Održana 18. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Zagreb, Hotel Westin – U organizaciji Upravljačkog tijela Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, u srijedu, 23. studenoga 2022. godine održana je 18. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

18. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Odbor za praćenje kao stalno tijelo uspostavljeno je sa ciljem praćenja provedbe Operativnog programa te napretka u ostvarenju njegovih ciljeva uzimajući u obzir financijske podatke, zajedničke i specifične pokazatelje kao i ostale relevantne informacije o specifičnostima provedbe.

U ime Ministarstva, Sjednicom je predsjedao ravnatelj Uprave za upravljanje operativnim programima Europske unije g. Vicko Mardešić.

Na Sjednici su sudjelovali predstavnici Europske komisije, članovi/-ice odbora, predstavnici/-ice tijela državne i javne uprave, predstavnici/-ice socijalnih i gospodarskih partnera, predstavnici/-ice civilnoga društva, predstavnici/-ice pravobraniteljskih institucija te ostali partneri u provedbi Operativnog programa.

18. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Glavni zaključci usvojeni tijekom predmetne sjednice bit će dijelom Zapisnika koji će se javno objaviti na internet stranicama Europskog socijalnog fonda.