Poziv na dostavu projektnih prijedloga Promocija kvalitete i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja na srednjoškolskoj razini provodi se u okviru Prioriteta 3 Unaprjeđenje ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i razvoju.

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 20.2.2015. do 24.4.2015.

Nadležno tijelo:Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Područje:obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

Prijavitelji: škole

Ovom se dodjelom bespovratnih sredstava želi započeti sustavni rad na gimnazijskoj kurikularnoj reformi koju je prvenstveno potrebno usmjeriti razvoju temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje (razvoju jezičnih, prirodoslovnih, matematičkih, digitalnih, socijalnih, poduzetničkih, građanskih kompetencija te učenje učenja) s jasno definiranim odgojno-obrazovnim ishodima koji su usmjereni na znanja, ali uključuju i stjecanje vještina. Budući da se u današnjem društvu tehnologija razvija velikom brzinom, potrebno je osobitu pažnju dati području prirodoslovlja te matematičkim i digitalnim kompetencijama (odnosno kompetencijama unutar područja STEM-a i ICT-a).
Provedba kurikularne reforme podrazumijeva i stručnu pripremljenost ljudskih kapaciteta za korištenje otvorenih didaktičko-metodičkih sustava koji omogućuju djelatnicima i učenicima veću kreativnost i autonomiju u izboru sadržaja, metoda i oblika rada s primjerenom opremom, kao i jasno određene standarde/kriterije provjere i usvojenosti ishoda učenja.

Informativna radionica:
Informativna radionica za sve potencijalne prijavitelje održat će se 16. ožujka 2015. godine u prostorijama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Predviđeno trajanje radionice je od 9.00 do 15.00 sati.
Cilj radionice je detaljnije informirati potencijalne prijavitelje o ciljevima, prioritetima i ostalim kriterijima natječaja te procedurama za prijavu, ocjenjivanje i provedbu projekata.
Broj sudionika na informativnoj radionici je ograničen te se može prijaviti samo jedan/na djelatnik/ica iz pojedine institucije. U obzir će se uzimati prijave pristigle do 10. ožujka 2015. godine do 16 sati i to prema redoslijedu zaprimanja. Sve prijave zaprimljene nakon tog vremena uzet će se u obzir isključivo u slučaju nepopunjavanja predviđenog broja slobodnih mjesta. Svi sudionici koji su poslali prijavu, bit će obaviješteni o rezultatima prijave najkasnije dva dana nakon roka zatvaranja prijava.
U slučaju iznimno velikog interesa za sudjelovanje na informativnoj radionici Ministarstvo će organizirati dodatnu radionicu za potencijalne prijavitelje o čemu će pravovremeno obavijestiti sve zainteresirane.

Sudjelovanje na informativnoj radionici je besplatno, a organizator je za sve sudionike osigurao osvježenja za kratke pauze i radne materijale. Za prijavu sudjelovanja na informativnoj radionici potrebno je popuniti prijavni obrazac i poslati ga na adresu elektroničke pošte esf@mzos.hr
PRIJAVNI OBRAZAC

POZIV NA RADIONICU
„Od projektne ideje do uspješne prijave na ESF natječaj“ za potencijalne prijavitelje na otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (bespovratna sredstva) objavljen pod brojem 3.1.20 „Promocija kvalitete i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja na srednjoškolskoj razini” u okviru Operativnog programa “Razvoj ljudskih potencijala“ 2007.-2013. Sve informacije o radionicama možete pronaći ovdje.

Učestala pitanja i odgovori:

1. Prijavni obrazac A može se pronaći na sljedećoj poveznici: https://scf-wf.mrrfeu.hr/ap
Na navedenoj adresi možete pronaći korisnički priručnik za rad s aplikacijom kao i sadržajne upute za popunjavanje prijavnog obrasca A.

 

VAŽNO! – Objavljena odluka o financiranju projekata iz Poziva HR.3.1.20 Promocija kvalitete i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja na srednjoškolskoj razini

 

Važno! – Objavljen popis potpisanih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru Poziva Promocija kvalitete i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja na srednjoškolskoj razini


Dokumenti