Fond: Europski socijalni fond

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 3.3.2017. do 31.5.2017.

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Područje: obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

 

Sažetak:

Ovaj Poziv usmjeren je na identificirani problem niske zastupljenosti odraslih osoba u programima obrazovanja odraslih, koja vodi pomanjkanju kvalifikacija potrebnih na tržištu rada. U okviru prioritetnih sektorskih područja Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali (turizam i ugostiteljstvo, poljoprivreda, strojarstvo, elektrotehnika, informacijska tehnologija i zdravstvo) u odabranim programima podržat će se unaprjeđenje vještina odraslih polaznika za sljedeće ciljne skupine:

  • odrasle osobe bez završenog osnovnog obrazovanja,
  • odrasle osobe s nižim razinama kvalifikacija uključujući i razinu 4.1 prema HKO-u,
  • odrasle osobe u dobi između 15-34 godine bez kvalifikacija (samo sa završenom osnovnom razinom obrazovanja),
  • dugotrajno nezaposlene osobe starije od 34 godine s razinom kvalifikacija koja odgovara razini 1 – 4.2 prema HKO-u

 

 

Opći cilj
Povećanje uključivanja odraslih osoba u obrazovanje za zapošljavanje
Specifični cilj

Omogućiti stjecanje prve kvalifikacije i/ili stjecanje više razine kvalifikacije te prekvalifikacije kako bi se povećala razina znanja, vještina i kompetencija odraslih osoba i njihova konkurentnost na tržištu rada.
Prihvatljivi prijavitelji
Ustanove za obrazovanje odraslih

 

Ukupni iznos Poziva: 30.039.000,00 HRK

 

Minimalni iznos potpore: 500.000,00 HRK
Maksimalni iznos potpore: 1 500.000,00 HRK

 

POZIV NA INFORMATIVNE RADIONICE

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje poziv na informativne radionice za potencijalne prijavitelje u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti“ (Europski socijalni fond  – Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.).

Informativne radionice održat će se u Vinkovcima 28.03.2017., Varaždinu 30.03.2017., Zadru 04.04.2017., Zagrebu 07.04.2017. i Pazinu 11.04.2017., a namijenjene su potencijalnim prijaviteljima i partnerima u okviru ovog Poziva.

Cilj radionica je detaljnije informirati potencijalne prijavitelje o ciljevima, prioritetima i ostalim kriterijima Poziva te procedurama za prijavu, ocjenjivanje i odabir projekata.

Broj sudionika na informativnim radionicama je ograničen te se može prijaviti po jedan/na predstavnik/ica iz pojedine institucije.

U obzir će se uzimati prijave pristigle do 22. ožujka 2017. godine do 16.00 sati i to prema redoslijedu zaprimanja. Svi sudionici koji su poslali prijavu bit će obaviješteni o rezultatima prijave najkasnije tri radna dana nakon roka zatvaranja prijava.

Sudjelovanje na informativnim radionicama je besplatno, a organizator je za sve sudionike osigurao osvježenja za kratke pauze i radne materijale.

Za prijavu sudjelovanja na informativnoj radionici potrebno je popuniti Prijavni obrazac.

 

Prezentacije s održanih radionica možete preuzeti ovdje:

Sektorska podloga Poziva

Općenito i uvjeti prijave

Financijski zahtjevi

Prijavni obrazac

Postupak dodjele

Kriteriji odabira

 

Važno! Izmjena natječajne dokumentacije za Poziv „Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti“ od 4.svibnja 2017.

 

Izmjena natječajne dokumentacije

Upute za prijavitelje – izmijenjena verzija

Obrazac 3_Program obrazovanja odraslih – izmijenjena verzija

Prilog 2_ Posebni uvjeti ugovora – izmijenjena verzija

Prilog 4._Kriteriji odabira i metodologija bodovanja projektnih prijedloga – izmijenjena verzija

 

Pitanja i odgovori

Odgovori na postavljena pitanja bit će objavljeni u nekoliko navrata kako bi potencijalnim prijaviteljima pružili pravovremene informacije potrebne za pripremu projektnih prijedloga.

Odgovori na postavljena pitanja br.1-19.04.2017.

Odgovori na postavljena pitanja br.2-11.05.2017.

Odgovori na postavljena pitanja br. 3_23.05.2017.

 

VAŽNO!!! – Objavljena Odluka o financiranju projekata iz Poziva na dostavu projektnih prijedloga Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti


Dokumenti