Organizacije civilnoga društva (u daljnjem tekstu: OCD-i) predvodnice su u inoviranju socijalnih programa, mobiliziranju dodatnih resursa za podmirenje različitih socijalnih potreba te su prepoznate u svojoj ulozi zagovornika prava socijalno osjetljivih skupina te kao pružatelji socijalnih usluga i kao katalizatori zapošljavanja i socijalne kohezije na lokalnim razinama.

S obzirom na značaj OCD-a u procesima reforme kroz koje sustav socijalne skrbi prolazi posljednjih nekoliko godina, posebno procese decentralizacije i deinstitucionalizacije usluga za koje država nema dovoljno ljudskih resursa kao i potrebu olakšavanja integracije postojećih socijalnih usluga u širem smislu, pozivom na dostavu projektnih prijedloga želi se povećati učinkovitost i sposobnost OCD u pružanju socijalnih usluga. Specifično, cilj je unaprijediti sposobnosti OCD-a za pružanje socijalnih usluga i jačati partnerstva i suradnju civilnog društva s ostalim dionicima koji djeluju u području pružanja socijalnih usluga.

U okviru natječaja „Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za pružanje socijalnih usluga“ zaprimljeno je 96 projektnih prijava, od kojih je, nakon provedenog postupka procjene, njih 30 odabrano za financiranje. U idućih 14 mjeseci odabrani projekti će se provoditi u svim županijama, te će dugoročno doprinijeti decentralizaciji i deinstitucionalizaciji socijalnih usluga te razvoju usluga u lokalnoj zajednici.

Cjelokupnu natječajnu dokumentaciju možete pronaći na sljedećoj poveznici:
http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/77