Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 30.3.2018. do 14.5.2018.

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Područje: obrazovanje

Prijavitelji:

  • jedinice lokalne samouprave
  • jedinice regionalne (područne) samouprave

Sažetak: 

Provedbom različitih aktivnosti kojima će se uključiti veći broj učenika pripadnika romske nacionalne manjine u kvalitetne programe produženog boravka u školi te organiziranjem prijevoza djece pripadnika romske nacionalne manjine od kuće do vrtića/škola koje provode programe predškole osigurat će se uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća i uspješniju socijalizaciju. Uključivanje djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine u programe produženog boravka i programe predškole ključ je za prekidanje međugeneracijskog kruga društvene isključenosti i najbolje sredstvo za preveniranje nepovoljnog položaja djece Roma na samom početku osnovnoškolskog obrazovanja.

Opći cilj:
Povećanje socijalne uključenosti i integracije djece/učenika pripadnika romske nacionalne manjine u odgojno-obrazovni sustav.

Specifični cilj:
Pružiti potporu uključivanju djece/učenika pripadnika romske nacionalne manjine u odgojno-obrazovni sustav kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća i uspješniju socijalizaciju.

Ciljne skupine:

  • Učenici pripadnici romske nacionalne manjine od 1. do 4. razreda osnovne škole
  • Djeca pripadnici romske nacionalne manjine

Ukupan iznos Poziva: 15.300.000,00 KN

Minimalni iznos potpore po projektu: 500.000,00 KN
Maksimalni iznos potpore po projektu: 3.000.000,00 KN

Trajanje projekata: 15 mjeseci

 

POZIV NA INFORMATIVNE RADIONICE

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Služba za programe i projekte EU, objavljuje poziv za sudjelovanje na informativnim radionicama u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Programska, stručna i financijska potpora obrazovanju djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine“(Europski socijalni fond – Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.).

Informativne radionice održat će se u Osijeku 24. 4. 2018. i Zagrebu 26. 4. 2018., a namijenjene su potencijalnim prijaviteljima i partnerima u okviru ovog Poziva.

Cilj radionica je detaljnije informirati potencijalne prijavitelje/partnere o ciljevima, prioritetima i ostalim kriterijima Poziva te procedurama za prijavu, ocjenjivanje i odabir projekata.

U obzir će se uzimati prijave pristigle do 13. travnja 2018. godine do 16.00 sati i to prema redoslijedu zaprimanja. Svi sudionici koji su poslali prijavu bit će obaviješteni o rezultatima prijave najkasnije tri radna dana nakon roka zatvaranja prijava.

Sudjelovanje na informativnim radionicama je besplatno, a organizator je za sve sudionike osigurao osvježenja za kratke pauze.

Za prijavu sudjelovanja na informativnoj radionici potrebno je popuniti Prijavni obrazac.

Prezentacije s održanih informativnih radionica:

1. Sektorska podloga Poziva

2. Općenito o Pozivu i Uvjeti prijave

3. Financijski zahtjevi

4. Kriteriji odabira

5. Prijavni obrazac

6. Postupak dodjele

 

Odgovori na postavljena pitanja – 7.5.2018.

Odgovor na postavljeno pitanje – 10.5.2018.


Dokumenti