Organizacije aktivne na lokalnim razinama vrlo su važni akteri demokratskog društva te često pronalaze najbolja rješenja za probleme lokalnih zajednica jer poznaju i uzimaju u obzir lokalne potrebe i interese, rade na izgradnji povjerenja, jačanju sudjelovanja građana, društvenih mreža i podrške te izgradnji dobrih odnosa u zajednici.

Pozivom se želi jačati kapacitete OCD-a aktivnih u lokalnim zajednicama za dobivanje javnih sredstava za provedbu rješenja posebno prilagođenih lokalnim problemima; te jačati njihove kapacitete za neposredan rad na područjima koja se financiraju kroz Europski socijalni fond (zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje, dobro upravljanje) na lokalnom nivou. Poziv je posebno usmjeren lokalnim OCD-ima koje nemaju iskustva u vođenju projekata financiranih sredstvima EU (kao nositelji projekta).

U okviru natječaja za financiranje je odobren ukupno 41 projekt koji će se provoditi u 17 županija čime će se pridonijeti većoj regionalnoj ujednačenosti distribucije i financiranja rada organizacija civilnog društva u Hrvatskoj.

Cjelokupnu natječajnu dokumentaciju možete pronaći na sljedećoj poveznici:
http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/85