Fond: Europski socijalni fond

Operativni program:  Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020

Vrsta poziva: izravna dodjela

Status: otvoren od 07.10.2019.  do 01.12.2019.

Područje: socijalna uključenost

Vrijednost natječaja:  10.854.000,00 kn

Sažetak:

Ovim Pozivom Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH omogućuje se odabir operacije „Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine – faza I“, koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava. Svrha ovog Poziva je doprinijeti ukupnom uključivanju pripadnika romske nacionalne manjine u hrvatsko društvo te unaprijediti provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, s ciljem podizanja razine svijesti javnosti kao i pripadnika romske nacionalne manjine o važnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, potrebi prevencije ispadanja iz srednjoškolskog obrazovanja te nepovoljnom položaju žena, djece i mladih pripadnika romske nacionalne manjine, jačanja koordinacijske uloge Ureda te jačanja kapaciteta predstavnika tijela uključenih u provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma te unaprjeđenja sudjelovanja pripadnika romske nacionalne manjine u provedbi Nacionalne strategije za uključivanje Roma.

Sažetak Poziva Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine faza I


Dokumenti