Obavijest o obustavi Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ (UP.02.1.1.13)

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike dana 6. kolovoza 2020. godine objavilo je obustavu Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ (UP.02.1.1.13). Poziv se obustavlja s obzirom na to da su zahtijevani iznosi bespovratnih sredstava dosegli 120% ukupno raspoloživog iznosa Poziva, što sukladno ESF Smjernicama te Uputama za Prijavitelje predmetnog Poziva […]

Obavijest o obustavi Poziva „Pronađi me!“ – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu (UP.01.2.0.04)

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike dana 4. kolovoza 2020. godine objavilo je obustavu Poziva „Pronađi me!“ – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu (UP.01.2.0.04). Poziv se obustavlja s obzirom na to da su zahtijevani iznosi bespovratnih sredstava dosegli 110% ukupno raspoloživog iznosa Poziva, što sukladno ESF Smjernicama […]

Donesena Odluka o financiranju projekata u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga „Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija, faza I“

Ministarstvo kulture i medija, kao Posredničko tijelo razine 1 u okviru Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020., donijelo je 31. srpnja 2020. godine Odluku o financiranju projekata u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija, faza I. Ukupni iznos bespovratnih sredstava koji se dodjeljuje u okviru Poziva iznosi […]

Otvorene prijave na informativnu radionicu za Poziv „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. i Hrvatski zavod za zapošljavanje, Posredničko tijelo razine 2, pozivaju Vas na informativnu radionicu za otvoreni trajni Poziv „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i […]

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“

Dana 31. srpnja 2020. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“ (UP.02.2.2.15) u okviru Prioritetne osi 2: Socijalno uključivanje, Investicijskog prioriteta 9iv Poboljšanje pristupa pristupačnim, […]

Poziv Državnoj geodetskoj upravi za dostavu prijedloga operacije „Implementacija e-učenja u sustav DGU i unaprjeđenje ZIS-a“

Dana 23. srpnja 2020. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ uputilo je Državnoj geodetskoj upravi Poziv za dostavu prijedloga operacije „Implementacija e-učenja u sustav DGU i unaprjeđenje ZIS-a“ koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 4 – „Dobro upravljanje“ Specifičnog cilja 11.i.1. „Povećanje […]

Donesena peta Odluka o financiranju u okviru Poziva “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II”

ZAGREB – Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”, donijelo je petu Odluku o financiranju za 46 projekata ukupne vrijednosti 85,4 mil HRK u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ (UP.02.1.1.13) koji se financira sredstvima iz Europskog socijalnog […]

Obavijest o obustavi Poziva “Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.” za SKUPINU 1 i SKUPINU 2 Prijavitelja

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike dana 24. srpnja 2020. godine objavilo je obavijest o obustavi Poziva UP.02.3.1.03 “Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.” za SKUPINU 1 i SKUPINU 2  Prijavitelja.  Budući da zaprimljeni projektni prijedlozi iznosima dosežu 120% ukupno raspoloživih sredstava predmetnog Poziva za SKUPINU 1 i SKUPINU 2 Prijavitelja, Ministarstvo je […]

Prva Izmjena natječajne dokumentacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Pronađi me!“ – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu (UP.01.2.0.04)

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je dana 22. srpnja 2020. godine prvu izmjenu natječajne dokumentacije za otvoreni (trajni) Poziv na dostavu projektnih prijedloga (PDP) „Pronađi me!“ – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu, referentni broj poziva: UP.01.2.0.04 te pripadajućih Posebnih uvjeta Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Predmetne izmjene u […]

Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za operaciju „Jačanje mobilnosti kroz EURES mrežu i podrška regularnim migracijama“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za provedbu projekta financiranog iz Europskog socijalnog fonda

ZAGREB – Uprava za upravljanje operativnim programima Europske unije, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, 15. srpnja 2020. godine dodijelilo je bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 19.638.634,28 kuna Hrvatskom zavodu za zapošljavanje za financiranje operacije „Jačanje mobilnosti kroz EURES mrežu i podrška regularnim migracijama“. Potpisnici Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava su pomoćnica […]