Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Tip natječaja: Otvoreni (privremeni) poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 31.05.2017. do 1.08.2017.

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Područje: Dobro upravljanje

Prijavitelji: socijalni partneri: sindikat, udruga sindikata više razine, udruga poslodavaca, udruga poslodavaca više razine, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, razvojne agencije kojima su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prihvatljivi partneri: socijalni partneri: sindikat, udruga sindikata više razine, udruga poslodavaca,  udruga poslodavaca više razine; jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave; razvojne agencije kojima su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave; javne ustanove koje imaju registriranu djelatnost u području zapošljavanja i/ili rada i/ili radnih odnosa i/ili sigurnosti na radu i/ili zaštite na radu i/ili prava radnika; udruge; znanstvene organizacije; javna visoka učilišta

Sažetak:

Socijalni dijalog je temelj europske socijalne politike i pomaže stvaranju dostojanstvenih radnih uvjeta svih radnika i radnica, unaprjeđenju radnog zakonodavstva te razvoju socijalnog partnerstva kao alata za ostvarivanje svima zajedničkih ciljeva poput otvaranja novih radnih mjesta, razvoja boljeg životnog standarda i gospodarskog rasta.

Unatoč relativno visokom postotku pokrivenosti industrijskih odnosa kolektivnim ugovorima, učinak bipartitnog socijalnog dijaloga na reguliranje industrijskih odnosa i dalje je nizak zbog ograničenog sadržaja i slabe provedbe načela bipartitnog dijaloga. Odnosno, utjecaj tripartitnog socijalnog dijaloga na donošenje politika u Republici Hrvatskoj je slab zbog ograničenih institucionalnih i stručnih kapaciteta socijalnih partnera, nerazvijene kulture dijaloga u javnoj upravi i neujednačenog razvoja socijalnog dijaloga na lokalnoj razini.

„Jačanje socijalnog dijaloga – faza III.“ treći je Poziv u nizu u posljednjih par godina, kojim je predviđeno financiranje aktivnosti s jasnim doprinosom u rješavanju opisanih potreba i identificiranih problema pri razvoju socijalnog dijaloga.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje socijalnog dijaloga – faza III.“ usmjeren je na povećanje učinkovitosti, održivosti rezultata i kontinuiteta socijalnog dijaloga u Republici Hrvatskoj. Poseban naglasak Poziva je na unaprjeđenju kvalitete socijalnog dijaloga kroz razvoj i jačanje administrativnih i stručnih kapaciteta socijalnih partnera na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj, lokalnoj i sektorskoj razini.

Poziv se provodi u okviru Prioritetne osi 4. Dobro upravljanje, Specifičnog cilja 11.ii.1 Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera, te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja.

Opći cilj: Povećati učinkovitost, održivost rezultata i kontinuitet socijalnog dijaloga u Republici Hrvatskoj.

Specifični cilj: Unaprijediti kvalitetu socijalnog dijaloga kroz razvoj i jačanje administrativnih i stručnih kapaciteta socijalnih partnera na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj, lokalnoj i sektorskoj razini.

Ukupna alokacija: 18.000.000,00 kn.

Iznos bespovratnih sredstava: Najmanja vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 400.000,00 kn. Najviša vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 1.500.000,00 kn.

Sufinanciranje projekata:  udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

Pitanja i odgovori:

Pitanja mogu biti poslana elektroničkom poštom najkasnije do 18. srpnja 2017.godine na adresu esf.info@mrms.hr.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava nije obvezno davati pojašnjenja na pitanja pristigla nakon navedenog roka.

Pitanja i odgovori će se objaviti 7 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga na središnjim internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr   i www.esf.hr.

Informativne radionice:

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. ovim putem poziva sve potencijalne prijavitelje i partnere na informativne radionice koje će se održati prema rasporedu u nastavku:

Osijek, 19.lipnja 2017, Filozofski fakultet, L. Jägera 9, 14:00 h – 17:00 h;

Split, 20.lipnja 2017., Hotel Park-Potestas d.o.o., Hatzeov perivoj 3, 12:00 h – 16:00 h;

Zagreb, 27.lipnja 2017., Hotel International, Miramarska cesta 24, 10:00 h – 14:00 h.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane sudionike da potvrde svoj dolazak putem online prijavnice https://goo.gl/forms/G4FFzq9ZSn6nLYt12 za radionice u Osijeku i Splitu najkasnije do petka 16. lipnja 2017. do 15 h, a za radionicu u Zagrebu do srijede, 21. lipnja 2017. do 15 h. Prijave se primaju do popunjenosti kapaciteta dvorane: u Osijeku i Splitu to je 50 osoba, a u Zagrebu 100 osoba.

Obavijest:

Ovim putem obavještavamo prijavitelje kako su na stranici 6. Uputa za prijavitelje „Jačanje socijalnog dijaloga-faza III.“ uočene krive poveznice u okviru fusnote pod rednim brojem 13. na dokument Komunikacije Komisije-Europski socijalni dijalog, pokretač inovacija i promjena. Ispravna poveznica je http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52002DC0341&from=EN te poveznice u okviru fusnote pod rednim brojem 16. na dokument Europske komisije o funkcioniranju i potencijalu europskog sektorskog socijalnog dijaloga. Ispravna poveznica je http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=5591&langId=en.


Dokumenti