Nadzorni odbor 2007.–2013.

Nadzorni odbor Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala za razdoblje 2007. – 2013. stalno je tijelo uspostavljeno temeljem članaka 63.- 65. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 s ciljem osiguranja učinkovite i kvalitetne provedbe Programa.

Nakon punopravnog članstva Republike Hrvatske Europskoj uniji Nadzorni odbora je u svojoj funkciji zamijenio dosadašnji Sektorski nadzorni odbor Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala IV komponente Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA).

Osnivač Nadzornog odbora je Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo za Operativni program koje i predsjeda radom Odbora.

Organizacijsku podršku radu Nadzornog odbora pruža Tajništvo Nadzornog odbora uspostavljeno u okviru Upravljačko tijelo koje je zaduženo za pripremu i distribuciju cjelokupne dokumentacije i samu organizaciju sjednica Odbora.

Sastav Odbora čine Predsjedatelj, Pod-predsjedatelj te članovi, dok na poziv Upravljačkoga tijela ili pojedinog člana Odbora u radu mogu sudjelovati i promatrači (bez prava glasa) koji su bitni za područje intervencije Operativnog programa.

Pri imenovanju članova uzima se u obzir jednaka zastupljenost tijela državne i javne uprave, predstavnika socijalnih partnera te predstavnika civilnoga društva, te poštuje načelo ravnopravnosti spolova.

Sastanci se održavaju dva puta godišnje na inicijativu Predsjedatelja, te se isti smatraju važećima ukoliko je na njima prisutno više od polovice članova koji imaju pravo glasa ili njihova zamjena. Članovi/zamjenici članova Nadzornog odbora moraju čuvati punu povjerljivost rada odbora i ne smiju objavljivati informacije koje smatraju povjerljivima.

Radni jezik sastanka Nadzornog odbora je hrvatski jezik.