Obavijest o produljenju obustave Poziva “Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti na prevenciji korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika”

Nastavno na obustavu Poziva UP.04.2.1.08 ”Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti na prevenciji korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika”, Ured za udruge temeljem obavijesti Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva (PT2) od 31. ožujka 2020. objavljuje obavijest o produljenju obustave do 1. svibnja 2020. godine, do kraja dana.  Svi projektni prijedlozi predani unutar […]

Obavijest o produljenju obustave za Grupu 4 – Urbano područje Slavonski Brod, Grupu 5 – Urbanu aglomeraciju Split, Grupu 6 – Urbano područje Zadar i Grupu 7 – Urbanu aglomeraciju Zagreb otvorenog trajnog poziva „Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“

Dana 31. ožujka 2020. godine Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., slijedom velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga za Grupu 4 – Urbano područje Slavonski Brod, Grupu 5 – Urbanu aglomeraciju Split, Grupu 6 – Urbano područje Zadar i Grupu 7 – Urbanu aglomeraciju Zagreb otvorenog trajnog poziva „Aktivno […]

Donesena Odluka o financiranju operacije Središnjeg državnog ureda za sport „Unaprjeđenje i razvoj Informacijskog sustava u sportu“

ZAGREB – Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ nakon provedenog postupka izravne dodjele sredstava u okviru Poziva Središnjem državnom uredu za šport za dostavu prijedloga operacije „Unaprjeđenje i razvoj Informacijskog sustava u sportu“ koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 4 – „Dobro […]

Online radionica Nacionalne zaklade “Osiguranje kvalitetne provedbe projekata financiranih iz javnih izvora”

Radionica Nacionalne zaklade “Osiguranje kvalitetne provedbe projekata financiranih iz javnih izvora” održat će se putem programa Skype. Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva u okolnostima novonastale krize oko epidemije koronovirusama, obavještava da će sve ranije planirane besplatne radionice biti emitirane preko online kanala. Tako će radionica “Osiguranje kvalitetne provedbe projekata financiranih iz javnih izvora” biti […]

Poziv Ministarstvu hrvatskih branitelja za dostavu prijedloga operacije „Digitalizacija arhivskog gradiva iz Domovinskog rata“

Dana 23. ožujka 2020. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava uputilo je Ministarstvu hrvatskih branitelja Poziv za dostavu prijedloga operacije „Digitalizacija arhivskog gradiva iz Domovinskog rata“  koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 4 – „Dobro upravljanje“ Specifičnog cilja 11.i.1. „Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga […]

Poziv za izravnu dodjelu sredstava Petrinjskoj razvojnoj agenciji PETRA za dostavu prijedloga operacije „Uspostava usluga Poduzetničko društvenog centra Petrinje“

Dana 17. ožujka 2020. godine Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava uputilo je Petrinjskoj razvojnoj agenciji PETRA Poziv za dostavu prijedloga operacije „Uspostava usluga Poduzetničko društvenog centra Petrinje“ koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje“ Specifičnog cilja 9.i.2 „Jačanje aktivnog uključivanja kroz implementaciju integriranih projekata za obnovu 5 […]

Donesena četvrta Odluka o financiranju projekata u sklopu ESF-Poziva „Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i Općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru“

ZAGREB – Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”, objavilo je četvrtu Odluku o financiranju za otvoreni (trajni) Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i Općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru“ koji se provodi u […]

Obavijest o obustavi Poziva “Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.” za OBJE SKUPINE Prijavitelja

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, temeljem informacije zaprimljene od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva dana 13. ožujka 2020. godine, objavljuje obavijest o obustavi Poziva UP.02.3.1.03 “Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.” za SKUPINU 1 Prijavitelja i produženju obustave  za SKUPINU 2 Prijavitelja.  Obustava Poziva za OBJE SKUPINE Prijavitelja bit će na snazi od 16. ožujka […]

Obustava zaprimanja projektnih prijedloga za Grupu 1 – Urbanu aglomeraciju Osijek otvorenog trajnog poziva „Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“

Dana 10. ožujka 2020. godine Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., slijedom velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga za Grupu 1 – Urbanu aglomeraciju Osijek otvorenog trajnog poziva „Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski […]

Potpisan ugovor „Povećanje kvalitete javnih usluga kroz modernizaciju i povećanje dostupnosti edukacija za službenike javnog sektora u organizaciji Državne škole za javnu upravu“

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Povećanje kvalitete javnih usluga kroz modernizaciju i povećanje dostupnosti edukacija za službenike javnog sektora u organizaciji Državne škole za javnu upravu““, ukupne vrijednosti 14.702.600,00 kn, od čega se 12.497.210 kn sufinancira iz Europskog socijalnog fonda, potpisan je u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava. Ugovor su potpisali ministar rada i mirovinskoga […]