Natječaji

Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice

Ovim pozivom se, kroz provedbu odobrenih projekata, želi doprinijeti razvoju društvenih centara u zajednici kao javnih prostora u kojima se članovi lokalne zajednice okupljaju radi provedbe grupnih aktivnosti, korištenja različitih oblika socijalne podrške, dobivanja informacija o pitanjima važnim za kvalitetu života građana, odnosno različitih aktivnosti koje su od interesa za kvalitetno funkcioniranje lokalne zajednice. Operacijom […]

Zatvoren natječaj

Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada

Fond: Europski socijalni fond Operativni program:  ”Učinkoviti ljudski potencijali” 2014. – 2020. Vrsta poziva: Otvoreni privremeni Poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Status: otvoren od 4. svibnja 2018. do 15. listopada 2018. godine Područje: civilno društvo, dobro upravljanje Prihvatljivi Prijavitelji:  Komponenta 1: organizacije civilnog društva – udruge; Komponenta 2: socijalni partneri […]

Zatvoren natječaj

Poziv na dostavu ponuda za obavljanje usluga izobrazbe za pripremu projektnih prijedloga za ESF-natječaje Ureda za udruge

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske želi organizacijama civilnog društva kao potencijalnim prijaviteljima pružiti podršku u vidu osposobljavanja za pripremu projektnih prijedloga za prijavljivanje na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF) koji su u nadležnosti Ureda za udruge, kao i za provedbu projekata financiranih tim sredstvima Ured za udruge poziva na suradnju […]

Zatvoren natječaj

Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu

Ovaj Poziv provodi se u okviru Europskog socijalnog fonda, odnosno Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Prioritetne osi 4., Specifičnog cilja 11.ii.1. Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera, te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja. Opći cilj Poziva je stvaranje uvjeta za učinkovitiju resocijalizaciju i reintegraciju počinitelja kaznenih djela u […]

Zatvoren natječaj

„Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi“

POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi“ Fond: Europski socijalni fond Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Tip natječaja: otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 30. studenog 2017. do 28. veljače 2018. Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture Područje: Dobro upravljanje Prijavitelji: […]

Zatvoren natječaj

Poziv na dostavu ponuda za usluge edukacije za osmišljavanje i razradu projektnih ideja za potencijalne prijavitelje na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava ESF-a

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske želi organizacijama civilnog društva kao potencijalnim prijaviteljima pružiti podršku u vidu osposobljavanja za pripremu projektnih prijedloga za prijavljivanje na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF) koji su u nadležnosti Ureda za udruge, kao i za provedbu projekata financiranih tim sredstvima. Specifični cilj prioriteta 4. Dobro upravljanje, […]

Zatvoren natječaj

Jačanje socijalnog dijaloga – faza III

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Tip natječaja: Otvoreni (privremeni) poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 31.05.2017. do 1.08.2017. Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Područje: Dobro upravljanje Prijavitelji: socijalni partneri: sindikat, udruga sindikata više razine, udruga poslodavaca, udruga poslodavaca više razine, jedinice lokalne i područne […]

Zatvoren natječaj

Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja

Opći cilj Poziva je povećati broj studenata sa stečenim praktičnim znanjima i vještinama za rješavanje konkretnih društvenih problema i razvoj zajednice. Specifični ciljevi Poziva su: Osnažiti stručne, analitičke i zagovaračke kapacitete organizacija civilnog društva kroz suradnju s visokoobrazovnim ustanovama; Uspostaviti održive programe društveno korisnog učenja na visokoobrazovnim ustanovama kao dio sustavnog pristupa jačanju društvene odgovornosti […]

Zatvoren natječaj

Poziv na dostavu ponuda za usluge osmišljavanja i razrade projektnih ideja za potencijalne prijavitelje u sklopu ESF Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske poziva na suradnju pružatelje usluge izobrazbe za pripremu i provedbu projekata koji će održavati radionice za potencijalne prijavitelje na natječaje za dodjelu sredstava ESF-a (osmišljavanje i razrada projektnih ideja, projektne klinike). Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske određen je kao posredničko tijelo razine 1 u sustavu upravljanja i kontrole […]

Zatvoren natječaj

Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa

Opći cilj Poziva je osnažiti doprinos volonterstva u provođenju reformi za društveni i gospodarski rast i demokratski razvoj. Specifični ciljevi Poziva su: 1. Unaprijediti kapacitete organizatora volontiranja za učinkovit menadžment volontera u svrhu poboljšanja kvalitete usluga od općeg interesa te 2. Povećati broj kvalitetnih i održivih volonterskih programa te programa školskog volontiranja i odgoja za […]

Zatvoren natječaj