Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Tip natječaja: otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 23. svibnja do 24. srpnja 2017.

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture

Područje: socijalna uključenost, kultura

Prijavitelji: umjetničke organizacije, udruge u području kulture i umjetnosti, zaklade te zadruge koje u svom temeljnom aktu imaju navedenu kulturnu, odnosno umjetničku djelatnost, ustanove u kulturi, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Sažetak: Osobe starije životne dobi često su nedovoljno uključene u život zajednice te iz različitih razloga u ograničenoj mjeri sudjeluju u kulturnim i umjetničkim aktivnostima. Ti razlozi mogu biti geografska izoliranost, nepovoljne financijske prilike, invaliditet i dr. Manjak svijesti o potrebama za specifičnom vrstom stručnog usavršavanja u području kulturne i umjetničke edukacije i medijacije usmjerene na socijalno uključivanje osoba starijih od 54 godine dodatno nepovoljno utječe na dostupnost njima namijenjenih kulturnih sadržaja. Povećana mogućnost pristupa takvim sadržajima doprinosi kvaliteti njihova života, aktivaciji i većoj uključenosti u društvo.

Ovim Pozivom financirat će se aktivnosti pripreme i provedbe participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti usmjerenih na socijalno uključivanje osoba starijih od 54 godina te aktivnosti stručnog usavršavanja umjetnika i kulturnih radnika u području kulturne i umjetničke edukacije i medijacije usmjerene na socijalno uključivanje osoba starijih od 54 godine.

Poziv se provodi u okviru specifičnog cilja 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.

Opći cilj operacije: socijalno uključivanje i unaprjeđenje kvalitete života osoba starijih od 54 godine kroz poboljšanje pristupa kulturnim i umjetničkim aktivnostima

Ciljane skupine: osobe starije od 54 godine; stručnjaci iz područja kulture i umjetnosti

Ukupna alokacija: Za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva za dostavu projektnih prijedloga osigurano je 20.000.000,00 HRK.

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 100.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 1.000.000,00 HRK.

Važno!

Dana 13. srpnja 2017. Ministarstvo kulture objavilo je 1. izmjenu natječajne dokumentacije. Dokument s evidentiranim izmjenama, kao i nove važeće verzije Uputa za prijavitelje (13.07.2017.) i Općih uvjeta Ugovora (Prilog 1) dostupni su za preuzimanje na listi dokumenata. Objavljena izmjena natječajne dokumentacije je tehničke naravi i ne iziskuje produženje roka za podnošenje projektnih prijedloga.

 

Informativne radionice

Nadležno tijelo organizira informativne radionice za potencijalne prijavitelje prema rasporedu u nastavku:

Split, Ekonomski fakultet Split, 08.06.2017.

Rijeka, Hotel Jadran, 09.06.2017.

Osijek, Hotel Osijek, 14.06.2017.

Zagreb, Hotel International, 19.06.2017.

Predviđeno trajanje informativnih radionica je od 9:30 do 14:00 sati. Cilj informativnih radionica je detaljnije informirati potencijalne prijavitelje o ciljevima i kriterijima natječaja te procedurama za prijavu, ocjenjivanje i provedbu projekata. Sudjelovanje na informativnim radionicama je besplatno. Za prijavu sudjelovanja na informativnoj radionici potrebno je popuniti prijavni obrazac i poslati ga na adresu elektroničke pošte esf-prijava@min-kulture.hr. Prijave se primaju do popunjenosti kapaciteta, a najkasnije pet radnih dana prije održavanja pojedine radionice. Potvrdu da je Vaša prijava prihvaćena dobit ćete putem elektroničke pošte.

Pitanja i odgovori:

Pitanja u vezi s pozivom na dostavu projektnih prijedloga prijavitelji mogu poslati elektroničkom poštom najkasnije 14 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga na adresu elektroničke pošte esf@min-kulture.hr. Pod predmet elektroničke pošte obavezno je navesti referentni broj i naziv poziva. Sva zaprimljena pitanja se s odgovorima objavljuju u na mrežnim stranicama www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr najkasnije sedam kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga.

U interesu jednakog postupanja, nadležno tijelo nije u mogućnosti odgovarati na pojedinačne usmene upite, kao niti održavati pojedinačne sastanke s potencijalnim prijaviteljima. Nadležno tijelo nije obvezno davati pojašnjenja na pitanja pristigla nakon navedenog roka.

Pitanja i odgovori 1. dio 28.06.2017.

Pitanja i odgovori 2. dio 06.07.2017.

Pitanja i odgovori 3. dio 06.07.2017.

Pitanja i odgovori 4. dio 11.07.2017.

Pitanja i odgovori 5. dio 14.07.2017.

Pitanja i odgovori 6. dio 14.07.2017.

Pitanja i odgovori 7.dio 14.07.2107.

Pitanja i odgovori 8.dio 17.07.2017.

 


Dokumenti