Europski socijalni fond

Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 13.10.2016. do 12.12.2016.

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Područje: obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

Prijavitelji: jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, škole

Sažetak:
Provedbom operacije „Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini“ osigurat će se stvaranje i razvoj ustanova i ljudskih resursa koji potiču i omogućavaju cjelovit intelektualni te socio-emocionalni razvoj darovitih, poboljšat će se razvoj potencijala darovitih učenika kroz omogućavanje (rane) identifikacije darovitih u odgojno-obrazovnim ustanovama, njihovo individualizirano poučavanje i učenje tako da ono odgovara njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima, i to uvođenjem diversificiranih i fleksibilnih metoda i oblika rada koji se daju prilagoditi darovitim učenicima. Također, budući da učinkovit sustav podrške darovitoj djeci i učenicima zahtijeva i ekipirane timove u odgojno-obrazovnim ustanovama koji su sastavljeni od adekvatno osposobljenih ravnatelja, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika (psihologa, pedagoga), predviđa se nadogradnja u njihovom kontinuiranom profesionalnom razvoju.

Ukupni iznos operacije: 10.000.000,00 HRK

Minimalni iznos po projektu: 400.000,00 HRK

Maksimalni iznos po projektu: 1.000.000,00 HRK

Opći cilj:
Razvoj potencijala darovitih učenika u skladu s njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima

Specifični cilj: 
Jačanje kapaciteta odgojno-obrazovnih ustanova u području identifikacije i podrške obrazovanju darovitih učenika

 

POZIV NA INFORMATIVNE RADIONICE

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta poziva Vas na informativne radionice u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini“ (Europski socijalni fond  – Operativni program „ Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.).

Informativne radionice će se održati u Zagrebu, Rijeci, Osijeku i Splitu, a namijenjene su potencijalnim prijaviteljima i partnerima u okviru ovog Poziva.

Cilj radionica je detaljnije informirati potencijalne prijavitelje o ciljevima, prioritetima i ostalim kriterijima Poziva te procedurama za prijavu, ocjenjivanje i odabir projekata.

Broj sudionika na informativnim radionicama je ograničen te se može prijaviti po jedan/na predstavnik/ica iz pojedine institucije.

U obzir će se uzimati prijave pristigle do 21. listopada 2016. godine do ­­­­16.00 sati i to prema redoslijedu zaprimanja. Svi sudionici koji su poslali prijavu bit će obaviješteni o rezultatima prijave najkasnije tri dana nakon roka zatvaranja prijava.

Sudjelovanje na informativnim radionicama je besplatno, a organizator je za sve sudionike osigurao osvježenja za kratke pauze i radne materijale.

Za prijavu sudjelovanja na informativnoj radionici potrebno je popuniti Prijavni obrazac.

Učestala pitanja i odgovori:

Ministarstvo će odgovore na postavljena pitanja objaviti u nekoliko navrata kako bi potencijalnim prijaviteljima pružili pravovremene informacije potrebne za pripremu projektnih prijedloga.

Odgovori na često postavljena pitanja br.1-07.11.2016.

Odgovori na često postavljena pitanja br.2 -29.11.2016.

Odgovori na često postavljena pitanja br.3 – 05.12.2016.

VAŽNO!!! –  Izmjena natječajne dokumentacije br. 1 za Poziv na dostavu projektnih prijedloga Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini od 26. listopada 2016. godine

Izmjena natječajne dokumentacije
Upute za prijavitelje – izmijenjena verzija
Predložak 3 – Izračun troška rada osoblja (bruto satnica i prijevoz) -. izmijenjena verzija
Prilog 5 – Kriteriji odabira i metodologija bodovanja projektnih prijedloga – izmijenjena verzija

 

VAŽNO – Izmjena natječajne dokumentacije br. 2 za Poziv na dostavu projektnih prijedloga Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini od 22. studenoga 2016. godine
Izmjena natječajne dokumentacije II
Upute za prijavitelje – Izmijenjena verzija II
Sažetak poziva – izmijenjena verzija II
Prilog 2- Posebni uvjeti ugovora -izmijenjena verzija


Dokumenti