Ovaj Poziv provodi se u okviru Europskog socijalnog fonda, odnosno Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Prioritetne osi 4., Specifičnog cilja 11.ii.1. Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera, te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja.

Opći cilj Poziva je stvaranje uvjeta za učinkovitiju resocijalizaciju i reintegraciju počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu.

Specifični ciljevi Poziva su:

  1. Unaprijediti suradnju organizacija civilnoga društva, odgojno-obrazovnih ustanova, ustanova za obrazovanje odraslih, ustanova u socijalnoj skrbi, socijalnih zadruga, poduzeća osnovanih od strane neprofitnih organizacija te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u provedbi tretmana započetih u okviru izvršavanja kaznenopravnih sankcija te politika postpenalnog prihvata i resocijalizacije počinitelja kaznenih djela;
  2. Unaprijediti kapacitete organizacija civilnoga društva za osmišljavanje, razvoj i provedbu usluga postpenalnog prihvata te za pružanje podrške počiniteljima kaznenih dijela u približavanju tržištu rada kroz osposobljavanje i usavršavanje nakon izdržavanja kazne.

Ovim pozivom se, kroz provedbu odobrenih projekata, želi omogućiti unaprjeđivanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za osmišljavanje i razvoj usluga postpenalnog prihvata, nastavak programa obrazovanja i resocijalizacije maloljetnih i punoljetnih počinitelja kaznenih djela te unaprjeđenje suradnje organizacija civilnoga društva, odgojno-obrazovnih ustanova, ustanova za obrazovanje odraslih, ustanova u socijalnoj skrbi, socijalnih zadruga, društvenih poduzeća osnovanih od strane neprofitnih organizacija te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnoga društva: udruge, zaklade i pravne osobe vjerskih zajednica registrirane kao neprofitne organizacije, dok su prihvatljivi partneri organizacije civilnoga društva, ustanove koje djeluju sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ustanove koje djeluju sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih, ustanove koje djeluju sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, zadruge osnovane sukladno članku 66., stavku 1 Zakona o zadrugama, poduzeća osnovana od strane neprofitnih organizacija te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 27.000.000,00 kn, pri čemu potencijalni prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava.

NOVI Rok za prijavu na Poziv je 15. lipnja 2018. godine.

Cjelokupna dokumentacija dostupna je ovdje.

Za više informacija o uvjetima prijave, potrebno je proučiti natječajnu dokumentaciju. Pitanja mogu biti poslana elektroničkom poštom najkasnije 14 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga na adresu esf@udruge.vlada.hr, a odgovori na zaprimljena pitanja objavljuju se na internetskoj stranici ESI fondova.

Za specifična pitanja vezana uz probaciju moguće je obratiti se na adresu goran.brkic@pravosudje.hr, dok se za specifična pitanja vezana uz zatvorski sustav moguće obratiti na adresu info-udruge@uzs.pravosudje.hr (prilikom slanja upita molimo nasloviti mail kao „veza – ESF poziv“).

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske organizirao je informativnu radionicu 16. travnja 2018. na kojoj su pojašnjeni svrha Poziva i uvjeti prijave. Prezentaciju pronađite ovdje, a snimku radionice ovdje.

VAŽNO!! Dana 29. svibnja 2018. Ured za udruge zaprimio je odobrenje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava na manje izmjene natječajne dokumentacije te objavio izmjene Uputa za prijavitelje i predloška priloga 3. Posebnih uvjeta Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Određen je novi rok za prijavu: 15. lipnja 2018.

Objavljena pitanja i odgovori u sklopu Poziva “Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu”

Dana 17. svibnja 2018. objavljena su pitanja i odgovori pristigli do 16. svibnja 2018. na esf@udruge.vlada.hr

Dana 25. svibnja 2018. objavljena su pitanja i odgovori pristigli do 25. svibnja 2018. na esf@udruge.vlada.hr

Dana 10. srpnja 2019. objavljena je Odluka o financiranju projekata u vrijednosti 13.661.149,51 kuna.

Dana 8. travnja 2020. objavljena je izmjena Odluke o financiranju za ESF Poziv „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu“:

Zbog promjene projektnog partnera u ugovorenom projektu „Iskoristi novu priliku“ (UP.04.2.1.05.0011) korisnika Udruge Zdravi grad, Ured za udruge donio je Izmjenu Odluke o financiranju kojom se potvrđuje izmjena projektnog partnera.

Ostale odredbe Odluke o financiranju od 10. srpnja 2019. godine ostaju nepromijenjene.


Dokumenti