Natječaji

„Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi“

POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi“ Fond: Europski socijalni fond Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Tip natječaja: otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 30. studenog 2017. do 28. veljače 2018. Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture Područje: Dobro upravljanje Prijavitelji: […]

Zatvoren natječaj

Poziv na dostavu ponuda za usluge edukacije za osmišljavanje i razradu projektnih ideja za potencijalne prijavitelje na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava ESF-a

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske želi organizacijama civilnog društva kao potencijalnim prijaviteljima pružiti podršku u vidu osposobljavanja za pripremu projektnih prijedloga za prijavljivanje na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF) koji su u nadležnosti Ureda za udruge, kao i za provedbu projekata financiranih tim sredstvima. Specifični cilj prioriteta 4. Dobro upravljanje, […]

Zatvoren natječaj

Jačanje socijalnog dijaloga – faza III

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Tip natječaja: Otvoreni (privremeni) poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 31.05.2017. do 1.08.2017. Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Područje: Dobro upravljanje Prijavitelji: socijalni partneri: sindikat, udruga sindikata više razine, udruga poslodavaca, udruga poslodavaca više razine, jedinice lokalne i područne […]

Zatvoren natječaj

Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja

Opći cilj Poziva je povećati broj studenata sa stečenim praktičnim znanjima i vještinama za rješavanje konkretnih društvenih problema i razvoj zajednice. Specifični ciljevi Poziva su: Osnažiti stručne, analitičke i zagovaračke kapacitete organizacija civilnog društva kroz suradnju s visokoobrazovnim ustanovama; Uspostaviti održive programe društveno korisnog učenja na visokoobrazovnim ustanovama kao dio sustavnog pristupa jačanju društvene odgovornosti […]

Zatvoren natječaj

Poziv na dostavu ponuda za usluge osmišljavanja i razrade projektnih ideja za potencijalne prijavitelje u sklopu ESF Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske poziva na suradnju pružatelje usluge izobrazbe za pripremu i provedbu projekata koji će održavati radionice za potencijalne prijavitelje na natječaje za dodjelu sredstava ESF-a (osmišljavanje i razrada projektnih ideja, projektne klinike). Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske određen je kao posredničko tijelo razine 1 u sustavu upravljanja i kontrole […]

Zatvoren natječaj

Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa

Opći cilj Poziva je osnažiti doprinos volonterstva u provođenju reformi za društveni i gospodarski rast i demokratski razvoj. Specifični ciljevi Poziva su: 1. Unaprijediti kapacitete organizatora volontiranja za učinkovit menadžment volontera u svrhu poboljšanja kvalitete usluga od općeg interesa te 2. Povećati broj kvalitetnih i održivih volonterskih programa te programa školskog volontiranja i odgoja za […]

Zatvoren natječaj

Poziv tijelima za dostavu prijedloga operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 4 „Dobro upravljanje“ Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020.

Cilj poziva je financiranje operacija putem izravne dodjele sredstava u okviru Prioritetne osi 4 „Dobro upravljanje“ Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Fond: Europski socijalni fond Operativni program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Tip natječaja: Ograničeni postupak/Izravna dodjela sredstava Status: otvoren do 31.3.2017. Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Područje: Dobro upravljanje Sažetak: […]

Zatvoren natječaj

Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za pružanje socijalnih usluga

Organizacije civilnoga društva (u daljnjem tekstu: OCD-i) predvodnice su u inoviranju socijalnih programa, mobiliziranju dodatnih resursa za podmirenje različitih socijalnih potreba te su prepoznate u svojoj ulozi zagovornika prava socijalno osjetljivih skupina te kao pružatelji socijalnih usluga i kao katalizatori zapošljavanja i socijalne kohezije na lokalnim razinama. S obzirom na značaj OCD-a u procesima reforme […]

Zatvoren natječaj

Mikro projekti podrške inovativnim aktivnostima malih organizacija civilnog društva za lokalni razvoj

Organizacije aktivne na lokalnim razinama vrlo su važni akteri demokratskog društva te često pronalaze najbolja rješenja za probleme lokalnih zajednica jer poznaju i uzimaju u obzir lokalne potrebe i interese, rade na izgradnji povjerenja, jačanju sudjelovanja građana, društvenih mreža i podrške te izgradnji dobrih odnosa u zajednici. Pozivom se želi jačati kapacitete OCD-a aktivnih u […]

Zatvoren natječaj