Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Tip natječaja: Izravna dodjela bespovratnih sredstava

Status: otvoren od 16.03.2020. do 30.09.2020.

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Područje: Socijalno uključivanje

Sažetak: Ovim Pozivom želi se ojačati ljudske i operativne kapacitete poduzetničko potporne institucije s ciljem smanjenja nezaposlenosti, razvoja poduzetništva i razvoja lokalne zajednice u gradu Petrinji kroz osposobljavanje za zapošljavanje i stjecanje vještina prilagođeno potrebama ranjivih skupina stanovnika grada Petrinje u smislu povećanja njihove zapošljivosti.

Navedeno će rezultirati povećanjem konkurentnosti istih i njihovom uspješnom integracijom na tržište rada te time i doprinosom poboljšanju gospodarskih te socio-ekonomskih uvjeta odnosno ukupnom razvoju grada Petrinje.

 

Donesena Odluka o financiranju operacije „Uspostava usluga Poduzetničko društvenog centra Petrinje“ Petrinjske razvojne agencije PETRA

ZAGREB – Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, nakon provedenog postupka izravne dodjele sredstava u okviru Poziva Petrinjskoj razvojnoj agenciji PETRA za dostavu prijedloga operacije „Uspostava usluga Poduzetničko društvenog centra Petrinje“ koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 2. „Socijalno uključivanje“ Specifičnog cilja 9.i.2. „Jačanje aktivnog uključivanja kroz implementaciju integriranih projekata za obnovu 5 nerazvijenih pilot područja“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, broj Poziva: UP.02.1.2.04., donijelo je 19. veljače 2021. godine Odluku o financiranju predmetne operacije.

Ukupna vrijednost odabrane operacije i iznos bespovratnih sredstava iznosi 2.500.000,00 HRK.

Provedbom ove operacije pridonijet će se socijalnoj regeneraciji, smanjenju siromaštva i smanjenju iseljavanja stanovnika grada Petrinje stvaranjem poticajnog okruženja kroz razvoj novih usluga, jačanjem operativnih i tehničkih kapaciteta djelatnika PETRA-e te ponajviše razvojem i unaprjeđenjem kompetencija nezaposlenih osoba i mladih osoba za uspješnu integraciju na tržište rada.

Odluka o financiranju nalazi se pri dnu stranice.

 


Dokumenti