Ovim pozivom se, kroz provedbu odobrenih projekata, želi doprinijeti razvoju društvenih centara u zajednici kao javnih prostora u kojima se članovi lokalne zajednice okupljaju radi provedbe grupnih aktivnosti, korištenja različitih oblika socijalne podrške, dobivanja informacija o pitanjima važnim za kvalitetu života građana, odnosno različitih aktivnosti koje su od interesa za kvalitetno funkcioniranje lokalne zajednice. Operacijom se namjerava poticati i unaprijediti transparentnost u planiranju korištenja i dodjeli prostora u javnom vlasništvu, dodijeljenim organizacijama civilnoga društva na korištenje. Programi revitalizacije prostora trebaju obuhvaćati programe i projekte od interesa za opće dobro čije provođenje kroz dugoročni ili vremenski ograničeni rok djelovanja daje vidljivu dodanu društvenu vrijednost kojom se podiže kvaliteta života pojedinca i unaprjeđuje razvoj šire društvene zajednice.

Opći cilj Poziva je povećati raspon usluga organizacija civilnoga društva koje su od općeg interesa za građane kojima se unapređuje kvaliteta življenja u lokalnoj zajednici.

Specifični ciljevi Poziva:

  1. Unaprijediti suradnju OCD-a i lokalne zajednice u korištenju javnih prostora;
  2. Povećati iskorištenost javnih prostora za društveni život na lokalnoj razini kroz civilno-javna partnerstva i međusektorsku suradnju;
  3. Unaprijediti kapacitete OCD-a za lokalni razvoj vođen zajednicom.

OBAVIJEST: došlo je do pogreške te je na ovoj stranici objavljena vijest o produljenju roka za prijavu na Poziv. Uz isprike napominjemo kako do produljenja roka nije došlo.

VAŽNO!!!

Ured za udruge, dana 13. veljače 2019., objavljuje izmjene i dopune natječajne dokumentacije pri čemu se povećava ukupno dostupan iznos sredstava na 120.000.000,00 kuna. Navedene izmjene i dopune natječajne dokumentacije primjenjuju se na prijedloge projekata od 14. veljače 2019.

Napomena: Prijave koje su do datuma objave izmjena i dopuna natječajne dokumentacije uredno dostavljene na Poziv nemaju obvezu usklađivanja s izmjenama i dopunama, poštujući načela jednakog pristupa i transparentnog postupanja za projektne prijave koje će biti dostavljene nakon izmjena i dopuna, odnosno do iscrpljenja nove financijske omotnice na raspolaganju u okviru Poziva.

Učestala pitanja i odgovori: 

Prijavni obrazac A dostupan je na sljedećoj poveznici: https://esif-wf.mrrfeu.hr/.

Sva pitanja vezana za Poziv mogu biti poslana na adresu esf@udruge.vlada.hr, a odgovori na zaprimljena pitanja objavljuju se na internetskoj stranici ESI fondova.

Ured za udruge objavljuje odgovore na pitanja pristigla na esf@udruge.vlada.hr do 12.12.2018.

Ured za udruge objavljuje odgovore na pitanja pristigla na esf@udruge.vlada.hr do 20.12.2018.

Ured za udruge objavljuje odgovore na pitanja pristigla na esf@udruge.vlada.hr do 09.01.2019.

Ured za udruge objavljuje odgovore na pitanja pristigla na esf@udruge.vlada.hr do 29.01.2019.

Ured za udruge objavljuje odgovore na pitanja pristigla na esf@udruge.vlada.hr do 26.02.2019.

VAŽNO!!! Objavom pitanja i odgovora pristiglih do 09.01.2019. mijenja se tumačenje primjene fiksne stope po elementima na način da je iznos dobiven fiksnom stopom moguće prikazati i na razini cjelokupnog proračuna projekta.

INFORMATIVNA RADIONICA

Ured za udruge organizira informativnu radionicu za potencijalne prijavitelje koja će se održati u ponedjeljak, 17. prosinca 2018., u velikoj dvorani Ministarstva znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, Zagreb, u 10.00 sati. Na radionici će biti pojašnjena svrha i uvjeti prijave na Poziv.

Program radionice i prijavnicu za sudjelovanje pronađite ovdje.

Tijekom čitavog događanja bit će omogućen prijenos uživo kako bi se omogućilo informiranje i aktivno sudjelovanje što većeg broja zainteresiranih izvan Zagreba. Za praćenje informativne radionice putem prijenosa uživo nije potrebna prijava. Web adresa putem koje će se moći pristupiti prijenosu uživo je: https://www.youtube.com/user/Uredzaudruge/live. Za vrijeme trajanja radionice, pitanja se mogu postavljati na adresu e-pošte: esf@udruge.vlada.hr.

VAŽNO! Obavijest o produljenju obustave Poziva

Ured za udruge temeljem obavijesti Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva (PT2) od 13. prosinca 2019. objavljuje obavijest o produljenju obustave do 31. prosinca 2019. godine.

Ukoliko ne dođe do produljenja krajnjeg roka za dostavu projektnih prijedloga koji je 31. prosinca 2019., neće biti moguće predavati nove prijave na predmetni Poziv.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju produljenja krajnjeg roka za prijavu.

VAŽNO! Obavijest o obustavi Poziva

Ured za udruge dana 18. listopada 2019. objavljuje obavijest o obustavi Poziva.

Obustava počinje 19. listopada 2019. i trajat će do 15. prosinca 2019., do 12.00 sati.

Poziv se obustavlja s obzirom da su zahtijevani iznosi bespovratnih sredstava, u razdoblju od 16. listopada 2019. godine do 18. listopada 2019. godine dosegli 120% ukupno raspoloživog iznosa Poziva, što sukladno ESF Smjernicama te Uputama za prijavitelje predstavlja razlog za obustavu Poziva.
Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.

VAŽNO! Obavijest o produljenju obustave Poziva

Produljuje se obustava Poziva do 15. listopada 2019.

Sukladno obavijesti Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva (PT2) od 26. rujna 2019., Ured za udruge produljuje obustavu Poziva.

Prema informacijama PT2, u okviru Poziva oslobođeno je 40.935.133,10 kuna (navedeni iznos podložan je promjenama s obzirom na činjenicu da postupak dodjele bespovratnih sredstava za određene, do sad pristigle prijave, još uvijek traje).

Prijave na Poziv bit će moguće predavati od 16. listopada 2019., od 8:00 sati UTC+1. Napominjemo kako svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je Poziv obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.

VAŽNO! Obavijest o produljenju obustave Poziva

Produljuje se obustava Poziva do 30. rujna 2019.

Napominjemo kako svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva. Obustava će biti maknuta ukoliko se na Pozivu oslobode dodatna sredstva, a ukoliko se sredstva ne oslobode ista će biti produljena do daljnjega.

VAŽNO! Obavijest o produljenju obustave Poziva

Produljuje se obustava Poziva do 30. kolovoza 2019.

Napominjemo kako svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva. Obustava će biti maknuta ukoliko se na Pozivu oslobode dodatna sredstva, a ukoliko se sredstva ne oslobode ista će biti produljena do daljnjega.

VAŽNO! Obavijest o obustavi Poziva

Ured za udruge Vlade Republike, temeljem informacije zaprimljene od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, dana 5. ožujka 2019. objavljuje obavijest o obustavi Poziva UP.04.2.1.07 „Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice“ do 15. svibnja 2019. Obustava počinje 6. ožujka 2019.

Poziv se obustavlja s obzirom da su zahtijevani iznosi bespovratnih sredstava dosegli 120% ukupno raspoloživog iznosa Poziva, što sukladno ESF Smjernicama te Uputama za prijavitelje predstavlja razlog za obustavu Poziva.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.

VAŽNO! Obavijest o produljenju obustave Poziva

Ured za udruge, temeljem zahtjeva Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva primljenog 14. svibnja 2019., produljuje obustavu Poziva do 30. lipnja 2019. Napominjemo kako svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.

VAŽNO! Obavijest o produljenju obustave Poziva

Ured za udruge, temeljem zahtjeva Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva primljenog 18. lipnja 2019., produljuje obustavu Poziva do 22. srpnja 2019. Napominjemo kako svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.


Dokumenti