Korupcija u svom temeljnom značenju predstavlja zloupotrebu dodijeljene moći radi postizanja vlastite koristi. Ona predstavlja društveno neprihvatljivu pojavu koja izravno ugrožava ljudska prava, razara moral te ugrožava stabilnost i gospodarski napredak države. Budući da izravno doprinosi devijaciji temeljnih društvenih načela te među građanima razvija kulturu nepovjerenja u funkcioniranje demokratskih institucija, borba protiv korupcije predstavlja osnovni preduvjet za razvoj otvorenog i demokratskog društva.

Kao jedan od mehanizama postizanja ciljeva Strategije za suzbijanje korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine (NN 26/15) navodi se jačanje uloge i suradnje s civilnim društvom u području suzbijanja korupcije.

Opći cilj: Unaprjeđenje uloge organizacija civilnoga društva u promicanju i primjeni načela dobrog upravljanja.

Specifični ciljevi:

  1. Povećanje transparentnosti suradnje tijela javne vlasti s civilnim društvom
  2. Jačanje sposobnosti i kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivan doprinos provedbi antikorupcijskih mjera
  3. Daljnje unaprjeđenje provedbe savjetovanja sa zainteresiranom javnošću
  4. Osnaživanje stručnih, analitičkih i zagovaračkih kapaciteta organizacija civilnog društva za pružanje učinkovite potpore građanima u sudjelovanju u donošenju odluka na lokalnim i regionalnim razinama
  5. Digitalizacija rada JLP(R)S-a za aktivno sudjelovanje građana prilikom odlučivanja o komunalnim i drugim poslovima

VAŽNO! Obavijest o ukidanju obustave Poziva

Ured za udruge temeljem obavijesti Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva (PT2) od 23. lipnja 2020. objavljuje obavijest o ukidanju obustave Poziva.

Naime, u okviru Poziva oslobođeno je 71.340.650,46 kuna, odnosno 31.268.605,73 za Komponentu 1. te 40.072.044,73 za Komponentu 2. (navedeni iznos podložan je promjenama s obzirom na činjenicu da postupak dodjele bespovratnih sredstava za određene, do sad pristigle prijave, još uvijek traje).

Prijave na Poziv bit će moguće predavati od 24. lipnja 2020., od 12:00 sati UTC+1. Napominjemo kako svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je Poziv obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.

VAŽNO! Obavijest o produljenju obustave Poziva

Ured za udruge objavljuje obavijest o produljenju obustave do 23. lipnja 2020. godine, do kraja dana.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju produljenja krajnjeg roka za prijavu.

VAŽNO! Obavijest o produljenju obustave Poziva

Ured za udruge objavljuje obavijest o produljenju obustave do 15. lipnja 2020. godine, do kraja dana.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju produljenja krajnjeg roka za prijavu.

VAŽNO! Obavijest o produljenju obustave Poziva

Ured za udruge objavljuje obavijest o produljenju obustave do 24. svibnja 2020. godine, do kraja dana.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju produljenja krajnjeg roka za prijavu.


VAŽNO! Obavijest o produljenju obustave Poziva

Ured za udruge objavljuje obavijest o produljenju obustave do 1. svibnja 2020. godine, do kraja dana.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju produljenja krajnjeg roka za prijavu.

VAŽNO! Obavijest o produljenju obustave Poziva

Ured za udruge objavljuje obavijest o produljenju obustave do 31. ožujka 2020. godine, do kraja dana.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju produljenja krajnjeg roka za prijavu.

VAŽNO! Obavijest o produljenju obustave Poziva

Ured za udruge objavljuje obavijest o produljenju obustave do 13. ožujka 2020. godine, do kraja dana.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju produljenja krajnjeg roka za prijavu.

VAŽNO! Obavijest o produljenju obustave Poziva

Ured za udruge temeljem obavijesti Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva (PT2) od 30. prosinca 2019. objavljuje obavijest o produljenju obustave do 15. veljače 2020. godine u 14.00 sati.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju produljenja krajnjeg roka za prijavu.

Ured za udruge 23. prosinca dobio je suglasnost na produljenje roka za prijavu na Poziv. Naime, sukladno informacijama dostavljenim od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva 19. prosinca 2019. izvjesno je kako će preostati financijskih sredstava unutar alokacije previđene Uputama za prijavitelje jer prema trenutnim rezultatima procjene kvalitete veliki broj procijenjenih projektnih prijedloga nije zadovoljilo minimalni bodovni prag.  

Izmjene natječajne dokumentacije pronađite ovdje.

Nastavno na objavu vijesti o produljenju obustave Poziva do 31.12.2019., svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje.

Pozivamo Vas da pratite daljnje informacije vezane uz Poziv koje će pravovremeno biti objavljene na službenim stranicama Europskog socijalnog fonda www.esf.hr i na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr

VAŽNO! Obavijest o produljenju obustave Poziva

Ured za udruge temeljem obavijesti Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva (PT2) od 19. prosinca 2019. objavljuje obavijest o produljenju obustave do 31. prosinca 2019. godine.

Ukoliko ne dođe do produljenja krajnjeg roka za dostavu projektnih prijedloga koji je 31. prosinca 2019., neće biti moguće predavati nove prijave na predmetni Poziv.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju produljenja krajnjeg roka za prijavu.

VAŽNO! Obavijest o obustavi Poziva

Obustava počinje 20. studenoga 2019. godine.

Poziv se obustavlja s obzirom da su zahtijevani iznosi bespovratnih sredstava, u razdoblju od od 28. prosinca 2018. godine do 18. studenoga 2019. godine prema informacijama dobivenim od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva (PT2) dosegli 105% ukupno raspoloživog iznosa Poziva, što sukladno Uputama za prijavitelje predstavlja razlog za obustavu Poziva.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.

Obustava vrijedi do 20. prosinca 2019. godine, do 12 sati.

Učestala pitanja i odgovori:

Pitanja i odgovori_korupcija_1712019-4112019

Pitanja i odgovori_korupcija_0712-1701

Pitanja i odgovori_korupcija 5.11.2019.-18.11.2019.

Pitanja i odgovori_korupcija 19.11.2019.-24.2.2020.

Pitanja i odgovori_korupcija 24.2.2020.-24.6.2020.

Pitanja i odgovori_korupcija 25.6.2020.-28.6.2020.

Prijavni obrazac A dostupan je na sljedećoj poveznici: https://esif-wf.mrrfeu.hr/.

Sva pitanja vezana za Poziv mogu biti poslana na adresu esf@udruge.vlada.hr, a odgovori na zaprimljena pitanja objavljuju se na internetskoj stranici ESI fondova.

INFORMATIVNA RADIONICA

Radionica će se održati u utorak, 22. siječnja 2019., u Zagrebu, dvorana Ban Zrinski hotela Dubrovnik, s početkom u 10.00 sati. Na radionici će biti pojašnjena svrha i uvjeti prijave na Poziv.

Program radionice i prijavnica dostupni su ovdje.


Dokumenti