Donesena osma Odluka o financiranju u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom

Dana 25. ožujka 2021. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.”, donijelo je osmu Odluku o financiranju ukupne vrijednosti 11.153.470,92 kn u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom” (UP.02.2.2.04) koji […]

Donesena izmjena Odluke o financiranju operacije Ministarstva financija – Carinske uprave „Razvoj i nadogradnja carinskih elektroničkih sustava za provedbu carinskih formalnosti pri uvozu robe“ (UP.04.1.1.22.0001)

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ u okviru Prioritetne osi 4 „Dobro upravljanje“ Specifičnog cilja 11.i.1 „Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšavanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ , donijelo je 26. ožujka 2021. godine Odluku […]

Obavijest o produljenju obustave Poziva „Umjetnost i kultura online“

Ministarstvo kulture i medija, temeljem informacije zaprimljene od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, dana 30. ožujka 2021. godine objavljuje obavijest o produljenju obustave Poziva UP.02.1.1.14 „Umjetnost i kultura online“. Budući da zaprimljeni projektni prijedlozi iznosima dosežu 110 % ukupno raspoloživih sredstava predmetnog Poziva te da do trenutka ove obavijesti za sve pristigle projektne prijedloge […]

Obavijest o produljenju obustave za Grupu 1 – Urbanu aglomeraciju Osijek, Grupu 3 – Urbanu aglomeraciju Rijeka, Grupu 4 – Urbano područje Slavonski Brod, Grupu 6 – Urbano područje Zadar i Grupu 7 – Urbanu aglomeraciju Zagreb otvorenog trajnog poziva „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“

Dana 29. ožujka 2021. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., za Grupu 1 – Urbanu aglomeraciju Osijek, Grupu 3 – Urbanu aglomeraciju Rijeka, Grupu 4 – Urbano područje Slavonski Brod, Grupu 6 – Urbano područje Zadar i Grupu 7 – Urbanu aglomeraciju Zagreb otvorenog […]

Online radionica: Inovativni modeli prikupljanja sredstava za djelovanje organizacija civilnog društva

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva na stranici esf.platforma.civilnodrustvo.hr danas je otvorila prijave na online radionicu Inovativni modeli prikupljanja sredstava za djelovanje organizacija civilnog društva koju će u srijedu, 7. travnja 2021. održati Udruga MI, suradna organizacija Nacionalne zaklade. Poveznica za prijavu:ONLINE RADIONICA UDRUGE MI-SPLIT, 7.4.2021. – Inovativni modeli prikupljanja sredstava za djelovanje organizacija civilnog društva Prijave […]

Objavljen poziv na dostavu projektnih prijedloga: „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II.“

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je 19. ožujka 2021. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga UP.02.2.2.17 „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II.“. Prihvatljivi prijavitelji u okviru Poziva su ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih i strukovne udruge u turizmu i ugostiteljstvu. U okviru ovog Poziva financirat će se […]

Obavijest o obustavi za Grupu 5 – Urbanu aglomeraciju Split otvorenog trajnog poziva „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“

Dana 17. ožujka 2021. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., slijedom velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga za Grupu 5 – Urbanu aglomeraciju Split otvorenog trajnog poziva „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, […]

Donesena druga Odluka o financiranju u okviru Poziva “Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III”

ZAGREB – Dana 9. ožujka 2021. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.”, donijelo je drugu Odluku o financiranju za 22 projekta ukupne vrijednosti 28.215.960,35 kn u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza […]

Objavljene I. izmjene Godišnjeg plana objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2021. godinu

ZAGREB – U petak, 12. ožujka 2021. godine, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. objavilo je I. izmjene Godišnjeg plana objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2021. godinu u okviru OPULJP-a. Izmjene Godišnjeg plana objave poziva objavljuju se s ciljem informiranja javnosti o promjenama […]

Donesena prva Odluka o financiranju u okviru poziva „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, objavilo je prvu Odluku o financiranju za otvoreni trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“ koji se […]