Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske poziva na suradnju pružatelje usluge izobrazbe za pripremu i provedbu projekata koji će održavati radionice za potencijalne prijavitelje na natječaje za dodjelu sredstava ESF-a (osmišljavanje i razrada projektnih ideja, projektne klinike).

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske određen je kao posredničko tijelo razine 1 u sustavu upravljanja i kontrole upravljanja korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj, s nadležnostima za provedbu operacija iz prioritetne osi 4 „Dobro upravljanje“ Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. (OPULJP), uz financijski doprinos sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF) i Državnog proračuna.

Specifični cilj prioriteta OPULJP-a za koji je zadužen Ured za udruge je razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera, te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja.

U tu svrhu Ured za udruge želi organizacijama civilnog društva pružiti podršku u vidu osposobljavanja za pripremu projektnih prijedloga za prijavljivanje na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava ESF-a, kao i za provedbu projekata financiranih tim sredstvima.

Ured za udruge poziva na suradnju pružatelje usluga izobrazbe/stručnjake za pripremu i provedbu projekata sukladno metodologiji Upravljanja projektnim ciklusom (engl. Project Cycle Management – PCM) te Upravljanja temeljenog na rezultatima (engl. Results Based Management – RBM), koji će održavati radionice sukladno uvjetima i zahtjevima iz Opisa poslova, i imajući u vidu natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava ESF-a u nadležnosti Ureda za udruge.

Svoje ponude na ovaj poziv za nabavu usluga mogu dostaviti i pravne i fizičke osobe.

Molimo da ponude za obavljanje usluga izobrazbe dostavite na adresu elektroničke pošte esf@udruge.vlada.hr, do petka, 4. studenoga 2016. do 16 sati.

Poziv je objavljen i na mrežnoj stranici Ureda za udruge Vlade RH.

Odgovori na zaprimljena pitanja zainteresiranih ponuditelja objavljeni su na mrežnoj stranici Ureda za udruge Vlade RH.


Dokumenti