Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020

Tip natječaja: Izravna dodjela bespovratnih sredstava

Status: otvoren od 04.1.2019. do 31.03.2019.

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Područje: dobro upravljanje, državna i javna uprava

Sažetak: Ovim Pozivom unaprijedit će se poslovni procesi koji se odnose na razvoj učinkovitog ustroja i organizaciju poslova zatvorskog sustava te poboljšanje uvjeta rada prilikom pružanja zdravstvene zaštite unutar pravosudnog sustava. Također, jačati će se ljudski potencijali u okviru Ministarstva pravosuđa, službenika sva tri sustava, zatvorskog, probacijskog te podrške žrtvama i svjedocima.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo OP ULJP-a 16. svibnja 2019. godine donijelo je Odluku o financiranju za operaciju Ministarstva pravosuđa pod nazivom „Unaprjeđenje kvalitete pravosuđa kroz jačanje kapaciteta zatvorskog i probacijskog sustava te sustava za podršku žrtvama i svjedocima“.

Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za operaciju „Unaprjeđenje kvalitete pravosuđa kroz jačanje kapaciteta zatvorskog i probacijskog sustava te sustava za podršku žrtvama i svjedocima“ Ministarstva pravosuđa za provedbu projekta financiranog iz Europskog socijalnog fonda

ZAGREB, 26. srpnja 2019. godine – Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. dodijelilo je bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 9.172.920,00 kuna Ministarstvu pravosuđa za financiranje operacije „Unaprjeđenje kvalitete pravosuđa kroz jačanje kapaciteta zatvorskog i probacijskog sustava te sustava za podršku žrtvama i svjedocima“. Potpisnici Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava su ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković, ravnatelj Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje Ante Lončar, kao Posredničko tijelo razine 2 te, u ime Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, ministar mr. sc. Marko Pavić.U okviru ove operacije financirat će se aktivnosti u svrhu podizanja kvalitete i uvjeta rada službenika zatvorskog i probacijskog sustava te sustava za podršku žrtvama i svjedocima. Provest će se analize poslovnih procesa, unaprjeđenje istih, razmjena iskustava s drugim državama članicama, nabava opreme za zatvorsku bolnicu i ambulante kaznenih tijela, jačanje profesionalnih kompetencija i različite tematske edukacije i usavršavanja. Trajanje provedbe operacije je 24 mjeseca. Aktivnostima operacije bit će obuhvaćeno najmanje 185 pravosudnih djelatnika.

Projekt je planiran u okviru  Prioritetne osi 4 „Dobro upravljanje“, Specifičnog cilja 11.i.2. „Unaprjeđenje kapaciteta i funkcioniranja pravosuđa kroz poboljšanje upravljanja i kompetencija“, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“. Upravo je u okviru Specifičnog cilja 11.i.2. za aktivnosti unaprjeđenja kvalitete i povećanja učinkovitosti pravosudnog sustava osigurano gotovo 200 milijuna kuna.


Dokumenti