Donesena druga Odluka o financiranju u okviru Poziva “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II.”

ZAGREB – Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”, donijelo je drugu Odluku o financiranju za 29 projekata ukupne vrijednosti 63,5 mil HRK u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II.“ (UP.02.1.1.13) koji se financira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda. Više informacija […]

Uključite se u javne konzultacije o Europskoj mreži službi za zapošljavanje (evaluacija EURES-a za razdoblje 2016. – 2020.)!

Javne konzultacije o EURES-u dio su šire evaluacije provedbe i učinaka Uredbe o EURES-u tijekom razdoblja 2016. – 2020. Cilj je je prikupiti informacije i mišljenja o mreži EURES tijekom predmetnog razdoblja. Tko može sudjelovati? Svi građani i organizacije mogu sudjelovati, ali poseban doprinos traži se od: građana koji su radili, rade ili planiraju raditi […]

Donesena prva Odluka o financiranju u okviru Poziva “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II.”

ZAGREB – Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”, donijelo je prvu Odluku o financiranju za 87 projekata ukupne vrijednosti 160,8 mil HRK u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II.“ (UP.02.1.1.13) koji se financira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda. Više informacija […]

Potpisan ugovor za projekt „Unaprjeđenje sustava evidencije i upravljanja državne imovine”

U prostorijama Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva, dana 15. lipnja 2020. potpisan je Ugovor o financiraju projekta „Unaprjeđenje sustava evidencije i upravljanja državne imovine”. Ugovor su potpisali ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović, ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar te u ime korisnika, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog […]

Poziv Ministarstvu financija – Poreznoj upravi za dostavu prijedloga operacije „Povezivanje i unaprjeđenje aplikativnih rješenja unutar Informacijskog sustava Porezne uprave i razvoj mPorezne“

Dana 10. lipnja 2020. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava uputilo je Ministarstvu financija-Poreznoj upravi Poziv za dostavu prijedloga operacije „Povezivanje i unaprjeđenje aplikativnih rješenja unutar Informacijskog sustava Porezne uprave i razvoj mPorezne“ koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 4 – „Dobro upravljanje“ Specifičnog cilja 11.i.1. „Povećanje djelotvornosti i kapaciteta […]

Online radionica: Modeli unutarnjeg vrednovanja i vanjskog vrednovanja djelovanja i programa organizacija civilnoga društva u zajednici

Na portalu financijskepodrske.hr danas su otvorene prijave na online radionicu Modeli unutarnjeg vrednovanja i vanjskog vrednovanja djelovanja/programa organizacija civilnoga društva u zajednici.Radionicu će 23. lipnja u 10 sati održati Centar za civilne inicijative. Sudionici radionice steći će znanja kako provesti vrednovanje provedbe projekta, rada udruge, angažirati vanjske suradnike, postaviti pitanja za vrednovanje i izraditi anketne upitnike […]

Obavijest o produženju obustave Poziva “Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.” za SKUPINU 1 i SKUPINU 2 Prijavitelja

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, dana 9. lipnja 2020. godine, objavilo je obavijest o produženju obustave Poziva UP.02.3.1.03 “Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.” za SKUPINU 1 i SKUPINU 2 Prijavitelja.  Zbog iznimno velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga te činjenice kako do trenutka predmetne obavijesti za sve projektne prijedloge postupak dodjele nije u potpunosti […]

Obavijest o obustavi Poziva „Umjetnost i kultura online“

Ministarstvo kulture, temeljem informacije zaprimljene od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva dana 8. lipnja 2020. godine, objavljuje obavijest o obustavi Poziva UP.02.1.1.14 „Umjetnost i kultura online“. S obzirom kako zaprimljeni projektni prijedlozi iznosima dosežu 110% ukupno raspoloživih sredstava predmetnog Poziva, Ministarstvo je sukladno važećim Uputama za prijavitelje, Točka 5.6 Obustava, i (ranije) zatvaranje Poziva, […]

Online radionica: Sustav kvalitete u organizacijama civilnoga društva s primjerima učinkovitih modela upravljanja

Na portalu financijskepodrske.hr danas su otvorene prijave na online radionicu: Sustav kvalitete u organizacijama civilnoga društva s primjerima učinkovitih modela upravljanja / Je li sustav kvalitete jamac kvalitetne organizacije i dobrog upravljanja? koja će se održati 17. lipnja 2020. Webinar na platformi Zoom u trajanju od dva sata održat će Darko Ciglar iz ACT Grupe. PRIJAVA NA ONLINE […]

Odluka o financiranju operacije Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva „Unaprjeđenje sustava evidencije i upravljanja državne imovine“

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ nakon provedenog postupka izravne dodjele sredstava u okviru Poziva Središnjem državnom uredu za razvoj digitalnog društva za dostavu prijedloga operacije „Unaprjeđenje sustava evidencije i upravljanja državne imovine“ koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 4 – „Dobro […]