Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020

Tip natječaja: Izravna dodjela bespovratnih sredstava

Status: otvoren od 04.1.2019. do 31.03.2019.

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Područje: dobro upravljanje, državna i javna uprava

Sažetak: Ovim Pozivom unaprijedit će se učinkovitosti rada u katastarskim uredima izradom i predajom digitalnih geodetskih elaborata čime bi se trebao ubrzati postupak usluge katastarskih ureda u okviru pregleda i potvrđivanja geodetskih elaborata te u konačnici ubrzati postupak evidentiranja nekretnina, pravnog prometa nekretninama i razvoj gospodarstva Republike Hrvatske što je u interesu svih građana Republike Hrvatske. Također, jačati će se znanja i vještina službenika Državne geodetske uprave u korištenju Sustava digitalnih geodetskih elaborata i primjeni novih propisa.

 


Dokumenti