Fond: Europski socijalni fond

Operativni program:  ”Učinkoviti ljudski potencijali” 2014. – 2020.

Vrsta poziva: Otvoreni privremeni Poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Status: otvoren od 4. svibnja 2018. do 15. listopada 2018. godine

Područje: civilno društvo, dobro upravljanje

Prihvatljivi Prijavitelji: 

Komponenta 1: organizacije civilnog društva – udruge;

Komponenta 2: socijalni partneri –  sindikati, udruge sindikata više razine, udruge poslodavaca,  udruge poslodavaca više razine.

Za obje komponente Prijavitelja obvezno je projektno partnerstvo.

Ukupna vrijednost Poziva na dostavu projektnih prijedloga: 80.000.000,00 HRK

Komponenta 1: 70.000.000,00 HRK;

Komponenta 2: 10.000.000,00 HRK

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu:

Za Komponentu 1

Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 2.000.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 3.600.000,00 HRK.

Sufinanciranje projekta: udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova, tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

Za Komponentu 2

Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 700.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 1.000.000,00 HRK

Opći cilj:

Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom, socijalnim partnerima i visokoobrazovnim institucijama u oblikovanju i provođenju reformi, te jačanje socijalnog dijaloga u kontekstu kreiranja boljih uvjeta rada s naglaskom na sezonske poslove.

 

Specifični ciljevi:

Komponenta 1

Razvijanje dijaloga i jačanje suradnje između organizacija civilnog društva, jedinica lokalne i regionalne samouprave, socijalnih partnera i visokoobrazovnih i znanstvenih institucija s ciljem kreiranja poticajnog okruženja koje će doprinijeti stvaranju kvalitetne suradnje u tematskim područjima od interesa za Republiku Hrvatsku.

Komponenta 2

Uključivanje socijalnih partnera, prvenstveno sindikata, u aktivnosti zagovaranja, promicanja i osmišljavanja inovativnih načina suradnje s poslodavcima u kontekstu poticanja i kreiranja boljih uvjeta rada svih radnika, a posebice sezonskih radnika.

Pitanja i odgovori:

Pitanja mogu biti dostavljena elektroničkom poštom najkasnije 14 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga na adresu esf.info@mrms.hr.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava dužno je dati odgovore na sva zaprimljena pitanja koja se s odgovorima sukcesivno objavljuju na središnjoj mrežnoj stranici ESI fondova i ESF stranici sve do najkasnije 7 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava nije obvezno davati pojašnjenja na pitanja koja nisu dostavljena na propisani način i u propisanom roku.

Informativne radionice za zainteresirane prijavitelje

Informacije o točnom datumu i mjestu održavanja radionica bit će objavljene na mrežnim stranicama na www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr.

Informativne radionice:

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., ovim putem poziva sve potencijalne prijavitelje i partnere za informativnu radionicu za Komponentu 2, koja će se održati 4. srpnja 2018. godine, u Zagrebu, u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava, Ulica grada Vukovara 78 (6. kat, dvorane A i B) s početkom u 10,00 sati.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane sudionike da se prijave za sudjelovanje na informativnoj radionici na e-mail adresu esf.info@mrms.hr s naznakom „SOCIJALNI DIJALOG – PRIJAVA ZA INFO RADIONICU“ najkasnije do 1. srpnja 2018. godine. Prijave se primaju do popunjenosti kapaciteta dvorane (80 osoba).

Informativne radionice:

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, sektorski nadležno tijelo i Posredničko tijelo razine 2, i Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., ovim putem pozivaju sve potencijalne prijavitelje i partnere za informativne radionice za Komponentu 1 koje će se održati prema sljedećem rasporedu:

– 12. rujna 2018. godine u Zagrebu, u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava, Ulica grada Vukovara 78 (6. kat, dvorane A i B) s početkom u 12,00 sati

– 13. rujna 2018. godine u Osijeku, u Regionalnoj podružnici Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, Ulica Hrvatske Republike 26, s početkom u 12,00 sati

– 14. rujna 2018. godine u Rijeci, u Regionalnoj podružnici Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, Ulica žrtava fašizma 2, s početkom u 12,00 sati

– 17. rujna 2018. godine u Splitu, u Regionalnoj podružnici Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, Osječka 16, s početkom u 12,00 sati

Napomena: O točnom mjestu i vremenu održavanja informativnih radionica potencijalni će prijavitelji biti pravovremeno obaviješteni.

Rokovi za prijavu na informativne radionice:

– 10. rujna 2018. godine – Informativna radionica u Zagrebu

– 11. rujna 2018. godine – Informativna radionica u Osijeku

– 12. rujna 2018. godine – Informativna radionica u Rijeci

– 13. rujna 2018. godine – Informativna radionica u Splitu

Za sudjelovanje na informativnim radionicama potrebno je ispuniti Prijavni obrazac.

Napomena: Broj sudionika na radionici je ograničen te je uputno sudjelovanje ograničiti na jednog do najviše dva predstavnika koji će biti izravno uključeni u pripremu i/ili provedbu projekta. Svi sudionici koji će poslati prijavu bit će povratno obaviješteni o njezinom statusu. Sudjelovanje na informativnim radionicama je besplatno.

VAŽNO! Dana 20. srpnja 2018. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je  prvu izmjenu natječajne dokumentacije.  Dokument s evidentiranim izmjenama, kao i nove važeće verzije Uputa za prijaviteljePosebnih uvjeta Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, Obrasca 2 i Predloška adresiranja paketa-omotnice, dostupni su za preuzimanje pri dnu liste dokumenata.

VAŽNO! Dana 07.08.2018. objavljen je prvi dio Pitanja i odgovora od 04.05. do 17.06. 2018.

VAŽNO! Dana 20. rujna 2018. godine Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava produžilo je rok za dostavu projektih prijedloga do 15. listopada 2018. godine i objavilo drugu izmjenu natječajne dokumentacije. Dokument s evidentiranim izmjenama i nove važeće verzije Uputa za prijavitelje dostupni su za preuzimanje pri dnu liste dokumenata.

VAŽNO! Dana 28.9.2018. objavljen je drugi dio Pitanja i odgovora od 18.06. do 25.07.2018.

VAŽNO! Dana 09.10.2018. objavljen je treći dio Pitanja i odgovora od 26.07. do 02.10.2018.

VAŽNO! Dana 10.10.2018. objavljena je nadopuna trećeg dijela Pitanja i odgovora od 26.07. do 02.10.2018.

VAŽNO! Dana 25. lipnja 2020. godine Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je prvu Odluku o financiranju za 10 projekata uspješnih prijavitelja u okviru Komponente 2 za koje je završen postupak dodjele u okviru Poziva “Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada”. Dokument je dostupan za preuzimanje OVDJE.

VAŽNO! Dana 11. rujna 2020. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., odobrilo je povećanje financijske omotnice za Komponentu 1 na 73.682.444,15 HRK.

VAŽNO! Dana 2. listopada 2020. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donijelo je drugu Odluku o financiranju za 21 projekt uspješnih prijavitelja u okviru Komponente 1 za koje je završen postupak dodjele u okviru Poziva “Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada”. Dokument je dostupan za preuzimanje OVDJE.


Dokumenti