Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020

Tip natječaja: Izravna dodjela bespovratnih sredstava

Status: otvoren od 04.1.2019. do 31.03.2019.

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Područje: dobro upravljanje, državna i javna uprava

Sažetak: Ovim Pozivom unaprijedit će se učinkovitosti rada u katastarskim uredima izradom i predajom digitalnih geodetskih elaborata čime bi se trebao ubrzati postupak usluge katastarskih ureda u okviru pregleda i potvrđivanja geodetskih elaborata te u konačnici ubrzati postupak evidentiranja nekretnina, pravnog prometa nekretninama i razvoj gospodarstva Republike Hrvatske što je u interesu svih građana Republike Hrvatske. Također, jačati će se znanja i vještina službenika Državne geodetske uprave u korištenju Sustava digitalnih geodetskih elaborata i primjeni novih propisa.

 

Potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za operaciju „Edukacija službenika DGU u svrhu podrške korištenju Sustava digitalnih geodetskih elaborata“ Državne geodetske uprave za provedbu projekta financiranog iz Europskog socijalnog fonda

ZAGREB, 26. srpnja 2019.  – Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. dodijelilo je bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 4.813.999,93 kuna Državnoj geodetskoj upravi za financiranje operacije „Edukacija službenika DGU u svrhu podrške korištenju Sustava digitalnih geodetskih elaborata“. Potpisnici Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava su ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek, ravnatelj Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje Ante Lončar, kao Posredničko tijelo razine 2 te, u ime Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, ministar mr. sc. Marko Pavić.

U okviru ove operacije financirat će se aktivnosti s ciljem modernizacije upravljanja zemljišnom administracijom u Republici Hrvatskoj, a poseban naglasak bit će na jačanju znanja i vještina službenika Državne geodetske uprave u korištenju Sustava digitalnih geodetskih elaborata i primjeni novih propisa u tom području. Operacija će pomoći katastarskim uredima u pregledu i potvrđivanju geodetskih elaborata te bržem postupku evidentiranja nekretnina, pravnog prometa nekretninama i razvoja gospodarstva Republike Hrvatske. Trajanje provedbe operacije je 26 mjeseci. Operacijom će se educirati 340 službenika Državne geodetske uprave.

Projekt je planiran u okviru  Prioritetne osi 4 „Dobro upravljanje“, Specifičnog cilja 11.i.1. „Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima“, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“. Upravo je u okviru Specifičnog cilja 11.i.1. za aktivnosti unaprjeđenja i modernizacije sustava javne uprave osigurano gotovo 800 milijuna kuna.


Dokumenti