Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Vrsta poziva: ograničeni trajni poziv

Status: otvoren od 6. ožujka 2020. do 31. prosinca 2020.

Područje: socijalna uključenost

Vrijednost natječaja: 70.000.000,00 kn

Prijavitelji: jedinice područne (regionalne) samouprave:

–  Koprivničko – križevačka županija

–  Krapinsko – zagorska županija

–  Virovitičko – podravska županija

–  Požeško – slavonska županija

–  Ličko – senjska županija

–  Dubrovačko – neretvanska županija

Sažetak:

Cilj Poziva je unaprjeđenje sustava podrške, prevencije i zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Pozivom će se osigurati provedba Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, osobito u dijelovima koji se odnose na osiguravanje geografski ravnomjerno rasprostranjenih usluga potpore žrtvama i osiguravanje dovoljnog broja skloništa radi sigurnog smještaja i proaktivne pomoći žrtvama, osobito ženama i njihovoj djeci.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su jedinice područne (regionalne) samouprave u kojima se ne pruža usluga skrbi izvan vlastite obitelji za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji u skloništu: Krapinsko-zagorska, Koprivničko-križevačka, Ličko-senjska, Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska i Dubrovačko-neretvanska županija.

Poziv predstavlja nadogradnju aktivnosti koje provode Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i druga nacionalna tijela u suradnji s organizacijama civilnoga društva, s ciljem sveobuhvatnije i kvalitetnije prevencije i zaštite žena žrtava nasilja i žrtava nasilja u obitelji. Poziv se financira u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., Prioritetne osi 2 Socijalno uključivanje, investicijskog prioriteta 9.iv Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa te specifičnog cilja 9.iv.2 Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije.


Dokumenti