazovanja koja žive u lošim socioekonomskim uvjetima.

Ukupan iznos Poziva: 150.000.000,00 KN

ESF sufinanciranje (85%): 127.500.000,00KN

Nacionalno sufinanciranje (15%): 22.500.000,00KN

Sufinanciranje projekata:

U sklopu ovog Poziva sufinanciranje projekata od strane prijavitelja i/ili partnera je obavezno, a stope sufinanciranja određene su sukladno stopama rizika od siromaštva županija u kojoj se nalazi prijavitelj.

Trajanje projekata: 24 mjeseca

 

Poziv na informativne radionice

Ministarstvo znanosti i obrazovanja će 21. i 22. siječnja 2021. od 10:00 do 12:00 sati održati online informativnu radionicu u okviru Poziva UP.03.2.1.05 „Sufinanciranje troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe“.

Svrha online informativne radionice je detaljnije informirati potencijalne prijavitelje/partnere o ciljevima i prihvatljivim aktivnostima Poziva. Sudjelovanje na online informativnoj radionici je besplatno.

Broj sudionika na radionici je ograničen stoga molimo da na radionici sudjeluje do najviše 2 predstavnika jednog prijavitelja/partnera koji će biti izravno uključeni u pripremu i/ili provedbu projekta.

Za prijavu sudjelovanja potrebno je popuniti online Prijavni obrazac.

U obzir će se uzimati prijave pristigle do ponedjeljka 18. siječnja 2021. do 16:00 sati.

U slučaju velikog broja zaprimljenih prijava, zbog tehničkih ograničenja aplikacija, osigurat će se dodatne online radionice. Svi sudionici koji pošalju prijavu bit će povratno obaviješteni o svom statusu, kada će dobiti i detaljne upute o prijavi i sudjelovanju na online radionici.

Prezentacija s održane radionice 21. siječnja 2021.

 1. Informacije o Pozivu (Općenito o pozivu i Uvjeti za prijavitelje, Financijski zahtjevi, postupak prijave i postupak dodjele)

 

PITANJA I ODGOVORI

Odgovori na postavljena pitanja bit će objavljeni u nekoliko navrata kako bi potencijalnim prijaviteljima pružili pravovremene informacije potrebne za pripremu projektnih prijedloga.

 1. Odgovori na postavljena pitanja u okviru Poziva „Sufinanciranje troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe“ (UP.03.2.1.05) – 29. 1. 2021.
 2. Odgovori na postavljena pitanja u okviru Poziva „Sufinanciranje troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe“ (UP.03.2.1.05) – 25. 02. 2021.

Dokumenti