Ministarstvo turizma dodijelilo je dodatnih 32,4 milijuna kuna za poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva

ZAGREB – Jučer, 23. travnja 2019. godine ministar Capelli je potpisao 22 ugovora s predstavnicima ustanova za obrazovanje odraslih i udruga koje djeluju u sektoru turizma i ugostiteljstva vrijedna više od 32 milijuna kuna, a koji se dodjeljuju u sklopu natječaja za poboljšanje pristupa ranjivim skupinama tržištu rada. S obzirom na to da je zaprimljen […]

Objavljena Odluka o izmjeni Odluke o financiranju projekata, u okviru Komponente 1 u sklopu ESF Poziva “Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III“

ZAGREB-Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”, objavilo je Odluku o izmjeni Odluke o financiranju za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III“ (UP.01.3.1.01), koji se financira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda. Odluku o izmjeni Odluke o financiranju te više informacija možete pronaći […]

Potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava Carinskoj upravi

ZAGREB – Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., 18. travnja 2019. godine dodijelilo je bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 70.638.000,00 kuna Ministarstvu financija, Carinskoj upravi za financiranje operacija „Razvoj i nadogradnja carinskih elektroničkih sustava za provedbu carinskih formalnosti pri uvozu robe“, „Unaprjeđenje Sustava za upravljanje rizicima – […]

Odluka o financiranju operacija Ministarstva financija – Carinske uprave „Razvoj i nadogradnja carinskih elektroničkih sustava za provedbu carinskih formalnosti pri uvozu robe“, „Unaprjeđenje Sustava za upravljanje rizicima – faza II“, „Modernizacija poslovanja CU u RH 2.0“

ZAGREB – Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ nakon provedenog postupka izravne dodjele sredstava u okviru Poziva Ministarstvu financija – Carinskoj upravi za dostavu prijedloga operacija „Razvoj i nadogradnja carinskih elektroničkih sustava za provedbu carinskih formalnosti pri uvozu robe“, „Modernizacija poslovanja CU u RH 2.0“ i „Unaprjeđenje Sustava […]

Svečano uručivanje ugovora sufinanciranih sredstvima Europskog socijalnog fonda

ZAGREB – U utorak, 16. travnja 2019. godine u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku održano je svečano uručivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava prijaviteljima koji su uspješno završili proces u okviru dvaju poziva na dostavu projektnih prijedloga sufinanciranih sredstvima Europskog socijalnog fonda. U okviru Poziva „Podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece […]

Nacionalna zaklada najavljuje nastavak održavanja radionica za potencijalne prijavitelje projekata u okviru Europskog socijalnog fonda

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva u sklopu Programa podrške i provedbe programa EU te u suradnji s regionalnim suradnim organizacijama nastavlja s provedbom radionica namijenjenih udrugama i drugim potencijalnim prijaviteljima na pozive za dodjelu bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda, koje uopće nemaju ili imaju malo iskustva u području upravljanja projektnim ciklusom, procjenom potreba u […]

Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija, faza I.

Ministarstvo kulture objavilo je dana 15. travnja 2019. godine otvoreni (privremeni) poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija, faza I.“. Poziv se provodi u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., a usmjeren je na unaprjeđenje kvalitete medijskog izvještavanja o ranjivim skupinama i podizanje razine […]

Produljenje obustave otvorenog trajnog poziva „Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru“

ZAGREB – Dana 15. travnja 2019. godine Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ objavilo je produljenje obustave za svih 5 grupa: Grupa 1 – Knin; Grupa 2 – Beli Manastir i općina Darda; Grupa 3 – Benkovac; Grupa 4 – Petrinja i Grupa 5 – Vukovar, […]

Uputa za prijavitelje i korisnike Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. – O provedbi horizontalnih načela

Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. -2020.“ predviđa provedbu aktivnosti kojima se promiču jednake mogućnosti i suzbijanje diskriminacije odnosno stavljanja u nepovoljniji položaj na osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovinskog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, […]

Online savjetovanje o izmjenama Akcijskog plana Strategije Europske unije za dunavsku regiju

Strategija EU-a za dunavsku regiju (EUSDR) je makro-regionalna strategija koju je usvojila Europska komisija, koja pokriva 14 zemalja, a proteže se od Crne šume (Njemačka) do Crnog mora (Rumunjska-Bugarska-Moldavija-Ukrajina) i obuhvaća 115 milijuna stanovnika. Kontekst i cilj konzultacije Rumunjsko Predsjedništvo EUSDR-a i Dunavska strateška točka (DSP) pokrenuli su online savjetovanje kroz platforme EUSDR-a za bolje […]