Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 12.3.2018. do 4.6.2018.

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Područje: obrazovanje

Prijavitelji: visoka učilišta

Sažetak:

Radi pune primjene HKO-a u visokom obrazovanju ovim Pozivom omogućit će se izrada standarda zanimanja i standarda kvalifikacija uz korištenje smjernica i metodologija razvijenih kroz ESF projekt „Potpora radu HKO sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a“ te modernizacija i/ili izrada novih studijskih programa/programa cjeloživotnog učenja usklađenih s novo izrađenim standardima kvalifikacija. Specifično, u okviru ovog Poziva financirat će se standardizacija kvalifikacija koje se stječu preddiplomskim i diplomskim studijima, odnosno razvoj standarda zanimanja, standarda cjelovitih i djelomičnih kvalifikacija na kojima će se temeljiti preddiplomski i diplomski studiji te programi cjeloživotnog učenja.

Opći cilj:
Unapređenje kvalitete visokog obrazovanja kroz primjenu HKO-a

Specifični cilj:
Razvoj programa, izrada alata za osiguravanje kvalitete i jačanje kompetencija osoblja visokih učilišta i studenata u svrhu unaprjeđenja relevantnosti nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju

Ciljne skupine: Nastavno i nenastavno osoblje na visokim učilištima, visokoobrazovne ustanove

Ukupan iznos Poziva: 100.000.000,00 KN

Minimalni iznos potpore po projektu: 1.000.000,00 KN
Maksimalni iznos potpore po projektu: 4.000.000,00 KN

Trajanje projekata: 24 – 36 mjeseci

 

POZIV NA INFORMATIVNE RADIONICE

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Služba za programe i projekte EU, objavljuje poziv za sudjelovanje na informativnim radionicama u okviru Poziva na dostavu projektnih Prijedloga „Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja“ (Europski socijalni fond – Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.).

Informativne radionice održat će se u Splitu 6.4.2018., Osijeku 12.4.2018., Rijeci 19.4.2018. i Zagrebu 27.4.2018., a namijenjene su potencijalnim prijaviteljima i partnerima u okviru ovog Poziva.

Cilj radionica je detaljnije informirati potencijalne prijavitelje/partnere o ciljevima, prioritetima i ostalim kriterijima Poziva te procedurama za prijavu, ocjenjivanje i odabir projekata.

U obzir će se uzimati prijave pristigle do 30. ožujka 2018. godine do 16.00 sati i to prema redoslijedu zaprimanja. Svi sudionici koji su poslali prijavu bit će obaviješteni o rezultatima prijave najkasnije tri radna dana nakon roka zatvaranja prijava.

Sudjelovanje na informativnim radionicama je besplatno, a organizator je za sve sudionike osigurao osvježenja za kratke pauze.

Za prijavu sudjelovanja na informativnoj radionici potrebno je popuniti Prijavni obrazac.

 

Prezentacije s održanih informativnih radionica:

  1. Sektorska podloga Poziva
  2. Općenito o Pozivu i Uvjeti prijave
  3. Financijski zahtjevi
  4. Kriteriji odabira
  5. Prijavni obrazac
  6. Postupak dodjele

 

PITANJA I ODGOVORI

Odgovori na postavljena pitanja bit će objavljeni u nekoliko navrata kako bi potencijalnim prijaviteljima pružili pravovremene informacije potrebne za pripremu projektnih prijedloga.

Odgovori na postavljena pitanja br. 1 – 23-4-2018

Odgovori na postavljena pitanja br. 2 – 15-5-2018

Odgovori na postavljena pitanja br. 3 – 24-5-2018

Odgovori na postavljena pitanja br. 4 – 28-5-2018

Odgovor na postavljeno pitanje – 29-5-2018


Dokumenti