Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 29.12.2016. do 19. 04.2017.

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Područje: obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

Prijavitelji: osnovne i srednje škole

Sažetak:
Poziv na dostavu projektnih prijedloga Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja usmjeren je na razvoj ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje kroz podizanje razine informacijske pismenosti učenika osnovnih i srednjih škola. Uzimajući u obzir rezultate međunarodnih ispitivanja (TIMSS 2015., PISA 2012, PIRLS, ESLC 2011 i  ICILS 2013. ), hrvatski učenici pokazuju prosječne i ispodprosječne rezultate u jezičnoj, matematičkoj, financijskoj, digitalnoj, medijskoj i prirodoslovnoj pismenost, a naglašeno niže rezultate postižu učenici s teškoćama i učenici iz obitelji nižeg ekonomskog, socijalnog i kulturološkog statusa te učenici iz škola slabije opremljenih IKT-om i slabije opremljenih knjižnica, što je često povezano s nerazvijenim i ruralnim sredinama. Također, provedena ispitivanja  pokazuju i da djeca slabije obrazovanih roditelja imaju niža obrazovna postignuća, bez obzira na njihove stvarne sposobnosti.

Provedbom  različitih aktivnosti koje će uključivati razvoj i provedbu novih kurikuluma s područja informacijske pismenosti, izvođenje projekata i projektne nastave,  opremanje školskih knjižnica, stručno usavršavanje odgojno – obrazovnih djelatnika uz intenzivan rad s učenicima unaprijediti će se razvojni potencijali škola. Specifično, škole će projektnim aktivnostima podići razinu kompetencija svojih djelatnika za inovativne pristupe poučavanju te razviti i uvesti nove kurikulume koji će dovesti do razvijanja ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje.

Ukupni iznos Poziva – 26.775.000,00 HRK
Minimalni iznos po projektu – 500.000,00 HRK
Maksimalni iznos po projektu – 1.500.000,00 HRK

Opći cilj

Unaprijediti različite vrste pismenosti kao temelj stjecanja ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje.

Specifični cilj

Povećati kapacitete odgojno-obrazovnih ustanova za provedbu aktivnosti u okviru školskog kurikuluma usmjerenih na razvoj jedne ili više vrsta pismenosti.

Ciljne skupine

Učenici osnovnih i srednjih škola
Odgojno-obrazovni radnici

 

POZIV NA INFORMATIVNE RADIONICE

Ministarstvo znanosti i obrazovanja poziva Vas na informativne radionice za potencijalne prijavitelje u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja“ (Europski socijalni fond  – Operativni program „ Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.).

Informativne radionice će se održati u Puli, Šibeniku, Slavonskom Brodu i Zagrebu, a namijenjene su potencijalnim prijaviteljima i partnerima u okviru ovog Poziva.

Cilj radionica je detaljnije informirati potencijalne prijavitelje o ciljevima, prioritetima i ostalim kriterijima Poziva te procedurama za prijavu, ocjenjivanje i odabir projekata.

Broj sudionika na informativnim radionicama je ograničen te se može prijaviti po jedan/na predstavnik/ica iz pojedine institucije.

U obzir će se uzimati prijave pristigle do 20. siječnja 2017. godine do ­­­­16.00 sati i to prema redoslijedu zaprimanja. Svi sudionici koji su poslali prijavu bit će obaviješteni o rezultatima prijave najkasnije dva radna dana nakon roka zatvaranja prijava.

Sudjelovanje na informativnim radionicama je besplatno, a organizator je za sve sudionike osigurao osvježenja za kratke pauze i radne materijale.

Za prijavu sudjelovanja na informativnoj radionici potrebno je popuniti Prijavni obrazac.

Prezentacije s informativnih radionica možete preuzeti ovdje:
Općenito i Uvjeti prijave
Financijski zahtjevi
Prijavni obrazac
Postupak dodjele
Kriteriji odabira

 

Važno! Izmjena natječajne dokumentacije za Poziv Unaprjeđenje pismenosti-temelj cjeloživotnog učenja od 27.veljače 2017.

Izmjena natječajne dokumentacije

Upute za prijavitelje – izmijenjena verzija
Posebni uvjeti Ugovora – izmijenjena verzija
Obrazac 4 – izmijenjena verzija

 

Važno! Izmjena natječajne dokumentacije za Poziv Unaprjeđenje pismenosti-temelj cjeloživotnog učenja od 15. ožujka 2017.

Izmjena natječajne dokumentacije II

Upute za prijavitelje – izmijenjena verzija II

 

Pitanja i odgovori

Odgovori na postavljena pitanja bit će objavljena u nekoliko navrata kako bi potencijalnim prijaviteljima pružili pravovremene informacije potrebne za pripremu projektnih prijedloga.

Odgovori na postavljena pitanja br.1_13.02.2017.

Odgovori na postavljena pitanja br. 2_10032017

Odgovori na postavljena pitanja br.3_27.03.2017.

Odgovori na postavljena pitanja br.4_12.04.2017.


Dokumenti